Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  496/B

Business name: 
SLOV AIR, a.s.
  (from: 02/14/1997 until: 12/31/2008)
TATRA AIR GROUP a.s.
  (from: 01/07/1993 until: 02/13/1997)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava 823 12
  (from: 11/19/1993 until: 08/12/2008)
Letisko Ivánka
Bratislava 823 12
  (from: 01/07/1993 until: 11/18/1993)
Identification number (IČO): 
17 322 651
  (from: 01/07/1993)
Date of entry: 
01/07/1993
  (from: 01/07/1993)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/1993)
Objects of the company: 
letecká doprava a letecké práce
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
pravidelná a nepravidelná letecká doprava
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
výroba leteckej techniky, modifikácie leteckej techniky
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
údržba, opravy leteckej techniky
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
letecké práce za úplatu liedlami typu Mi-2, Mi-8, Z-37, Z-37A, Z-43, AN-2, M-18
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 01/07/1993 until: 05/19/2003)
ubytovacie služby - penzión vrátane pohostinskej činnosti
  (from: 05/03/1993 until: 11/20/2006)
cestovná kancelária
  (from: 05/03/1993 until: 05/19/2003)
zmenáreň
  (from: 05/03/1993 until: 05/19/2003)
prevádzkovanie verejného colného skladu, skladové služby
  (from: 10/23/1995 until: 05/19/2003)
prenájom bytových a nebytových priestorov s doplnkovými službymi - upratovanie
  (from: 10/23/1995 until: 05/19/2003)
usporiadanie školení leteckého personálu
  (from: 10/23/1995 until: 05/19/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/23/1995 until: 05/19/2003)
propagačná činnosť
  (from: 01/07/1993 until: 12/31/2008)
špedičné služby bez dopravy
  (from: 10/23/1995 until: 12/31/2008)
poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti - handling
  (from: 10/23/1995 until: 12/31/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/11/1999 until: 12/31/2008)
nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
prevádzkovanie skladových služieb
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/09/2002 until: 12/31/2008)
Managing board
  (from: 02/18/2000 until: 05/08/2002)
Managing board
  (from: 12/05/1997 until: 02/17/2000)
Managing board
  (from: 02/14/1997 until: 12/04/1997)
Managing board
  (from: 09/23/1996 until: 02/13/1997)
Managing board
  (from: 05/17/1996 until: 09/22/1996)
Managing board
  (from: 11/08/1994 until: 05/16/1996)
Managing board
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Ing. Bohuslav Adámek
Donnerova 13
Bratislava 841 05
  (from: 03/11/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Bohuslav Adámek - člen
Donnerova 13
Bratislava 841 05
Until: 02/28/2002
  (from: 02/18/2000 until: 05/08/2002)
Ing. Bohuslav Adámek - predseda
Donnerova 13
Bratislava 841 05
From: 02/28/2002
  (from: 05/09/2002 until: 08/20/2004)
Ing. Bohuslav Adámek - predseda
Donnerova 13
Bratislava 841 05
From: 02/28/2002
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Bohuslav Adámek - predseda
Donnerova 13
Bratislava 841 05
From: 02/28/2002 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Ing Jozef Dovala - predseda
Belehradská 6
Bratislava 831 04
Until: 02/28/2002
  (from: 02/18/2000 until: 05/08/2002)
Ing. Ján Frišták
Staré záhrady 32
Bratislava
  (from: 02/14/1997 until: 04/29/1999)
Ing. Milan Gajdoš
Kuklovská 51
Bratislava
  (from: 12/05/1997 until: 02/17/2000)
Jozef Havlík - člen
Hviezdoslavova 2469
Malacky
  (from: 01/07/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Jaroslav Kohn - člen
Lykavcová 1
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 09/22/1996)
Ing. Miroslav Kovalík
R. Viesta 15
Martin
  (from: 02/14/1997 until: 02/17/2000)
Ing. Emil Mitka
Blagoevova 18
Bratislava 851 04
  (from: 03/11/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Dušan Páleš - člen
Hurbanova 36
Ivánka pri Dunaji 900 25
From: 02/28/2002
  (from: 05/09/2002 until: 08/20/2004)
Ing. Dušan Páleš - člen
Hurbanova 36
Ivánka pri Dunaji 900 25
From: 02/28/2002
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Dušan Páleš - člen
Hurbanova 36
Ivánka pri Dunaji 900 25
From: 02/28/2002 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
RNDr. Dušan Podhorský , DrCs.
Kuklovská 53
Bratislava
  (from: 02/14/1997 until: 02/12/1998)
RNDr. Dušan Podhorský , DrCs. - pred. predst. a gen. riaditeľ
Kuklovská 53
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Ján Rohoň - člen
Gen. Svobodu 29
Martin 036 01
From: 02/28/2002
  (from: 05/09/2002 until: 08/20/2004)
Ing. Ján Rohoň - člen
Gen. Svobodu 29
Martin 036 01
From: 02/28/2002
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Ján Rohoň - člen
Gen. Svobodu 29
Martin 036 01
From: 02/28/2002 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Peter Stolárik - člen
Čerňyševského 21
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Karl Valo
Kollárova 12
Bernolákovo
  (from: 09/23/1996 until: 02/13/1997)
Karl Valo
Račianska 23
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 09/22/1996)
Vladimíra Vydrová - člen predstavenstva
Mesačná 1
Bratislava 821 01
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 11/20/2006)
Vladimíra Vydrová - člen predstavenstva
Mesačná 1
Bratislava 821 01
From: 11/18/2004 Until: 10/25/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Dr.Ing. Valéria Zolcerová - člen
142
Slovenské Ďarmoty 991 07
Until: 02/28/2002
  (from: 02/18/2000 until: 05/08/2002)
Sibrand van Roijen - člen predstavenstva
Rue du Plebiscite 5
Luxemburg L - 2341
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 02/10/2005)
Eric Assimakopoulos - predseda predstavenstva
Ashton Lake Drive 5485
Sarasota
Florida, USA
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/31/2008)
Sibrand van Roijen - podpredseda predstavenstva
Boulevard Royal 22-24
Luxemburg L-2449
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/18/2004
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Sibrand van Roijen - podpredseda predstavenstva
Rue du Plebiscite 5
Luxemburg L - 2341
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/18/2004
  (from: 02/11/2005 until: 08/12/2008)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/21/2006 until: 12/31/2008)
Vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom vždy jeden z nich musí byť podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/11/2005 until: 11/20/2006)
Vo všetkých veciach, týkajúcich sa spoločnosti, je oprávnený konať v mene spoločnosti výlučne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek iným spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí predseda predstavenstva svoj podpis alebo osoba s udelenou prokúrou s označením per procuram.
  (from: 05/09/2002 until: 02/10/2005)
Vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti sú opravnení konať v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú tak, že za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek iným spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií pripoja spoločne dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy alebo osoba s udelenou prokúrou s označením per prokuram..
  (from: 02/18/2000 until: 05/08/2002)
Vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti sú opravnení konať v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú tak, že za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek iným spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií pripoja spoločne dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.
  (from: 12/05/1997 until: 02/17/2000)
Predstavenstvo je štaturárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene celej spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k názvu, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúcich pripoja títo svoj podpis. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení: generálny riaditeľ spolu s ďalšími členmi predstavenstva, a v prípadoch uvedených v čl. XIV. ods. 2 Stanov spoločnsoti spolu dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/14/1997 until: 12/04/1997)
Predstavenstvo je štaturárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene celej spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení: generálny riaditeľ spolu s ďalšími členmi predstavenstva, a v prípadoch uvedených v čl. XIV. ods. 2 Stanov spoločnsoti spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k názvu, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúcich pripoja títo svoj podpis.
  (from: 09/23/1996 until: 02/13/1997)
Predstavenstvo je štaturárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene celej spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený: generálny riaditeľ alebo prokurista, a v prípadoch uvedených v čl. XIV. ods. 2 Stanov spoločnsoti spolu traja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k názvu, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúcich pripoja títo svoj podpis.
  (from: 05/17/1996 until: 09/22/1996)
Predstavenstvo je štaturárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene celej spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený: generálny riaditeľ alebo prokurista, a v prípadoch uvedených v čl. XIV. ods. 2 Stanov spoločnsoti spolu traja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k názvu, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúcich pripoja títo svoj podpis.
  (from: 11/08/1994 until: 05/16/1996)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach môže generálny riaditeľ, alebo prokurista alebo súčasný traja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k názvu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí oprávnená osoba svoj podpis.
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Capital: 
839 500 000 Sk Paid up: 839 500 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
839 500 000 Sk
  (from: 02/18/2000 until: 05/19/2003)
526 780 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 02/17/2000)
Shares: 
Number of shares: 83950
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/18/2000 until: 12/31/2008)
Number of shares: 52678
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/17/1996 until: 02/17/2000)
Number of shares: 526780
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 05/16/1996)
Number of shares: 526780
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Stockholder: 
SHEERBONNET MARTIN, s.r.o.
Thurzova 16
Martin 036 01
  (from: 05/21/2003 until: 07/23/2004)
SHEERBONNET PROJECTS LIMITED
Chapter House, Upper Church Street
Douglas IM1 1EA
ISLE OF MAN
  (from: 07/24/2004 until: 12/02/2004)
Slovport Luxembourg S. á r.l.
Boulevard Royal 22-24
Luxembourg L-2449
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Slovport Luxembourg S. á r.l.
Rue du Plebiscite 5
Luxembourg L - 2341
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 12/03/2004 until: 08/12/2008)
Supervisory board: 
Ing. Alojz Álló
Šuľany 41
Horný Bar
  (from: 11/08/1994 until: 02/17/2000)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 11/08/1994 until: 02/13/1997)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 11/08/1994 until: 02/20/1996)
Ing. Ján František
Staré záhrady 32
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Ing. Ján Kostolný
Slatinská 10
Bratislava
  (from: 02/21/1996 until: 02/13/1997)
Ing Miroslav Kovalík - člen
R.Viesta 15
Martin
  (from: 02/18/2000 until: 08/20/2004)
Ing Miroslav Kovalík - člen
R.Viesta 15
Martin 036 01
From: 12/22/1999
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
Ing Miroslav Kovalík - člen
R.Viesta 15
Martin 036 01
From: 12/22/1999 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Johan Mevesen - predseda
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 01/13/2005)
Johan Mevesen - predseda
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 11/18/2004 Until: 12/09/2004
  (from: 01/14/2005 until: 01/13/2005)
JUDr. Mária Uhliarová
Ožvoldíkova 4
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Ing. Alexander Wolf
R. Viesta 25
Martin
  (from: 02/14/1997 until: 02/17/2000)
Ing. Marián Zápražný
Beňovského 8
Bratislava
  (from: 01/07/1993 until: 11/07/1994)
Petrus Gabriels - člen
Siemenstraat 28
Bree 3960
Belgicko
From: 12/09/2004 Until: 06/25/2008
  (from: 08/13/2008 until: 08/12/2008)
Antonius Beekman
J.J. Viottastraat 39
Amsterdam 1071 JP
Holandské kráľovstvo
From: 12/15/2006 Until: 06/25/2008
  (from: 08/13/2008 until: 08/12/2008)
Petrus Gabriels - člen
Siemenstraat 28
Bree 3960
Belgicko
From: 12/09/2004
  (from: 01/14/2005 until: 08/12/2008)
Antonius Beekman
J.J. Viottastraat 39
Amsterdam 1071 JP
Holandské kráľovstvo
From: 12/15/2006
  (from: 01/03/2007 until: 08/12/2008)
Theodorus Uffing
Jan Van Rijswijcklaan 162
Antwerp 2020
Belgické král'ovstvo
From: 06/25/2008
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Claude Zimmer
Avenue Charles de Gaulle 2
Luxemburg L-1653
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 06/25/2008
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Raad Al - Zahawi
Kinston Upon Thames, Surrey KT2 7JB
Cullford
Veľká Británia
  (from: 02/14/1997 until: 12/04/1997)
General Ayed Al Jeaid
11547
Riyadh
Saudská Arábia
  (from: 12/05/1997 until: 02/17/2000)
General Ayed Al Jeaid - člen
11547
Riyadh
Saudská Arábia
  (from: 02/18/2000 until: 08/20/2004)
General Ayed Al Jeaid - člen
11547
Riyadh
Saudská Arábia
From: 12/22/1999
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
General Ayed Al Jeaid - člen
11547
Riyadh
Saudská Arábia
From: 12/22/1999 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Raad Al-Zahawi - predseda
Coombe Park, Kingstom Upon Thames, Cullford
Surrey KT2 7JB
Veľká Británia
From: 12/22/1999 Until: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Raad Al-Zahawi - predseda
Coombe Park, Kingstom Upon Thames, Cullford
Surrey KT2 7JB
Veľká Británia
From: 12/22/1999
  (from: 08/21/2004 until: 12/02/2004)
François Job - člen
Beukenlaan 6
Tervuren 3080
Belgicko
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 11/20/2006)
Raad Al-Zahawi - predseda
Coombe Park, Kingstom Upon Thames, Cullford
Surrey KT2 7JB
Veľká Británia
  (from: 02/18/2000 until: 08/20/2004)
Raad Al-Zahawi
Coombe Park, Kingstom Upon Thames, Cullford
Surrey KT2 7JB
Veľká Británia
  (from: 03/11/1999 until: 02/17/2000)
Theodorus Uffing - člen
Ektserstraat 9
Oud - Turnhout 2360
Belgicko
From: 11/18/2004
  (from: 12/03/2004 until: 01/13/2005)
Theodorus Uffing - predseda
Ektserstraat 9
Oud - Turnhout 2360
Belgicko
From: 11/18/2004
  (from: 01/14/2005 until: 11/20/2006)
Theodorus Uffing - predseda
Van Eycklei, BOX 6 1
Antwerpy B-2018
Belgické kráľovstvo
From: 11/18/2004
  (from: 11/21/2006 until: 01/02/2007)
Theodorus Uffing - predseda
Van Eycklei, BOX 6 1
Antwerpy B-2018
Belgické kráľovstvo
From: 11/18/2004 Until: 12/15/2006
  (from: 01/03/2007 until: 01/02/2007)
François Job - člen
Congresstraat 33
Brusel 1000
Brusel
From: 11/18/2004
  (from: 11/21/2006 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 458/2008, Nz 55469/2008, NCRls 54982/2008 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.12.2008 zlúčením so spoločnosťou BTS Cargo & Hangar Services, a.s., Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava, 35 971 703, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 5.12.2008 do notárskej zápisnice N 459/2008, NZ 55520/2008, NCRls 55021/2008. Obchodná spoločnosť SLOV AlR, a.s., Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava, IČO: 17 322 651 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 496/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/01/2009)
Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.19992 a vznikla premenou z obchodnej spoločnosti EKOLET spol. s r.o. so sídlom v Bratislave v zmysle § 69 Zák. 513/91 Zb.
  (from: 01/07/1993 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.6.1994 - notárska zápisnica Nz 284/94 napísaná dňa 13.6.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 17.5.1994. Starý spis: Sa 978
  (from: 11/08/1994 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 7.12.1994 - notárska zápisnica č. Nz 614/94 napísaná dňa 7.12.1994 JUDr. Miloslavom Kováčom. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 5.4.1995 - notárska zápisnica č. Nz 106/95 napísaná dňa 5.4.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia.
  (from: 10/23/1995 until: 12/31/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.1995.
  (from: 02/21/1996 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 22.4.1996 pod č. Nz 177/96 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola scválená zmena stanov.
  (from: 05/17/1996 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica Nz 132/96 zo dňa 4.6.1996.
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením 30.12.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/96, Nz 527/96.
  (from: 02/14/1997 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 500/97, Nz 499/97.
  (from: 12/05/1997 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.1998. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.1999.
  (from: 03/11/1999 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.1999.
  (from: 04/30/1999 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.12.1999 ,priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 341/9 Nz 339/99
  (from: 02/18/2000 until: 12/31/2008)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6. 3. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 104/2002, Nz 104/2002.
  (from: 05/09/2002 until: 12/31/2008)
Valné zhromaždenie zo dňa 18.12.2002 schválilo zmenu Stanov spoločnosti a prijalo Stanovy spoločnosti v úplnom znení, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 342/02, Nz 339/02.
  (from: 05/20/2003 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/31/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2006.
  (from: 01/03/2007 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica N 207/2008, Nz 27243/2008, NCRls 26966/2008 zo dňa 25.7.2008.
  (from: 08/13/2008 until: 12/31/2008)
Legal successor: 
BTS Cargo & Hangar Services, a.s.
Rybné nám. 1
Bratislava Rusovce 813 38
  (from: 01/01/2009)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou SLOV AIR, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou Slovport BTS, s.r.o. ako kupujúcim, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03. 02. 2006, bola z predávajúceho na kupujúceho prevedená časť podniku týkajúca sa penziónu ( t. j. budovy so súp. č. 367, nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 16099/116, LV 1888, katastrálne územie Trnávka ).
  (from: 03/10/2006)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person