Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  352/V

Business name: 
STROJBEK a. s., v likvidácií
  (from: 08/01/1995 until: 09/30/2002)
Registered seat: 
Trhovisko 61/110
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Identification number (IČO): 
31 660 703
  (from: 10/29/1992)
Date of entry: 
11/01/1992
  (from: 10/29/1992)
Date of deletion: 
10/01/2002
  (from: 10/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/1992)
Capital: 
3 115 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 09/30/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 352/V pri: Obchodné meno: STROJBEK a. s., v likvidácii Sídlo: Trhovisko 61/110, Kráľovský Chlmec, 077 01 IČO: 31 660 703 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.5.2001, č.k. 1K 206/96-103, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2001, o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov). Deň výmazu: 01.10.2002
  (from: 10/01/2002)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person