Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2051/B

Business name: 
PRELÚDIUM, a.s.
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
Registered seat: 
Hattalova 4
Bratislava 831 03
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
Identification number (IČO): 
35 762 098
  (from: 03/11/1999)
Date of entry: 
03/11/1999
  (from: 03/11/1999)
Date of deletion: 
05/23/2017
  (from: 05/23/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/11/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
prieskum trhu
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybaveností sídlištných celkov/
  (from: 08/06/1999 until: 05/22/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/06/1999 until: 05/22/2017)
Managing board
  (from: 03/11/1999 until: 08/05/1999)
Milan Beseda - člen
Pri Šajbách 14
Bratislava 831 06
Until: 06/24/2002
  (from: 01/24/2000 until: 08/05/2002)
Marcela Burešová - podpredseda
Trnavská 155
Bernolákovo 900 27
Until: 06/24/2002
  (from: 03/11/1999 until: 08/05/2002)
Ing. Pavel Derkay - predseda
H. Meličkovej 19
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 08/06/1999 until: 08/05/2002)
Ing. Ivan Mikula - predseda
Jána Smreka 20
Bratislava 841 07
  (from: 03/11/1999 until: 08/05/1999)
Alexandra Tóthová - člen
Šustekova 31
Bratislava 851 04
  (from: 03/11/1999 until: 01/23/2000)
Ján Katona - predseda
Hurbanovská cesta 817/32
Svätý Peter 946 57
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Daniel Horváth - člen
Jilemnického 337/13
Dunajská Streda 929 01
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Štefan Szokol - člen
Dolný Štál 548
Dunajská Streda 930 10
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne v celom rozsahu právn a povinností. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis najmenej dvoch členov predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.
  (from: 08/06/1999 until: 05/22/2017)
Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne v celom rozsahu práv a povinností. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpis podpredsedu predstavenstva spolu s niektorým z členov predstavenstva.
  (from: 03/11/1999 until: 08/05/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/24/2000 until: 05/22/2017)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/11/1999 until: 01/23/2000)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Derkay - predseda
H.Meličkovej 19
Bratislava 841 05
  (from: 03/11/1999 until: 08/05/1999)
Peter Fresser - člen
Ambroseho 12
Bratislava 851 02
  (from: 03/11/1999 until: 01/23/2000)
Anton Janikovič - podpredseda
Padlých Hrdinov 43
Bratislava 821 06
  (from: 03/11/1999 until: 07/16/2000)
Peter Kele - člen
Vajnorská 56
Bratislava 831 03
Until: 06/24/2002
  (from: 01/24/2000 until: 08/05/2002)
Ing. Ivan Mikula - predseda
Jána Smreka 20
Bratislava
  (from: 08/06/1999 until: 01/23/2000)
Ľudovít Tomanovič - podpredseda
Nad Lúčkami 47
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 07/17/2000 until: 08/05/2002)
Ľubica Tomanovičová - predseda
Nad Lúčkami 47
Bratislava 841 05
Until: 06/24/2002
  (from: 01/24/2000 until: 08/05/2002)
Štefan Molnár - predseda
Hlavná 39/29
Dunajská Streda 929 01
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Zsolt Nagy - člen
Rybný trh 337/13
Dunajská Streda 929 01
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Alexander Sárközi - člen
Hurbanovská cesta 817/32
Svätý Peter 945 01
From: 06/24/2002
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.12.2016, č.k.: 32CbR/304/2014, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť PRELÚDIUM , a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2017. Na základe uvedeného v ym a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť PRELÚDIUM, a.s., so sídlom Hattalova 4, 831 03 Bratislava, IČO: 35 762 098, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 2051/B.
  (from: 05/23/2017)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.1999 a notárskou zápisnicou N 61/99, NZ 59/99 zo dňa 2.3.1999, spísanou JUDr. Oľgou Folbovou podľa ustanovení § 56 až § 75 a § 154 až § 220 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/11/1999 until: 05/22/2017)
Na valnom zhromaždení dňa 7.6.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 161/99, Nz 154/99 napísanej dňa 7.6.1999, notárom JUDr. Folbovou bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 7.6.1999 na ktorom bola schválený predseda a podpredseda predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 7.6.1999 na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda dozornej rady a voľba člena predstavenstva. Zápisnica z dozornej rady dňa 4.6.1999 na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva.
  (from: 08/06/1999 until: 05/22/2017)
Notárska zápisnica N 361/99 Nz 345/99 spísaná dňa 23.12.1999 notárkou JUDr Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.12.1999 na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady a zmena v predstavenstve.
  (from: 01/24/2000 until: 05/22/2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2000, na ktorom bola schválena presonálna zmena v dozornej rade.
  (from: 07/17/2000 until: 05/22/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2002, na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.2002. Funkcia členov predstavenstva M.Burešovej, Ing.P.Derkaya, M.Besedu sa končí dňom 24.6.2002. Funkcia členov dozornej rady Ľ.Tomanovičovej, P.Keleho, Ľ.Tomanoviča sa končí dňom 24.6.2002.
  (from: 08/06/2002 until: 05/22/2017)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person