Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  389/V

Business name: 
SLOVENT a.s. Košice
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Registered seat: 
Popradská 66
Košice 040 11
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Pražská 4
Košice 040 11
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Identification number (IČO): 
31 669 956
  (from: 04/08/1993)
Date of entry: 
04/08/1993
  (from: 04/08/1993)
Date of deletion: 
05/08/2009
  (from: 05/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/08/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/08/1993)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
prípravne práce pre stavbu, búracie a zemné práce
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
veľkoobchod: potravinárske výrobky, cukrovinky, čokoladové výrobky, nápoje, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, farby, laky, keramické výrobky, výrobky zo skla, koža, kožené výrobky, textil, textilné výrobky, obuv, tabak, tabakové výrobky, farmaceutické výrobky, drevo, výrobky z dreva, kovy, kovové výrobky, hračky, športové výrobky, stroje a prístroje, vozidla, dopravné zariadenia, stavebné výrobky, stavebniny, nerastné paliva, rudy, zeminy, kamene, sádra, vápno, cement
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 10/04/1995 until: 05/07/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Vladimír Hvižďák - podpredseda
Muškátova 6
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Ladislav Kušnír - predseda
Dénešova 2
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Ing. Stanislav Lenárt - člen
Pribinova 2/8
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Ing. Tibor Kušnír - predseda
Markušova 9
Košice
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Ladislav Kušnír - podpredseda
Dénešova 2
Košice
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Stanislav Lenárt - člen
Sokolovská 6
Košice
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť môže konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Number of shares: 20
Type: na majiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Supervisory board: 
Ing. Július Csank - člen
Ostravská 14
Košice
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
JUDr. Michal Hvižďák - predseda
Šafárikova 5
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Ing. Tibor Kušnír - člen
Markušova 9
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 03/08/1995)
Ľudovít Šoltés - člen
Astronautická 14
Košice
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28Cbr/30/2008-31 zo dňa 16.3.2009.
  (from: 05/08/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb., notárskou zápisnicou spísanou notárkou JUDr. Alenou Ondrušekovou z Košíc pod č. N 58/93, Nz 45/93 dňa 30.3.1993
  (from: 04/08/1993 until: 05/07/2009)
Zmena stanov a.s.- doplnok č. 1 k stanovám, schválená valným zhromaždením dňa 13.1.1995.
  (from: 03/09/1995 until: 05/07/2009)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person