Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2102/S

Business name: 
B.B. INVEST FINANCIAL GROUP EXPORT - IMPORT, JOINT VENTURE, s.r.o.
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Registered seat: 
Horná 38
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Identification number (IČO): 
31 611 699
  (from: 08/01/1994)
Date of entry: 
08/01/1994
  (from: 08/01/1994)
Person dissolved from: 
18.4.2014
  (from: 05/07/2014)
Date of deletion: 
05/07/2014
  (from: 05/07/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/07/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Partners: 
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 09/17/2009)
Valerij Svešnikov
Sládkovičova 58
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Mária Jánošíková
Bradáčova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Ing. Vladimír Vesel
Trieda SNP 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Eugen Hermeier
AM Kindergarten 1
Hoxten
SRN
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Elvira Neshina
Palechskaja 17
Moskva
Ruská federácia
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Jiří Netuka
Jihlavská 76
Praha
Česká republika
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Contribution of each member: 
Eugen Hermeier
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Valerij Svešnikov
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Elvira Neshina
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Jiří Netuka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Mária Jánošíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
RNDr. Peter Vesel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 09/17/2009)
Ing. Vladimír Vesel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr/80/2008-79 zo dňa 28.11.2013 právoplatným dňa 18.04.2014 zrušil spoločnosť B.B. INVEST FINANCIAL GROUP EXPORT – IMPORT, JOINT VENTURE, s.r.o., so sídlom Horná 38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 611 699, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 2102/S bez likvidácie.
  (from: 05/07/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5797
  (from: 08/01/1994 until: 05/06/2014)
Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K 14/2007-336 zo dňa 21. 12. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 04. 2008 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RNDr. Petra Vesela, r.č. , Skubínska cesta 3, Banská Bystrica, ktorý je spoločníkom v horeuvedenej obchodnej spoločnosti, a ktorému vyhlásením konkurzu zaniká jeho účasť v obchodnej spoločnosti v zmysle ust. § 148 ods. 2 Obchod. zák.
  (from: 09/18/2009 until: 05/06/2014)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person