Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  982/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GAAMA s.r.o.
  (from: 08/16/2011)
GAMA s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 08/20/1996 until: 08/15/2011)
GAMA s.r.o.
  (from: 02/22/1993 until: 08/19/1996)
Registered seat: 
Šafárikova 83
Rožňava 048 01
  (from: 03/19/2014)
A. Rudnaya 21
Žilina 010 01
  (from: 02/22/1993 until: 03/18/2014)
Identification number (IČO): 
31 580 777
  (from: 02/22/1993)
Date of entry: 
02/22/1993
  (from: 02/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/22/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v plnom rozsahu mimo konces. živnosti
  (from: 02/22/1993)
výroba koženej galantérie
  (from: 02/22/1993)
Partners: 
LS Consulta, s. r. o.
Spútniková 7
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 03/19/2014)
Mihaela Szilagyi
Str. Razboieni nr. 85 ap. 13
Mun. Oradea Jud. Bihor
Rumunsko
  (from: 03/19/2014)
Miroslava B a r t k o v á
280
Važec
Slovak Republic
  (from: 02/22/1993 until: 08/15/2011)
Vladimír Bartko
485
Važec 032 61
Slovak Republic
  (from: 08/15/2012 until: 03/18/2014)
Ing. Tibor K n a p e c
Černovská 10
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/22/1993 until: 08/15/2011)
Miroslava Knapcová
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2011 until: 03/18/2014)
Ing. Tibor Knapec
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2011 until: 03/18/2014)
Contribution of each member: 
Mihaela Szilagyi
Amount of investment: 14 370 EUR Paid up: 14 370 EUR
  (from: 03/19/2014)
LS Consulta, s. r. o.
Amount of investment: 3 080 EUR Paid up: 3 080 EUR
  (from: 03/19/2014)
Ing. Tibor K n a p e c
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/22/1993 until: 08/15/2011)
Miroslava B a r t k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/22/1993 until: 08/15/2011)
Ing. Tibor Knapec
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 08/16/2011 until: 08/14/2012)
Miroslava Knapcová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 08/16/2011 until: 08/14/2012)
Ing. Tibor Knapec
Amount of investment: 8 570 EUR Paid up: 8 570 EUR
  (from: 08/15/2012 until: 03/18/2014)
Miroslava Knapcová
Amount of investment: 2 080 EUR Paid up: 2 080 EUR
  (from: 08/15/2012 until: 03/18/2014)
Vladimír Bartko
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 08/15/2012 until: 03/18/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/16/2011)
likvidátor
  (from: 08/20/1996 until: 08/15/2011)
konatelia
  (from: 02/22/1993 until: 08/19/1996)
Mihaela Szilagyi
Str. Razboieni nr. 85 ap. 13
Mun. Oradea Jud. Bihor
Rumunsko
From: 09/16/2013
  (from: 03/19/2014)
Miroslava B a r t k o v á
280
Važec
  (from: 02/22/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Tibor K n a p e c
Černovská 10
Žilina
  (from: 02/22/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Tibor Knapec
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/01/2011
  (from: 08/16/2011 until: 03/18/2014)
Ing. Tibor Knapec
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/01/2011 Until: 09/16/2013
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/16/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 02/22/1993 until: 08/19/1996)
Capital: 
17 450 EUR Paid up: 17 450 EUR
  (from: 03/19/2014)
11 650 EUR Paid up: 11 650 EUR
  (from: 08/15/2012 until: 03/18/2014)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/16/2011 until: 08/14/2012)
100 000 Sk
  (from: 02/22/1993 until: 08/15/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Miroslava Bartková
280
Važec
  (from: 08/20/1996 until: 08/15/2011)
 Liquidators:
Miroslava Bartková
280
Važec
Until: 06/30/2011
  (from: 08/16/2011 until: 03/18/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 08/20/1996 until: 03/18/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2011
  (from: 08/16/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/22/1993)
Zapisuje rozhodnutie Valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 3057
  (from: 08/20/1996)
Mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GAAMA s.r.o. dňa 25.07.2012 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti GAAMA s.r.o. so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 580 777 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GAMA veľkoobchod, s.r.o., so sídlom Podtatranského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 006 530 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti GAMA veľkoobchod, s.r.o. na obchodnú spoločnosť GAAMA s.r.o. Obchodná spoločnosť GAAMA s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GAMA veľkoobchod, s.r.o.
  (from: 08/15/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/15/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
GAMA veľkoobchod, s.r.o.
Podtatranského 19
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 08/15/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person