Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5552/B

Business name: 
Nová Nitra I, a. s.
  (from: 05/30/2012)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 04/19/2016)
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 08/23/2012 until: 04/18/2016)
Strážna 9/E
Bratislava 831 01
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
Identification number (IČO): 
46 673 318
  (from: 05/30/2012)
Date of entry: 
05/30/2012
  (from: 05/30/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/2012)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 05/30/2012)
predaj nehnuteľností
  (from: 05/30/2012)
správa nehnuteľností
  (from: 05/30/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb
  (from: 05/30/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/30/2012)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/30/2012)
obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 05/30/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/30/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2012)
Martin Záhorský - Chairman of the Board of Directors
Jarabinková 18878/8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 12/06/2021
  (from: 09/21/2023)
Ing. Jozef Radošovský - Member of the Board of Directors
Sekurisova 2737/14
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 07/24/2018
  (from: 03/16/2022)
Ing. Branislav Paštrnák - Member of the Board of Directors
Hlaváčiková 3240/35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/12/2023
  (from: 06/20/2023)
Zafar Abdulloev - člen predstavenstva
Medveďovej 1571/6
Bratislava-Petržalka 851 04
From: 04/07/2016
  (from: 04/19/2016 until: 07/08/2021)
Zafar Abdulloev - člen predstavenstva
Medveďovej 1571/6
Bratislava-Petržalka 851 04
From: 04/07/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Zafar Abdulloev - Member of the Board of Directors
Medveďovej 1571/6
Bratislava-Petržalka 851 04
From: 05/25/2021
  (from: 07/09/2021 until: 06/19/2023)
Zafar Abdulloev - Member of the Board of Directors
Medveďovej 1571/6
Bratislava-Petržalka 851 04
From: 05/25/2021 Until: 04/12/2023
  (from: 06/20/2023 until: 06/19/2023)
Juraj Bačík - člen
Moyzesova 776/29
Ilava 019 01
From: 08/22/2012
  (from: 08/23/2012 until: 11/10/2014)
Juraj Bačík - člen
Moyzesova 776/29
Ilava 019 01
From: 08/22/2012 Until: 10/27/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Martin Hrbáň - člen
Tehelná 455/2
Žilina 010 09
From: 05/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
Martin Hrbáň - člen
Tehelná 455/2
Žilina 010 09
From: 05/30/2012 Until: 08/22/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/22/2012)
Ing. Peter Kret - člen
Javorová 5743/17
Pezinok 902 01
From: 10/27/2014
  (from: 11/11/2014 until: 04/18/2016)
Ing. Peter Kret - člen
Javorová 5743/17
Pezinok 902 01
From: 10/27/2014 Until: 04/06/2016
  (from: 04/19/2016 until: 04/18/2016)
Ing. Jozef Radošovský - predseda
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 08/22/2012
  (from: 08/23/2012 until: 09/12/2018)
Ing. Jozef Radošovský - predseda
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 08/22/2012 Until: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018 until: 09/12/2018)
Ing. Jozef Radošovský - predseda predstavenstva
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018 until: 01/20/2022)
Ing. Jozef Radošovský - predseda predstavenstva
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 07/24/2018 Until: 12/06/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
Miroslav Útly - člen
Budatínska 10
Bratislava 851 06
From: 08/22/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/13/2013)
Miroslav Útlý - člen
Budatínska 10
Bratislava 851 06
From: 08/22/2012
  (from: 08/14/2013 until: 12/30/2013)
Miroslav Útlý - člen
Budatínska 10
Bratislava 851 06
From: 08/22/2012 Until: 12/05/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Martin Záhorský - Chairman of the Board of Directors
Mierová 5561/167B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 12/06/2021
  (from: 01/21/2022 until: 09/20/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť popisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí podpisujúci člen prestavenstva svoj podpis.
  (from: 09/21/2023)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť popisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí podpisujúci člen prestavenstva svoj podpis.
  (from: 04/19/2016 until: 09/20/2023)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
  (from: 11/11/2014 until: 04/18/2016)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
  (from: 08/23/2012 until: 11/10/2014)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/20/2023)
3 525 000 EUR Paid up: 3 525 000 EUR
  (from: 01/27/2018 until: 06/19/2023)
1 525 000 EUR Paid up: 1 525 000 EUR
  (from: 08/12/2016 until: 01/26/2018)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/30/2012 until: 08/11/2016)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov spoločnosti.
  (from: 06/20/2023)
Number of shares: 250
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov spoločnosti.
  (from: 05/30/2012 until: 06/19/2023)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov spoločnosti
  (from: 08/12/2016 until: 06/19/2023)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov spoločnosti
  (from: 01/27/2018 until: 06/19/2023)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 07/09/2021)
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 04/19/2016 until: 07/08/2021)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Danišek - predstavenstva dozornej rady
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018)
Ing. Róbert Bartek
Trinásta 13231/29
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/24/2018
  (from: 10/09/2020)
Mgr. Vladimír Bolek
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 05/24/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 09/12/2018)
Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 08/21/2012 Until: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018 until: 09/12/2018)
Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018 until: 10/08/2020)
Mgr. Vladimír Bolek
Gercenova 1164/29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/09/2016
  (from: 04/19/2016 until: 06/10/2019)
Ing. Rastislav Danišek - predseda dozornej rady
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 07/10/2013
  (from: 08/14/2013 until: 09/12/2018)
Ing. Rastislav Danišek - predseda dozornej rady
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 07/10/2013 Until: 07/24/2018
  (from: 09/13/2018 until: 09/12/2018)
Gabriela Hrbáňová
Bulharská 1673/23
Žilina 010 08
From: 05/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
Gabriela Hrbáňová
Bulharská 1673/23
Žilina 010 08
From: 05/30/2012 Until: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/22/2012)
Ing. Marek Morgenstern
Palisády 1158/33
Bratislava 811 06
From: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 04/18/2016)
Ing. Marek Morgenstern
Palisády 1158/33
Bratislava 811 06
From: 08/21/2012 Until: 04/08/2016
  (from: 04/19/2016 until: 04/18/2016)
Alžbeta Ondeková
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 05/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
Alžbeta Ondeková
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 05/30/2012 Until: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/22/2012)
JUDr. Pavol Sabol
Nezábudková 10
Bratislava 821 01
From: 05/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 08/22/2012)
JUDr. Pavol Sabol
Nezábudková 10
Bratislava 821 01
From: 05/30/2012 Until: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/22/2012)
Ing. Pavel Smetana
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 08/21/2012
  (from: 08/23/2012 until: 08/13/2013)
Ing. Pavel Smetana
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 08/21/2012 Until: 07/10/2013
  (from: 08/14/2013 until: 08/13/2013)
Mgr. Vladimír Bolek
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 04/09/2016 Until: 05/24/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Mgr. Vladimír Bolek
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 04/09/2016
  (from: 06/11/2019 until: 07/08/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 05/30/2012)
Notárska zápisnica č. N 1676/2012, Nz 29824/2012 zo dňa 21.08.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.08.2012.
  (from: 08/23/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2013.
  (from: 08/14/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 05.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.10.2014.
  (from: 11/11/2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.04.2016.
  (from: 04/19/2016)
Notárska zápisnica č. N 461/2016, Nz 26427/2016, NCRls 27190/2016 zo dňa 26.07.2016.
  (from: 08/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2017 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imenia o najvyššiu sumu 2.500.000,00 € na najvyššiu výšku základného imania 4.025.000,00 €.
  (from: 07/19/2017)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.07.2017. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.10.2017.
  (from: 01/27/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/20/2023)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Nová Nitra II, a.s. 47255820 ,
Malý trh
2/A
  (from: 06/20/2023)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NR Invest, a.s. 36672785 ,
Malý trh
2/A
  (from: 06/20/2023)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person