Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2045/B

Business name: 
Bau3Mex a.s.
  (from: 06/27/2006)
BauMex a.s.
  (from: 01/13/2006 until: 06/26/2006)
PROJECT ONE a. s.
  (from: 03/11/2004 until: 01/12/2006)
MB FINANCE a.s.
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
MB FORTE, a.s.
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Registered seat: 
Príjazdná 7/A
Bratislava 831 07
  (from: 01/13/2006)
Gorkého 13
Bratislava 811 01
  (from: 08/14/2004 until: 01/12/2006)
Palisády 23
Bratislava 811 06
  (from: 03/11/2004 until: 08/13/2004)
Sliačska 1
Bratislava 831 02
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Mozartova 18
Bratislava 811 02
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Identification number (IČO): 
35 761 903
  (from: 03/09/1999)
Date of entry: 
03/09/1999
  (from: 03/09/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/09/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/09/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/09/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/09/1999)
prieskum trhu
  (from: 03/09/1999)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 03/09/1999)
faktoring a forfaiting / okrem súdneho vymáhania pohľadávok /
  (from: 08/20/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/20/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/20/2001)
inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
  (from: 08/20/2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 08/20/2001)
prenájom technologických zariadení
  (from: 08/20/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/13/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/13/2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/13/2006)
prípravné práce pre stavbu - zemné kopacie, búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 04/13/2006)
prenájom stavebných strojov a prístrojov
  (from: 04/13/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 04/13/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/13/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 04/13/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 04/13/2006)
manažment
  (from: 04/13/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/13/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 04/13/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/13/2006)
banská činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa - dolomitu v dobývacom priestore Horná Mičiná
  (from: 04/13/2006)
výroba transportného betónu
  (from: 11/17/2007)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 11/17/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/20/2008)
činnosť podnikateľských, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 11/20/2008)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení
  (from: 11/20/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/20/2008)
skladovanie
  (from: 11/20/2008)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 11/20/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 11/20/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/20/2008)
nákup a predaj výpočtovej techniky, elektroniky, kancelárskej techniky
  (from: 11/20/2008)
poradenské a konzultačné služby vo výpočtovej technike
  (from: 11/20/2008)
upratovacie práce a čistenie budov
  (from: 11/20/2008)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
  (from: 11/20/2008)
zhotovovanie jednoduchých konštrukcií z kovu
  (from: 11/20/2008)
zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
  (from: 11/20/2008)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 11/20/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/20/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/2001)
Managing board
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Milan Kopernický - predseda predstavenstva
V Kútoch 589/31
Rohožník 906 38
From: 09/30/2008
  (from: 11/20/2008)
Peter Bartolčič - člen
Pekná cesta 27
Bratislava 831 05
Until: 12/05/2003
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Ing. Martin Bartolčič - predseda
Tobrucká 1
Bratislava 811 02
Until: 12/05/2003
  (from: 03/09/1999 until: 03/10/2004)
Ing. Miroslav Gašpárek - člen predstavenstva
Nosice 28
Púchov 020 01
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 06/11/2015)
Ing. Miroslav Gašpárek - člen predstavenstva
Nosice 28
Púchov 020 01
From: 03/28/2007 Until: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Marek Hargaš - člen
Toryská 34
Bratislava 821 07
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Marek Hargaš - člen
Toryská 34
Bratislava 821 07
Until: 12/05/2003
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Ing. František Jagnešák - člen
Rabčice 203
Námestovo 029 01
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Dušan Ježík - člen
Štvrť SNP č. 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 01/12/2006)
Ing. Dušan Ježík - člen
Štvrť SNP č. 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 12/05/2003 Until: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Ing. Milan Kopernický - predseda
Gabčíkova 6
Bratislava 841 05
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 03/30/2005)
Ing. Milan Kopernický - predseda
Jašíkova 274/14
Bratislava 821 03
From: 12/05/2003
  (from: 03/31/2005 until: 04/24/2007)
Ing. Milan Kopernický - predseda
Jašíkova 274/14
Bratislava 821 03
From: 12/05/2003 Until: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Ing. Maroš Mačai - člen predstavenstva
Brusnicová 68
Bernolákovo 900 27
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 06/11/2015)
Ing. Maroš Mačai - člen predstavenstva
Brusnicová 68
Bernolákovo 900 27
From: 03/28/2007 Until: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Milan Plevák - predseda predstavenstva
Solivarská 4
Bratislava 821 03
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 12/16/2008)
Ing. Milan Plevák - predseda predstavenstva
Solivarská 4
Bratislava 821 03
From: 03/28/2007 Until: 09/30/2008
  (from: 12/17/2008 until: 12/16/2008)
Mgr. Michal Sallem - člen
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 01/12/2006)
Mgr. Michal Sallem - člen
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 12/05/2003 Until: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/12/2015)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/20/2008 until: 06/11/2015)
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne
  (from: 04/25/2007 until: 11/19/2008)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/13/2006 until: 04/24/2007)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak ,že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/20/2001 until: 01/12/2006)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Procuration: 
Ing. Alfonz Maňkoš
Veternicová 22
Bratislava 841 05
From: 07/29/2015
  (from: 07/29/2015 until: 05/16/2016)
Ing. Alfonz Maňkoš
Veternicová 22
Bratislava 841 05
From: 07/29/2015 Until: 05/06/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostate. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 07/29/2015 until: 05/16/2016)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/20/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/11/2004 until: 10/19/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/09/1999 until: 03/10/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti na meno môžu akcionári previesť na iného akcionára alebo na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií spoločnosti na meno len z dôvodu ak akcionár nedodržal predkupné právo akcionárov uvedené v ods. 5.4. stanov, resp. ak prevodca dostatočne nepreukázal spoločnosti skutočnosti preukazujúce riadne splnenie svojich povinností pri výkone predkupného práva. O udelení takéhoto súhlasu je valné zhromaždenie povinné rozhodnúť do 40 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany prevádzajúceho akcionára spoločnosti a v desaťdňovej lehote odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia je spoločnosť povinná rozhodnutie valného zhromaždenia oznámiť akcionárovi.
  (from: 10/20/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti na meno môžu akcionári previesť na iného akcionára alebo na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií spoločnosti na meno len z dôvodu ak akcionár nedodržal predkupné právo akcionárov uvedené v ods. 5.4. stanov, resp. ak prevodca dostatočne nepreukázal spoločnosti skutočnosti preukazujúce riadne splnenie svojich povinností pri výkone predkupného práva. O udelení takéhoto súhlasu je valné zhromaždenie povinné rozhodnúť do 40 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany prevádzajúceho akcionára spoločnosti a v desaťdňovej lehote odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia je spoločnosť povinná rozhodnutie valného zhromaždenia oznámiť akcionárovi.
  (from: 01/10/2007 until: 10/19/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/13/2006 until: 01/09/2007)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/11/2004 until: 04/12/2006)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Stockholder: 
Ing. Milan Kopernický
Gabčíkova 6
Bratislava 841 05
  (from: 03/11/2004 until: 03/30/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/09/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2016 sp. zn. 8K/31/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bau3Mex a. s. , so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.2.2017, č. k. 8K/31/2016-1364, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.2.2017, ktorým súd odvolal JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, značka správcu S1136 z funkcie správcu úpadcu Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903 a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Insolvency, k. s., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, značka správcu S1639.
  (from: 03/18/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/09/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2016 sp. zn. 8K/31/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bau3Mex a. s. , so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903.
  (from: 09/14/2016 until: 03/17/2017)
Bankruptcy trustee: 
Insolvency, k. s.
Gagarinova 10A
Bratislava 821 05
From: 02/17/2017
  (from: 03/18/2017)
JUDr. Margita Hrivňáková
Májkova 3, P.O.Box 76
Bratislava 820 05
From: 08/09/2016
  (from: 09/14/2016 until: 03/17/2017)
JUDr. Margita Hrivňáková
Májkova 3, P.O.Box 76
Bratislava 820 05
From: 08/09/2016 Until: 02/17/2017
  (from: 03/18/2017 until: 03/17/2017)
Supervisory board: 
Ing. Igor Kucej
Banskobystrická 4
Bratislava 811 06
From: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015)
Mgr. Martina Kucejová Šinályová
Banskobystrická 4
Bratislava 811 06
From: 11/16/2015
  (from: 11/25/2015)
JUDr. Martina Sečanská
Hradská 10D
Bratislava 821 07
From: 11/16/2015
  (from: 11/25/2015)
Ing. Vladimír Bartolčič - člen
Pekná cesta 27
Bratislava 831 05
Until: 12/05/2003
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Mgr. Sidónia Bartová - člen
Palisády 23
Bratislava 811 06
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 03/30/2005)
Mgr. Sidónia Bartová - člen
Palisády 23
Bratislava 811 06
From: 12/05/2003 Until: 03/23/2005
  (from: 03/31/2005 until: 03/30/2005)
Mgr. Martin Bognár - predseda
J. Jesenského 10
Senec 903 01
Until: 12/05/2003
  (from: 03/09/1999 until: 03/10/2004)
Ing. Peter Hargaš - člen
Toryská 34
Bratislava 821 07
Until: 12/05/2003
  (from: 08/20/2001 until: 03/10/2004)
Ing. Michal Hrabovec - člen
Matičná 67
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 01/12/2006)
Ing. Michal Hrabovec - člen
Matičná 67
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/05/2003 Until: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Vladimír Jagnešák - člen
Galbavého 5
Bratislava 841 01
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Dušan Ježík
Štvrť SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 04/24/2007)
Ing. Dušan Ježík
Štvrť SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 01/04/2006 Until: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Ing. Milan Kopernický
Jašíkova 274/14
Bratislava 821 03
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 11/19/2008)
Ing. Milan Kopernický
Jašíkova 274/14
Bratislava 821 03
From: 03/28/2007 Until: 09/30/2008
  (from: 11/20/2008 until: 11/19/2008)
Mgr. Róbert Kresťanko - člen
Š. Králika 13/10
Prievidza 971 01
  (from: 03/09/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Peter Osvald - člen
Žilinská 4
Piešťany 921 01
From: 12/05/2003
  (from: 03/11/2004 until: 08/13/2004)
Ing. Peter Osvald - člen
Žilinská 4
Piešťany 921 01
From: 12/05/2003 Until: 08/05/2004
  (from: 08/14/2004 until: 08/13/2004)
Jaroslava Osvaldová
Žilinská 4
Piešťany 921 01
From: 08/05/2004
  (from: 08/14/2004 until: 04/24/2007)
Jaroslava Osvaldová
Žilinská 4
Piešťany 921 01
From: 08/05/2004 Until: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 04/24/2007)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 01/04/2006 Until: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Mgr. Emília Solárová
Palkovičova 226/1
Bratislava 821 08
From: 09/30/2008
  (from: 11/20/2008 until: 06/11/2015)
Mgr. Emília Solárová
Palkovičova 226/1
Bratislava 821 08
From: 09/30/2008 Until: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Gabriela Tátošová
Budatínska 15
Bratislava 851 05
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 06/11/2015)
Ing. Gabriela Tátošová
Budatínska 15
Bratislava 851 05
From: 03/28/2007 Until: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Milan Vašanič
A.Rudnaya 11
Žilina 010 01
From: 03/23/2005
  (from: 03/31/2005 until: 01/12/2006)
Ing. Milan Vašanič
A.Rudnaya 11
Žilina 010 01
From: 03/23/2005 Until: 01/04/2006
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Ing. Zvonimír Vicián
Mlynská 89
Banská Bystrica 974 01
From: 03/28/2007
  (from: 04/25/2007 until: 06/11/2015)
Ing. Zvonimír Vicián
Mlynská 89
Banská Bystrica 974 01
From: 03/28/2007 Until: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Miroslav Gašpárek
Nosice 28
Púchov 020 01
From: 06/01/2015 Until: 11/16/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Ing. Maroš Mačai
Brusnicová 68
Bernolákovo 900 27
From: 06/01/2015 Until: 11/16/2015
  (from: 11/25/2015 until: 11/24/2015)
Ing. Miroslav Gašpárek
Nosice 28
Púchov 020 01
From: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 11/24/2015)
Ing. Maroš Mačai
Brusnicová 68
Bernolákovo 900 27
From: 06/01/2015
  (from: 06/12/2015 until: 11/24/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1999 v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/09/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 424/2001 zo dňa 24.7.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: MB FORTE a.s.
  (from: 08/20/2001)
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice N 705/03, Nz 115310/03 napísanej dňa 5. 12. 2003 notárom JUDr. Pavlovičovou o zmene stanov - prijatie dodatku č. 2, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajšie znenie stanov, o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva: Ing. M. Bartolčiča, Ing. M. Hargašu, Mgr. P. Bartolčiča a funkcia členov dozornej rady Mgr. M. Bognára, Ing. V. Bartolčiča a Ing. P. Hargašu zaniká dňa 5. 12. 2003.
  (from: 03/11/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 3 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2004, Nz 62668/2004 zo dňa 05.08.2004. Ing. Peter Osvald, funkcia člena dozornej rady od 05.12.2003 do 05.08.2004.
  (from: 08/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
  (from: 03/31/2005)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia N 5/2006, Nz 286/2006, NCRIs 288/2006 napísaná dňa 4.1.2006 notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 01/13/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2006, Nz 23829/2006, NCRls 23769/2006 zo dňa 15.06.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného BauMex a.s. na nové Bau3Mex a.s.
  (from: 06/27/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2006.
  (from: 09/01/2006)
Notárska zápisnica N 802/2006, Nz 53835/2006, NCRls 53801/2006 zo dňa 12.12.2006.
  (from: 01/10/2007)
Notárska zápisnica N 208/2008, Nz 40742/2008 zo dňa 30.09.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 11/20/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2015. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1323/2015, Nz 18888/2015, NCRls 19315/2015 zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/12/2015)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.07.2015.
  (from: 07/29/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2015.
  (from: 11/25/2015)
Čestné vyhlásenie zo dňa 13.05.2016
  (from: 05/17/2016)
Sale of an enterprise: 
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica.
  (from: 06/27/2006 until: 08/31/2006)
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy a predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Mičiná.
  (from: 09/01/2006 until: 10/03/2006)
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Horná Mičiná.
  (from: 10/04/2006)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person