Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2041/B

Business name: 
WILLOW s. r. o.
  (from: 01/17/2009)
Registered seat: 
Mýtna 23A
Bratislava 811 07
  (from: 01/17/2009)
Identification number (IČO): 
35 761 636
  (from: 03/01/1999)
Date of entry: 
03/01/1999
  (from: 03/01/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/1999)
kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/01/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/01/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/01/1999)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/01/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb a obstarávateľská činnosť s tým spojená
  (from: 03/15/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2007)
upratovacie služby, pranie, sušenie a žehlenie prádla
  (from: 03/15/2007)
prenájom hnuteľných vecí, bytového a nebytového zariadenia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2007)
prenájom spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2007)
prevádzkovanie verejnej práčovne
  (from: 03/15/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/17/2009)
Ing. Jolana Petrášová
Pod Lesom 8
Bratislava 841 04
From: 01/17/2009
  (from: 01/17/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/17/2009)
Procuration: 
Mgr.Ing. Eva Kováčová
Drieňová 16
Žilina 010 04
From: 01/17/2009
  (from: 01/17/2009)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, v rozsahu podľa § 14 ods.1) aj ods.2) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/17/2009)
Capital: 
1 560 114,19 EUR Paid up: 1 560 114,19 EUR
  (from: 01/17/2009)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 1227/98, Nz 1221/98 zo dňa 4.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti WILLOW spol. s r.o., Bratislava, Havlíčkova 6, IČO 35 746 459.
  (from: 03/01/1999)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.1999 vo forme notárskej zápisnice č. N 1376/9 Nz 1357/99 osvedčujúce zmenu stanov - dodatok č. 1
  (from: 12/22/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 232/2000, Nz 227/2000 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou
  (from: 04/04/2000)
Notárska zápisnica N 22/2003, Nz 4438/2003 spísaná dňa 22. 1. 2003 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 09/30/2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. Oľgy Koňuchovej zaniká 5.5.2003. Funkcia člena predstavenstva Johana Mevesena zaniká dňom 5.5.2003. Funkcia člena dozornej rady Liesbetha Delvauxa zaniká dňom 5.5.2003. Funkcia člena dozoronej rady Koena de Vleeschouwera zaniká dňom 5.5.2003.
  (from: 10/06/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2005.
  (from: 05/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2007, Nz 6983/2007.
  (from: 03/15/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2007, Nz 31235/2007, NCRls 31807/2007 zo dňa 08.08.2007.
  (from: 08/15/2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 424/2008, NZ 62693/2008 zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/17/2009)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person