Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  271/B

Business name: 
Svätojurská spoločnosť s.r.o.
  (from: 07/20/2016)
Poľnohospodárske družstvo vo Svätom Jure
  (from: 10/20/1952 until: 07/19/2016)
Registered seat: 
Horné predmestie 212/8
Svätý Jur 900 21
  (from: 07/20/2016)
Prostredná 49/13
Svätý Jur 900 21
  (from: 04/07/2009 until: 07/19/2016)
Svätý Jur
  (from: 10/20/1952 until: 04/06/2009)
Identification number (IČO): 
00 190 454
  (from: 10/20/1952)
Date of entry: 
03/10/1950
  (from: 10/20/1952)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/2016)
Cooperative
  (from: 10/20/1952 until: 07/19/2016)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/20/2016)
živnostenské podnikanie - živnostenský list: 1. výroba vína, 2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. zemné práce
  (from: 07/20/2016)
živnostenské podnikanie - koncesná živnosť: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 07/20/2016)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
výroba a predaj vína, výroba nealkoholických nápojov
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby i pre potreby iných
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
zahraničnohospodárska činnosť a obchodná činnosť s výnimkou Komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
výroba štepov a poradenská služba v oblasti vinohadníctva
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí prevádzka viechy
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
služby poľnohospodárskou technikou
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/29/1993 until: 05/05/1999)
živnostenské podnikanie v odbore doprava nákladnými autami pre cudzích a pre členov
  (from: 06/29/1993 until: 05/05/1999)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/06/1999 until: 07/19/2016)
živnostenské podnikanie-živnostenský list: 1. výroba vína, 2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. zemné práce
  (from: 05/06/1999 until: 07/19/2016)
živnostenské podnikanie-koncesná živnosť: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach
  (from: 05/06/1999 until: 07/19/2016)
živnostenské podnikanie-koncesná živnosť: 1. nepravidelná hromadná doprava osôb, 2. pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/06/1999 until: 07/19/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/20/2016)
Managing board
  (from: 06/29/1993 until: 07/19/2016)
Managing board
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
From: 07/20/2016
  (from: 07/20/2016)
Štefan Badinský - člen
Dubčekova 8
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 05/05/1999)
Vladimír Badinský - člen
Kollárova 1
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 07/26/2000)
Vladimír Badinský - člen
Štúrska 2
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Vladimír Badinský - člen
Kollárova 1
Svätý Jur
From: 12/09/2002
  (from: 05/19/2003 until: 03/31/2005)
Vladimír Badinský - člen
Kollárova 1
Svätý Jur
From: 12/09/2002 Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Ing. Ľudovít Fischer - predseda
Obrancov mieru 25
Pezinok
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
Ing. Ľudovít Fischer - predseda
Obrancov mieru 25
Pezinok
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
František Graus
Bratislavská 5
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 04/06/2009)
František Graus
Bratislavská 5
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004 Until: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 04/06/2009)
Vladimír Hollan - člen
Sídlisko pri Štadióne 16
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
František Jaslovský - člen
Pezinská 152
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
František Jaslovský - člen
Pezinská 192
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 07/26/2000)
Juraj Jaslovský - člen
Pri štadióne 17
Svätý Jur
  (from: 07/27/2000 until: 03/31/2005)
Juraj Jaslovský - člen
Pri štadióne 17
Svätý Jur
Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
František Kandl - člen
Štúrova 14
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Miloš Kaufmann - člen
Šúrská 2
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Miloš Kaufmann
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
From: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 02/10/2016)
Miloš Kaufmann
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
From: 12/18/2008 Until: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 02/10/2016)
Miloš Kaufmann - člen
Šúrska 2
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 04/06/2009)
Miloš Kaufmann - člen
Šúrska 2
Svätý Jur
Until: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 04/06/2009)
Ing. Marta Kaufmannová - člen
Šúrska 2
Svätý Jur
  (from: 07/27/2000 until: 03/31/2005)
Ing. Marta Kaufmannová - člen
Šúrska 2
Svätý Jur
Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Ladislav Kautz - podpredseda
Dr. Kautza 24
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 04/06/2009)
Ladislav Kautz - podpredseda
Dr. Kautza 24
Svätý Jur
Until: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 04/06/2009)
František Kocmunda - člen
Pri štadióne 4
Svätý Jur
  (from: 07/27/2000 until: 05/18/2003)
Serafína Kocmundová - člen
Pri štadióne 4
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 07/26/2000)
Dušan Kozmon - člen
Pezinská 70
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 03/31/2005)
Dušan Kozmon - člen
Pezinská 70
Svätý Jur
Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Kamil Križanovič - člen
Sídlisko pri Štadióne 17
Svätý Jur
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Jozefína Luknárová - člen
Pri štadióne 8
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 07/26/2000)
Štefan Mečárik - člen predstavenstva
1.mája 9
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 02/10/2016)
Štefan Mečárik - člen predstavenstva
1.mája 9
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004 Until: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 02/10/2016)
Natália Michálková - člen
Trávna 15
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Ing. Jozef Plank - člen
Októbrová 6
Trnava
  (from: 06/29/1993 until: 07/17/1996)
Ing. Jozef Plank - podpredseda
sídlisko ČSM 4
Trnava
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
Anna Slezáková - predseda
Horné predmestie 212
Svätý Jur
  (from: 07/18/1996 until: 05/05/1999)
Anna Slezáková - predseda
Horné predmestie 212
Svätý Jur
  (from: 05/06/1999 until: 02/10/2016)
Anna Slezáková - predseda
Horné predmestie 212
Svätý Jur
Until: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 02/10/2016)
Ľubomír Vítek - člen
Pezinská 35
Svätý Jur
  (from: 07/27/2000 until: 03/31/2005)
Ľubomír Vítek - člen
Pezinská 35
Svätý Jur
Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Jozef Žák - člen
Pri štadióne 15
Svätý Jur
  (from: 05/06/1999 until: 03/31/2005)
Jozef Žák - člen
Pri štadióne 15
Svätý Jur
Until: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Miloš Kaufmann - Member of the Board of Directors
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
From: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 07/19/2016)
Anna Slezáková - predseda
Horné predmestie 212
Svätý Jur
From: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 07/19/2016)
František Kocmunda - člen predstavenstva
Pri štadióne 4
Svätý Jur 900 21
From: 01/29/2016
  (from: 02/11/2016 until: 07/19/2016)
Acting: 
V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/20/2016)
V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/20/2016)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/29/1993 until: 07/19/2016)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
Supervisory board: 
Vladimír Turcer - člen kontrolnej komisie
Obrancov mieru 320
Gbely 908 45
From: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 04/06/2009)
Vladimír Turcer - člen kontrolnej komisie
Obrancov mieru 320
Gbely 908 45
From: 12/20/2004 Until: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 04/06/2009)
Ing. Marta Kaufmannová - člen kontrolnej komisie
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004
  (from: 04/28/2009 until: 07/19/2016)
Vojtech Soldán - člen kontrolnej komisie
Kalinčiakova 2
Modra 900 01
From: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 07/19/2016)
František Kandl
Štúrova 14
Svätý Jur 900 21
From: 12/18/2008
  (from: 04/07/2009 until: 07/19/2016)
Ing. Marta Kaufmanová - člen kontrolnej komisie
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
From: 12/20/2004
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2009)
Registered capital: 
50 952 EUR Paid up: 50 952 EUR
  (from: 07/20/2016)
50 952 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 07/19/2016)
51 285 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 04/06/2009)
1 545 000 Sk
  (from: 04/01/2005 until: 04/03/2009)
2 925 136 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 03/31/2005)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 04/03/2009)
332 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 04/06/2009)
332 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 07/19/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z členskej schôdze dňa 23.4.1999, na ktorej bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/06/1999)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 5.5.2000. Pokračovanie členskej schôdze zvolanej na deň 5.5.2000, pokračovanie zvolané na 1.6.2000. Uznesenie z členskej schôdze konanej 5.5.2000 a 1.6.2000.
  (from: 07/27/2000)
Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze zo dňa 9.12.2002. František Kocmunda, deň zániku funkcie : 9.12.2002
  (from: 05/19/2003)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 18. 12. 2008. Zápisnica zo spoločného zasadnutia členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie zo dňa 19. 12. 2008.
  (from: 04/07/2009)
Toto družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2, Zák. č. 69/49 Zb., dňom 10. marca 1950. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 80 zväzku Pg XLVI firemného registra. Názov správy zmenený bol na predstavenstvo. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto Zákona. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312
  (from: 04/28/2009)
Zápisnica z rokovania členkej schôdze zo dňa 20.12.2004.
  (from: 04/28/2009)
Zmena právnej formy
  (from: 07/20/2016)
Zápisnica z rokovania členkej chôdze zo dňa 20.12.2004.
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2009)
Toto družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2, Zák. č. 69/49 Zb., dňom 10. marca 1950. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 80 zväzku Pg XLVI firmeného registra. Názov správy zmenený bol na predstavenstvo. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto Zákona. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312
  (from: 06/29/1993 until: 04/27/2009)
Zapisované základné imania: 1/ Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/, alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky /ďalej len "strata" a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod./ ručia za stratu jeho členovia. 2/ Členovia družstva ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom/ svojho členského podielu a členského vkladu. 3/ Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne ods. 2. 4/ Predstavenstvo mmôže členom a pracovníkom, ktorí sú do funkcie volení alebo menovaní alebo je s ich funkciou spojená hmotná zodpovednosť, stanoviť ako podmienku nástupu do funkcie zloženie kaucie. Kaucia slúži k úhrade strát alebo ich častí, ktoré vzniknú pracovnou činnosťou člena /pracovníka/, ktorý kauciu zložil. Kaucia sa skladá v peniazoch, cenných papieroch alebo iných hnuteľných, poprípade nehnuteľných veciach, ktoré musia byť úradne ocenené. Výšku, spôsob ocenenia a úročenia kaucie stanoví družstvo ako súčasť dohody o pracovných podmienkach, alebo pracovnej zmluvy. Toto družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2. Zák. č. 69/49 Zb., dňom 10, marca 1950. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 80 zväzku Pg XLVI firemného registra. Názov správy zmenený bol na predstavenstvo. Stanovy: Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy Poľnohospodárskeho družstva vo Svätom Jure v súlade zo Zákonom č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312
  (from: 10/20/1952 until: 06/28/1993)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person