Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18727/B

Business name: 
SIPRIN, s.r.o.
  (from: 03/22/1999)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 07/01/2013)
Identification number (IČO): 
35 762 721
  (from: 03/22/1999)
Date of entry: 
03/22/1999
  (from: 03/22/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/1999)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/24/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/24/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/24/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/24/2002)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 06/24/2002)
výroba elektrických zariadení
  (from: 06/24/2002)
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/07/2003)
organizovanie školení v oblasti softvéru a hardvéru
  (from: 07/07/2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 12/07/2006)
Partners: 
Siemens s.r.o. IČO: 31 349 307
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 11/06/2003)
Siemens Metals Technologies Vermögensverwaltungs GmbH
Siemensstrasse 90
Viedeň 1210
Republic of Austria
Other identification number : FN 92230 h
  (from: 08/14/2021)
Contribution of each member: 
Siemens s.r.o.
Amount of investment: 65 393 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 65 393 EUR
  (from: 01/22/2009)
Siemens Metals Technologies Vermögensverwaltungs GmbH
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 08/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/17/2002)
Ing. Vladimír Karas
Janka Alexyho 3355/13
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 11/15/2002
  (from: 05/07/2005)
Ing. Jaroslav Kamenský - Individual managing director
Cesta na Kamzík 12690/5B
Bratislava 831 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/11/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sa budú za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu SIPRIN, s.r.o., pripoja dodatok "prokurista" a svoje podpisy. ”
  (from: 06/30/2021)
Procuration: 
Ing. Jozef Magic
Floriánske nám. 2811/2
Bratislava 811 07
From: 02/09/2006
  (from: 02/09/2006)
Ing. Peter Ožvold
Líščie údolie 3554/19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/30/2021
  (from: 06/30/2021)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sa budú za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu SIPRIN, s.r.o., pripoja dodatok "prokurista" a svoje podpisy. ”
  (from: 06/30/2021)
Capital: 
66 389 EUR Paid up: 66 389 EUR
  (from: 01/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 283/99, Nz 283/99 dňa 11.12.1998, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/22/1999)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 20.10.1998 do notárskej zápisnice č. N 286/99, Nz 286/99
  (from: 11/23/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.9.2000.
  (from: 03/16/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.4.2002, notárska zápisnica N 305/02, Nz 298/02 zo dňa 24.5.2002.
  (from: 06/17/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 348/02, Nz 341/02 napísanej dňa 11.6.2002 notárom JUDr. Bauerom.
  (from: 06/24/2002)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 8.11.2002.
  (from: 11/25/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.4.2003.
  (from: 07/07/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.11.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 3.11.2003.
  (from: 11/06/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2005. Funkcia konateľa G.Kielmayera skončila 01.05.2005.
  (from: 05/07/2005)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008.
  (from: 06/11/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010.
  (from: 05/18/2010)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 05.06.2013.
  (from: 07/01/2013)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 12.06.2018.
  (from: 10/11/2018)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person