Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  377/V

Business name: 
MONTOSTROJ KOŠICE, a.s.
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
STROJSTYL a.s., Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Registered seat: 
Jazerná 3
Košice 040 01
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Jazerná 3
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Identification number (IČO): 
31 667 261
  (from: 02/12/1993)
Date of entry: 
02/12/1993
  (from: 02/12/1993)
Date of deletion: 
02/09/2010
  (from: 02/09/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/09/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/1993)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
výroba, montáž a predaj zámočníckych výrobkov
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
kovoobrábanie
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
výroba a montáž nádrží a kontajnerov z kovu
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
údržba a opravy strojných zariadení
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
oprava hutných agregátov
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
sprostredkovanie obchodu v oblasti nákupu a predaja hutného materiálu, strojárskych a zámočníckych výrobkov
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
veľkoobchod so strojmi a technologickými potrebami
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
Ing. Rastislav Aschmann - člen
Húskova 75
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Viliam Burtovský - podpredseda
Huncovská 12
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Jozef Ferko - člen
Hodonínska 12
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Jozef Grunmann - člen
Južná trieda 39
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Peter Koči - predseda
Agátová 41
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Milan Okajček - člen
Obchodná 6
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Štefan Štovčík - člen
ul. Mieru 48
Poproč
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Viliam Burtovský - predseda
Huncovská 12
Košice
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Ing. Anna Bánociová - podpredseda
Jaltská 23
Košice
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Peter Burtovský - člen
Huncovská 12
Košice
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva sám, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Supervisory board: 
Ing. Zoltán Berghauer - predseda
Diamantová 1
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Anna Hojstričová - člen
Mikovíniho 20
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Mária Jesenská - člen
Budapeštianska 36
Košice
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Ladislav Jesenský - predseda
Budapeštianska 36
Košice
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Ing. Stanislav Kudláč - člen
Miškovecká 1
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Pavol Novotný - člen
Pražská 17
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
JUDr. Peter Szczeczina - podpredseda
Svornosti 21
Košice
  (from: 02/12/1993 until: 09/23/1996)
Miroslav Šimonovič - člen
40/ll
Družstevná pri Hornáde
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 31Cbr/1/2008-39 zo dňa 9. septembra 2009.
  (from: 02/09/2010)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 18.1.1993 podľa § 172 a nasl. ust.zák.č.513/91 Zb. o čom bola vyhotovená notárska zápisnica, ktorá bola spísaná pred notárom JUDr. Andrejom Kašperom dňa 18.1.1993 pod č. N 7/93, Nz 7/93.
  (from: 02/12/1993 until: 02/08/2010)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.7.1996. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.9.1996.
  (from: 09/24/1996 until: 02/08/2010)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person