Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  384/V

Business name: 
AGROSTAV, akciová spoločnosť Trebišov v likvidácií
  (from: 06/19/1995 until: 05/30/2004)
Registered seat: 
Nám. Mieru
Trebišov 075 80
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Identification number (IČO): 
31 669 077
  (from: 01/28/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 01/28/1993)
Date of deletion: 
05/31/2004
  (from: 05/31/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 05/31/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1993)
Capital: 
17 640 000 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 05/30/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 384/V pri Obchodné meno: AGROSTAV akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: Námestie mieru, Trebišov IČO: 31 669 077 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 1K 68/97-121 zo dňa 16.9.2003 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 31.5.2004
  (from: 05/31/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person