Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  81336/B

Business name: 
DNV Syncro, s. r. o.
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 05/10/2012 until: 07/30/2015)
Identification number (IČO): 
46 657 894
  (from: 05/10/2012)
Date of entry: 
05/10/2012
  (from: 05/10/2012)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/10/2012)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
Partners: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos 59-61, Savvides Center, 1st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2012
Republic of Cyprus
  (from: 05/10/2012 until: 07/07/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava- Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 01/23/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka – spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky so sídlom Akropoleos 59 – 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/office, NIkózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa : Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12. 2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV Syncro, s.r.o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu „Zabezpečená pohľadávka“ podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 01/24/2015 until: 06/19/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/20/2015 until: 07/07/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 05/10/2012 until: 07/30/2015)
Juraj Ilavský
Bartókova 1461/7
Nitra - Zobor 949 01
From: 09/18/2012
  (from: 09/29/2012 until: 07/30/2015)
Juraj Ilavský
Bartókova 1461/7
Nitra - Zobor 949 01
From: 09/18/2012 Until: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 07/30/2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského ul. 4
Bratislava 841 01
From: 05/10/2012
  (from: 05/10/2012 until: 09/28/2012)
Ing. Juraj Marko
Damborského ul. 4
Bratislava 841 01
From: 05/10/2012 Until: 09/18/2012
  (from: 09/29/2012 until: 09/28/2012)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Zmluva o zlúčení N 923/2015 Nz 49250/2015 NCRls 50266/2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 05/10/2012 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2012.
  (from: 09/29/2012 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/20/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person