Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2055/B

Business name: 
Stavomontáže Račianska, a.s. v konkurze
  (from: 04/14/2010 until: 11/23/2021)
Stavomontáže Račianska, a.s.
  (from: 03/16/1999 until: 04/13/2010)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 10/07/2004 until: 11/23/2021)
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (from: 03/16/1999 until: 10/06/2004)
Identification number (IČO): 
35 762 268
  (from: 03/16/1999)
Date of entry: 
03/16/1999
  (from: 03/16/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/1999)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/16/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/16/1999 until: 11/23/2021)
Darina Gogulková - člen
Osuského 5
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 01/30/2000)
Mgr. Miroslav Jackuliak - člen
Bagarova 6
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 01/30/2000)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
  (from: 01/31/2000 until: 12/04/2003)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 10/06/2004)
Peter Javorčík - člen predstavenstva
Trnavská cesta 106
Bratislava 821 01
From: 06/16/2003 Until: 05/17/2004
  (from: 10/07/2004 until: 10/06/2004)
Ing. Evu Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
  (from: 01/31/2000 until: 12/04/2003)
Ing. Eva Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 02/13/2008)
Ing. Eva Kliská - člen predstavenstva
Saratovská 4
Bratislava 841 02
From: 06/16/2003 Until: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 02/13/2008)
Ing. Eva Kliská - členka
Saratovská 4
Bratislava 841 02
From: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 11/29/2010)
Ing. Eva Kliská - členka
Saratovská 4
Bratislava 841 02
From: 02/04/2008 Until: 07/22/2008
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
  (from: 01/31/2000 until: 12/04/2003)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 02/13/2008)
Igor Kubica - predseda predstavenstva
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
From: 06/16/2003 Until: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 02/13/2008)
Ing. Eduard Pecuš - člen predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 01
  (from: 01/31/2000 until: 12/04/2003)
Vladimír Porvazník - člen
Záhradnícka 27
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 01/30/2000)
Marián Slezák - predseda
Páričkova 9
Ružomberok
  (from: 03/16/1999 until: 01/30/2000)
Vladimír Matúš - člen
Čsl. armády 2061/6
Hlohovec 920 01
From: 08/12/2004
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Igor Kubica - predseda
Vlčkova 35
Bratislava 811 05
From: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 11/23/2021)
Vladimír Matúš - člen
Čsl. armády 2061/6
Hlohovec 920 01
From: 08/12/2004
  (from: 10/07/2004 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným písomným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/16/1999 until: 11/23/2021)
Capital: 
4 100 000 Sk Paid up: 4 100 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 11/23/2021)
4 100 000 Sk
  (from: 12/06/2000 until: 12/04/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 03/16/1999 until: 12/05/2000)
Shares: 
Number of shares: 41
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/06/2000 until: 11/23/2021)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 12/05/2000)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/16/1999 until: 01/16/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/03/2009
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2009, sp.zn. 3K 36/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2009, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Stavomontáže Račianska, a.s., Račianska 66, Bratislava, IČO : 35 762 268 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Milan Borodovčák so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.
  (from: 04/14/2010)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 11/03/2009
  (from: 04/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Belica , CSc., - predseda
Kopčianska 63
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 12/04/2003)
Ing. Miroslav Belica , CSc., - predseda dozornej rady
Kopčianska 63
Bratislava
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 07/12/2006)
Mgr. Miroslav Belica CSc. - predseda
Kopčianska 63
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 12/05/2000)
Darina Gogulková
Osuského 5
Bratislava 851 03
  (from: 01/31/2000 until: 12/04/2003)
Vincent Korbaš - člen
Terchovská 133
Zálesie
  (from: 03/16/1999 until: 01/30/2000)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zalužická 13
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 12/04/2003)
Ing. Alexander Lipčák - člen dozornej rady
Zalužická 13
Bratislava
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 07/12/2006)
Ing. Alexander Lipčák - člen dozornej rady
Zalužická 13
Bratislava
From: 06/16/2003 Until: 06/05/2006
  (from: 07/13/2006 until: 07/12/2006)
Ing. Eduard Pecuš - člen dozornej rady
Kremeľská 22
Bratislava 841 10
From: 06/16/2003
  (from: 12/05/2003 until: 07/12/2006)
Ing. Eduard Pecuš - člen dozornej rady
Kremeľská 22
Bratislava 841 10
From: 06/16/2003 Until: 06/05/2006
  (from: 07/13/2006 until: 07/12/2006)
Ing. Miroslav Belica , PhD., - predseda
Račianska 68
Bratislava 831 02
From: 06/16/2003 Until: 12/20/2007
  (from: 02/14/2008 until: 02/13/2008)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 06/05/2006 Until: 01/08/2008
  (from: 02/14/2008 until: 02/13/2008)
Alica Suranovská
Púpavová 32
Bratislava 841 04
From: 06/05/2006
  (from: 07/13/2006 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Belica , PhD., - predseda
Račianska 68
Bratislava 831 02
From: 06/16/2003
  (from: 07/13/2006 until: 02/13/2008)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 06/05/2006
  (from: 07/13/2006 until: 02/13/2008)
Ján Oršulák
Boskovičova 404
Veľké Leváre 908 73
From: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 11/23/2021)
Dušan Šuga
Nobelova 19
Bratislava 831 02
From: 02/04/2008
  (from: 02/14/2008 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 24/99, Nz 24/99 zo dňa 22.2.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/16/1999 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 01/31/2000 until: 11/23/2021)
Zvýšenie základného imania schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 87/2000 Nz 81/2000.
  (from: 12/06/2000 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva I. Kubicu, Ing. E. Pecuša, P. Javorčíka, Ing. E. Kliskej sa končí dňom 16.6.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. A. Lipčáka, D. Gogulkovej a Ing. M. Belicu CSc. sa končí dňom 16.6.2003.
  (from: 12/05/2003 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.12.2009, č.k. 33Exre/2757/2009 právoplatné dňa 1.3.2010.
  (from: 04/14/2010 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.10.2010, č.k. 33Exre/1782/2009, právoplatné dňa 16.11.2010.
  (from: 11/30/2010 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person