Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2102/B

Business name: 
ELEKTROSPED, a. s.
  (from: 02/01/2008)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 6015/12A
Senec 903 01
  (from: 05/03/2022)
Identification number (IČO): 
35 765 038
  (from: 04/30/1999)
Date of entry: 
04/30/1999
  (from: 04/30/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
  (from: 04/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/22/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/22/2012)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/22/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/22/2012)
samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 10/03/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/03/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/03/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2003)
Ing. Daniel Večeřa - Chairman of the Board of Directors
Velké Karlovice 1027
Vsetín 756 06
Česká republika
From: 12/12/2021
  (from: 03/12/2022)
Vladimír Sušil - Vice-chairman of the Board of Directors
Karolinka, Vsetínská 85
Vsetín 756 06
Česká republika
From: 12/12/2021
  (from: 07/01/2023)
Jana Žilinčárová - Member of the Board of Directors
Janotova 433/2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/12/2021
  (from: 03/12/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menu a funkcii, pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 11/24/2017)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 07/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/28/2009)
Stockholder: 
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
náměstí Práce 2523
Zlín 760 01
Česká republika
  (from: 05/03/2022)
Supervisory board: 
Danuše Hradilová
Zábrančí I 442
Zlín - Louky 763 02
Česká republika
From: 12/12/2021
  (from: 03/12/2022)
Ondřej Vičar
Růženy Svobodové č.p. 1033/11
Olomouc – Nová Ulice 779 00
Česká republika
From: 12/12/2021
  (from: 03/12/2022)
Ing. Kamil Čejka
Moravní náměstí č.p. 1551
Uherské Hradiště 686 01
Česká republika
From: 12/12/2021
  (from: 03/12/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.11.1998 a dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 22.4.1999 v zmysle ust. §§ 24,57 154-220 Zák. č. 513/1991 Zz. v znení neskorších predpisou.
  (from: 04/30/1999)
Notárska zápisnica č. N 295/99, Nz 290/99 zo dňa 14.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 14.12.1999.
  (from: 05/02/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 9.4.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 159/03, Nz 26186/03 napísanej dňa 9.4.2003 notárom JUDr. Grófikovou na ktorom boli prijaté nové stanovy.
  (from: 11/28/2003)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 04.06.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 269/03, Nz 44088/03 spísanej notárom JUDr. Zuzanou Grofíkovou.
  (from: 05/27/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.04.2003 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.01.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 02/21/2007)
Notárska zápisnica N 10/2008, Nz 883/2008, NCRls 1026/2008 zo dňa 10.1.2008. Zmena obchodného mena z PROTON SK, a.s na ELEKTROSPED, a. s.
  (from: 02/01/2008)
Notárska zápisnica N 156/2009, Nz 22607/2009 zo dňa 02.07.2009 - zmena sídla.
  (from: 07/28/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (from: 01/24/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.06.2012.
  (from: 07/03/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.06.2012.
  (from: 08/22/2012)
Spoločnosť sa stala právnym nástupcom na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 453/2012, Nz 29544/2012, NCRls 30193/2012 zo dňa 17.08.2012.
  (from: 09/01/2012)
Notárska zápisnica č. N 268/2014, Nz 27392/2014, NCRls 27907/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2014.
  (from: 07/30/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2018.
  (from: 06/02/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
EUROCOMM SR s.r.o.
Pestovateľská 13
Bratislava 821 04
  (from: 09/01/2012)
Obchodný dom.sk, s.r.o.
Pestovateľská 13
Bratislava 821 04
  (from: 09/01/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku podpísanej dňa 17.05.2018 účinnej 01.06.2018 spoločnosť DATART INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 601 92 615, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v odd. B, vložka 2253, ako predávajúci predala kupujúcemu: spoločnosti ELEKTROSPED, a.s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 765 038, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa, vl. 2102/B, časť podniku, ktorý predstavuje samostatnú organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby v Slovenskej republike s označením DATART INTERNATIONAL, a.s. - organizačná zložka, s adresou sídla (miesta činnosti) org. zložky: Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 112 766, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1956/B. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2018) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 06/08/2018)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person