Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  365/V

Business name: 
REOILL, akciová spoločnosť Bočiar v likvidácii
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
REOILL, akciová spoločnosť Bočiar
  (from: 04/12/1995 until: 08/11/1999)
STYLSPORT a.s. Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Registered seat: 
595
Bočiar
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
Rastislavova 104
Košice 040 00
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Identification number (IČO): 
31 663 800
  (from: 12/21/1992)
Date of entry: 
12/21/1992
  (from: 12/21/1992)
Date of deletion: 
08/20/2001
  (from: 08/20/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1992)
Objects of the company: 
zámočnícke práce
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
výroba zámočníckych výrobkov
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
obchodná činnosť-zámočnícke výrobky
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
údržba a opravy strojných zariadení, bez zásahu do elektriny
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
opravy hutných agregátov
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
obchodná činnosť-drevárske výrobky
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
obchodná činnosť-hutný materiál
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
obchodná činnosť-strojárske výrobky
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
veľkoobchod-priemyselný tovar z odboru drevárskej výroby
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
veľkoobchod-strojárenské a zámočnícke výrobky
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
rerafinácia opotrebovaných minerálnych olejov
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
nákup a predaj ropných produktov
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
nákup a predaj strojárenských, hutníckych a stavebných výrobkov
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
Managing board
  (from: 12/21/1992 until: 08/11/1999)
Ing. Rastislav Aschmann - člen
Húskova 75
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Ing. Jozef Ferko - člen
Hodonínska 12
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Ing. Peter Koči - predseda
Agátova 41
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 08/11/1999)
Ing. Michal Mižík - člen
Pekinská 12
Košice
  (from: 04/12/1995 until: 08/11/1999)
Ing. Miroslav Šturák - člen
Bukovecká 6
Košice
  (from: 04/12/1995 until: 08/11/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/21/1992 until: 08/11/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 08/19/2001)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 08/19/2001)
Supervisory board: 
Ing. Ľubor Bačenko - člen
Palárikova 14
Košice
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
JUDr. Peter Čopko - člen
Húskova 73
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
JUDr. Peter Čopko - predseda
Húskova 75
Košice
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
Ing. Peter Hudáček - člen
Jenisejská 71
Košice
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
JUDr. Vincent Luca - člen
Mikovíniho 46
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Ing. Alexander Závodný - predseda
Stierova 19
Košice
  (from: 12/21/1992 until: 04/11/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/04/1999
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/04/1999
  (from: 08/20/2001 until: 08/19/2001)
 Liquidators:
Ing. Radoslav Kupka
Toryská 6
Košice
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Sa vložky 365/V u akciovej spoločnosti: Obchodné meno: REOILL, akciová spoločnosť Bočiar v likvidácii Sídlo: Bočiar 595 IČO: 31 663 800 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie v zmysle §§ 218-220 Obch. zák. v znení noviel a dodatkov. Deň výmazu: 20.8.2001.
  (from: 08/20/2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou spoločníkmi v zmysle § 172 a nasl. ust. 513/91. Zakladajúcimi spoločníkmi sú Ing. Ferko Jozef, Koči Peter, Ing. Aschman Rastislav.
  (from: 12/21/1992 until: 08/19/2001)
Zmena stanov zo dňa 7.12.1994.
  (from: 04/12/1995 until: 08/19/2001)
Rozhodnutie VZ spoločnosti zo dňa 4.6.1999 o zrušení a.s. likvidáciou. Vstup a.s. do likvidácie dňa 4.6.1999. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 12.8.1999.
  (from: 08/12/1999 until: 08/19/2001)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person