Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2155/B

Business name: 
EX Projekt, a.s.
  (from: 02/22/2008)
Registered seat: 
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 01/19/2016)
Identification number (IČO): 
35 768 584
  (from: 06/30/1999)
Date of entry: 
06/30/1999
  (from: 06/30/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1999)
Objects of the company: 
projektovanie stavieb: pozemné stavby, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 06/30/1999)
projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody VN, NN a bleskozvody, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete - výroba a distribúcia el. energie
  (from: 06/30/1999)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 06/30/1999)
geodetické a kartografické práce
  (from: 06/30/1999)
vzdelávacia a školiaca činnosť
  (from: 06/30/1999)
výskum a vývoj zariadení bez obmedzenia napätia v oblasti rozvodní a transformovní, elektrární a výrobni tepla, priemyselných rozvodov, konštrukcií stožiarov a izolátorových závesov, stavebných častí energetických zariadení administratívnych a priemyselných stavieb
  (from: 06/30/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/30/1999)
plánografické a reprografické práce
  (from: 06/30/1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 06/30/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/23/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/23/2008)
obstarávateľské služby spojené so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 04/23/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/23/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/23/2008)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
  (from: 04/23/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/19/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/19/2016)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/19/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/19/2016)
administratívne služby
  (from: 01/19/2016)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/19/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2000)
Dr. Silvia Matejová , MBA - Chairman of the Board of Directors
Žižkova 19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/08/2021
  (from: 09/24/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva vždy predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 02/22/2008)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 06/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 06/19/2009)
Stockholder: 
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81
Košice 040 01
  (from: 02/22/2008)
Supervisory board: 
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81/B
Košice 040 01
From: 12/02/2013
  (from: 01/25/2014)
Marek Ihnaťo
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 12/02/2013
  (from: 01/25/2014)
Matej Molčan
Bratislavská 129/28
Most pri Bratislave 900 46
From: 09/08/2021
  (from: 09/24/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 48/99, Nz 47/99 zo dňa 22.2.1999 spísaná notárkou JUDr. Oľgou Folbovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 06/30/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.4.2000 pod.č. N 533/00, Nz 527/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/03/2000)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 314/2007, Nz 52144/2007.
  (from: 12/15/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.2.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 44/2008, Nz 6166/2008.
  (from: 02/22/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.04.2012.
  (from: 04/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 09.07.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.12.2013.
  (from: 01/25/2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2015.
  (from: 01/19/2016)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person