Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2103/S

Business name: 
RCE, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/24/2007 until: 12/09/2008)
RCE, spol. s r.o.
  (from: 08/02/1994 until: 05/23/2007)
Registered seat: 
Horná 81
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 611 729
  (from: 08/02/1994)
Date of entry: 
08/02/1994
  (from: 08/02/1994)
Person dissolved from: 
4.1.2007
  (from: 12/10/2008)
Date of deletion: 
12/10/2008
  (from: 12/10/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/10/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/02/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
konzultačná a poradenská činnosť v uvede- ných predmetoch činnosti
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
geologicko-prieskumné práce za účelom zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Partners: 
RNDr. Stanislav Čellár
Iljušinova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
RNDr. Miroslav Drahoš
Starohorská 68
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Ing. Stanislav Fukna
Starohorská 43
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Mgr. Marian Fukna
Lermontovova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Mgr. Ferdinand Szendrey
L. Dérera 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Dr. Bram E. C. Schreuder
Rozengaard 1310
Lelystad
Holandsko
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Contribution of each member: 
RNDr. Miroslav Drahoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Ing. Stanislav Fukna
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
RNDr. Stanislav Čellár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Mgr. Marian Fukna
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Mgr. Ferdinand Szendrey
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Dr. Bram E. C. Schreuder
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
RNDr. Miroslav Drahoš
Starohorská 68
Banská Bystrica
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Mgr. Marian Fukna
Lermontovova 7
Bratislava
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/04/2007
Uznesením tunajšieho súdu č.k. 60Cbr/34/2005-59 zo dňa 27.11.2006, právoplatné dňa 04.01.2007 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti RCE, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 81, IČO: 31 611 729 s likvidáciou a boli vymenovaní likvidátori.
  (from: 05/24/2007)
 Liquidators:
RNDr. Miroslav Drahoš
Kordíky 128
Tajov 976 34
From: 01/04/2007 Until: 12/10/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Mgr. Marián Fukna
Lermontova 7
Bratislava 810 00
From: 01/04/2007 Until: 12/10/2008
  (from: 05/24/2007)
 Liquidators:
RNDr. Miroslav Drahoš
Kordíky 128
Tajov 976 34
From: 01/04/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná každý likvidátor samostatne.
  (from: 05/24/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5800
  (from: 08/02/1994 until: 12/09/2008)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person