Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18644/B

Business name: 
ORBIS HOLDING s.r.o.
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
KOMBA s.r.o.
  (from: 03/08/1999 until: 03/04/2002)
Registered seat: 
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Pri starom mýte 2
Bratislava 831 04
  (from: 07/13/1999 until: 03/04/2002)
Cabanova 22
Bratislava 841 02
  (from: 03/08/1999 until: 07/12/1999)
Identification number (IČO): 
35 761 741
  (from: 03/08/1999)
Date of entry: 
03/08/1999
  (from: 03/08/1999)
Person dissolved from: 
6. 12. 2005
  (from: 03/14/2006)
Date of deletion: 
03/14/2006
  (from: 03/14/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/14/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
opravy motorových vozidiel
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
opravy karosérií
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
organizovanie školení v oblasti opráv motorových vozidiel
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
factoring a forfaiting - mimo vymáhania pohľadávok súdnou cestou
  (from: 06/07/2000 until: 03/13/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/07/2000 until: 03/13/2006)
Partners: 
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 06/07/2000 until: 08/08/2001)
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/08/2000 until: 06/06/2000)
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 07/13/1999 until: 03/07/2000)
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 07/12/1999)
Bucurel Bucur
Narcisová 48
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 06/06/2000)
Štefan Csenkey
Cintorínska 20
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 08/08/2001)
Ing. Pavol Kontsek
Oravská 11
Senec
Slovak Republic
  (from: 07/13/1999 until: 03/13/2006)
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 08/09/2001 until: 03/13/2006)
Vladimír Hrnčiar
Ľuda Zúbka 3
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Peter Porubský
Jedľová 8
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Anatolijy Irinchuk
Pedagogičeskaja 38
Odesa
Ukrajina
  (from: 07/13/1999 until: 03/07/2000)
Contribution of each member: 
Roman Achberger
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 07/12/1999)
Bucurel Bucur
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 06/06/2000)
Štefan Csenkey
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 08/08/2001)
Roman Achberger
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/13/1999 until: 03/07/2000)
Anatolijy Irinchuk
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1999 until: 03/07/2000)
Ing. Pavol Kontsek
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/13/1999 until: 03/13/2006)
Roman Achberger
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 110 000 Sk
  (from: 03/08/2000 until: 06/06/2000)
Roman Achberger
Amount of investment: 1 490 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 490 000 Sk
  (from: 06/07/2000 until: 08/08/2001)
Roman Achberger
Amount of investment: 1 520 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 520 000 Sk
  (from: 08/09/2001 until: 03/13/2006)
Vladimír Hrnčiar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Peter Porubský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Individual managing director
  (from: 06/07/2000 until: 03/04/2002)
Individual managing director
  (from: 07/13/1999 until: 06/06/2000)
Individual managing director
  (from: 03/08/1999 until: 07/12/1999)
Ing. Pavol Kontsek
Oravská 11
Senec
  (from: 07/13/1999 until: 06/06/2000)
Roman Achberger
Cabanova 22
Bratislava 841 02
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
Vladimír Hrnčiar
Ľuda Zúbka 3
Bratislava 841 01
From: 02/13/2002
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Peter Porubský
Jedľová 8
Bratislava 821 07
From: 02/13/2002
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje konateľ, každý samostatne. V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje konateľ.
  (from: 06/07/2000 until: 03/04/2002)
V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 07/13/1999 until: 06/06/2000)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 03/08/1999 until: 07/12/1999)
Capital: 
1 630 000 Sk Paid up: 1 610 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
1 550 000 Sk
  (from: 06/07/2000 until: 03/04/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 06/06/2000)
Supervisory board: 
prof. Ing. Pavol Vincúr , PhD. - predseda
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 02/13/2002
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Ing. Pavol Kontsek - člen
Oravská 11
Senec 903 01
From: 02/13/2002
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Jozef Kirchmayer - člen
Súmračná 30
Bratislava 821 02
From: 02/13/2002
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.10.2005, právoplatné dňa 06.12.2005, č. k.: 6K 59/03-78, ktorým súd zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ORBIS HOLDING s.r.o., Čierny chodník 31, Bratislava, IČO: 35 761 741 zamieta pre nedostatok majetku dlžníka. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť ORBIS HOLDING s.r.o., so sídlom Čierny chodník 31, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 741, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 18644/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/14/2006)
Spoločenská zmluva zo dňa 5.2.1999 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/08/1999 until: 03/13/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.6.1999 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena sídla spoločnosti a vymenovanie nového konateľa. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1999.
  (from: 07/13/1999 until: 03/13/2006)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.11.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.1999.
  (from: 03/08/2000 until: 03/13/2006)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.3.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.4.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5.2000.
  (from: 06/07/2000 until: 03/13/2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.5.2001. Dodatok č. 5 zo dňa 17.7.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/09/2001 until: 03/13/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 13.2.2002, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania, zmene spoločenskej zmluvy, voľbe konateľov a dozornej rady. Zmena obchodného mena z pôvodného KOMBA s.r.o. na nové ORBIS HOLDING s.r.o. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.2.2002.
  (from: 03/05/2002 until: 03/13/2006)
Date of updating data in databases:  05/19/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person