Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29540/T

Business name: 
POLITICON, s.r.o.
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2023)
Registered seat: 
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2023)
Identification number (IČO): 
46 700 064
  (from: 06/05/2012)
Date of entry: 
06/05/2012
  (from: 06/05/2012)
Person dissolved from: 
20. 2. 2022
  (from: 06/14/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Podľa § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez likvidácie.
  (from: 06/14/2023)
Date of deletion: 
06/14/2023
  (from: 06/14/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/14/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/05/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/05/2012 until: 06/13/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/05/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Car Service-Transport, s.r.o. 46058222 ,
Športová
3665/3
  (from: 09/05/2017)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Stout & Sublime, s.r.o. 45388067 ,
Krížna
3552/1
  (from: 09/05/2017)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person