Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  82090/B

Business name: 
Bazin, s. r. o.
  (from: 06/13/2012 until: 12/18/2015)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 08/15/2012 until: 07/30/2015)
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (from: 06/13/2012 until: 08/14/2012)
Identification number (IČO): 
47 239 301
  (from: 06/13/2012)
Date of entry: 
06/13/2012
  (from: 06/13/2012)
Person dissolved from: 
2.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/13/2012)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/13/2012 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
administratívne služby
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
finančný leasing
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/05/2012 until: 12/18/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 08/15/2012 until: 12/18/2015)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/15/2012 until: 12/18/2015)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/15/2012 until: 12/18/2015)
Partners: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2012
Republic of Cyprus
  (from: 08/15/2012 until: 07/07/2015)
Insfin, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/13/2012 until: 08/14/2012)
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
Insfin, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/13/2012 until: 08/14/2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/15/2012 until: 01/30/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložčom zriadené v prospech záložného veriteľa : Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO : 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou Bazin, s.r.o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 01/31/2015 until: 06/18/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/19/2015 until: 07/07/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 06/13/2012 until: 07/30/2015)
Vladimíra Chabrečková
Michala Tillnera 5220/21
Malacky 901 01
From: 06/13/2012
  (from: 06/13/2012 until: 08/14/2012)
Vladimíra Chabrečková
Michala Tillnera 5220/21
Malacky 901 01
From: 06/13/2012 Until: 07/11/2012
  (from: 08/15/2012 until: 08/14/2012)
Juraj Ilavský
Bartókova 1461/7
Nitra - Zobor 949 01
From: 09/18/2012
  (from: 09/28/2012 until: 07/30/2015)
Juraj Ilavský
Bartókova 1461/7
Nitra - Zobor 949 01
From: 09/18/2012 Until: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 07/30/2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
From: 07/11/2012
  (from: 08/15/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
From: 07/11/2012 Until: 09/18/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu, funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/13/2012 until: 12/18/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/13/2012 until: 12/18/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 919/2015, Nz 49232/2015, NCRls 50262/2015 zo dňa 02.12.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015 zo dňa 02.12.2015. Obchodná spoločnosť Bazin, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 239 301, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 82090/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/19/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.6.2012 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/13/2012 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2012.
  (from: 08/15/2012 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2012.
  (from: 09/28/2012 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015
  (from: 06/19/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person