Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  81721/B

Business name: 
UNIKVART, s.r.o.
  (from: 04/18/1994 until: 06/19/2012)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 03/20/2012 until: 06/19/2012)
Identification number (IČO): 
31 688 128
  (from: 04/18/1994)
Date of entry: 
04/18/1994
  (from: 04/18/1994)
Person dissolved from: 
12. 6. 2012
  (from: 06/20/2012)
Date of deletion: 
06/20/2012
  (from: 06/20/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/20/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/18/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/01/2010 until: 06/19/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.06.2012, na ktorom bola obchodná spoločnosť UNIKVART, s.r.o. v zmysle ust. § 69 Obchodného zákonníka zrušená bez likvidácie (zanikajúca spoločnosť), a to zlúčením do spoločnosti ŠKORPION SK s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO : 44 743 815 (nástupnícka spoločnosť) ku dňu 12.06.2012. Obchodná spoločnosť ŠKORPION SK s.r.o. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 415/2012, Nz 20912/2012, NCRls 21367/2012. Na základe uvedeného v ym a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť UNIKVART, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO : 31 688 128, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 81721/B.
  (from: 06/20/2012)
Legal successor: 
ŠKORPION SK s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 06/20/2012)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person