Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  396/V

Business name: 
NOP a.s.
  (from: 05/02/2001)
NOP a.s. Michalovce
  (from: 11/19/1996 until: 05/01/2001)
NOP akciová spoločnosť Sobrance
  (from: 04/22/1993 until: 11/18/1996)
Registered seat: 
498
Lekárovce 072 54
  (from: 02/08/2019)
č. 45
Hažín 072 34
  (from: 05/02/2001 until: 02/07/2019)
Sama Chalúpku 18
Michalovce 071 01
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
kpt. Nálepku 20
Michalovce 071 01
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Identification number (IČO): 
31 670 598
  (from: 04/22/1993)
Date of entry: 
04/22/1993
  (from: 04/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1993)
Objects of the company: 
ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (from: 04/22/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/22/1993)
veľkoobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, elektrotechnického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, chemického, farmaceutického, automobilového priemyslu, poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadení, technických potrieb a náhradných dielov pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastných surovín, dreva, kovov, ropných produktov, ovocia, zeleniny, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/05/1995)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu
  (from: 04/05/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/05/1995)
služby spojené s použitím poľnohospodárskej mechanizácie a techniky
  (from: 04/05/1995)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/05/1995)
obchodná činnosť v obore: základné poľnohospodárske prudukty, obilie, osivo, krmivá, zelenina, ovocie, zemiaky, chemické produkty, priemyselné hnojivá a plasty
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/02/2001)
Managing board
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
Managing board
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Cecília Sudzinová - podpredseda
45
Hažín 072 34
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Mgr. Peter Sudzina - predseda
Pribinova 2238/22
Michalovce 071 01
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Ing. Miroslav Sudzina - člen
45
Hažín 072 34
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Ing. Ladislav Agárdi - člen
57
Senec
  (from: 09/24/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Ladislav Agárdi - člen
Bratislavská 9
Senec
  (from: 04/05/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Pavol Fečík - člen
Kollárova 28
Sobrance
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Juraj Gačko - člen
Gagarinova 18
Michalovce
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Zdenko Hudák - člen
P. Horova 33
Michalovce
  (from: 04/22/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Zdenko Hudák - člen
P. Horova 33
Michalovce
  (from: 09/24/1996 until: 11/20/1996)
Ing. Zdenko Hudák - predseda
P. Horova 33
Michalovce
  (from: 11/21/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Michal Janok - člen
M. Uhra 7
Michalovce
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Dušan Krnáč - člen
Švermova 5
Michalovce
  (from: 04/22/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
  (from: 04/05/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Ján Petro - predseda
5
Koňuš
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Miroslav Sudzina - člen
č. 45
Hažín
  (from: 05/02/2001 until: 12/12/2005)
Ing. Miroslav Sudzina - člen
č. 45
Hažín
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Ing. Cecília Sudzinová - člen
45
Hažín
  (from: 09/24/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Cecília Sudzinová - predseda
45
Hažín
  (from: 04/05/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Cecília Sudzinová - predseda
č. 45
Hažín
  (from: 05/02/2001 until: 12/12/2005)
Ing. Cecília Sudzinová - predseda
č. 45
Hažín
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Ing. Tibor Szabo - člen
Podzáhradná 105
Matúškovo
  (from: 04/05/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Tibor Szabo - člen
Podzáhradná 105
Matúškovo
  (from: 09/24/1996 until: 12/12/2005)
Ing. Tibor Szabo - člen
Podzáhradná 105
Matúškovo
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Ing. Michal Žolna - člen
28
Pavlovce nad Uhom
  (from: 04/22/1993 until: 09/23/1996)
Ing. Michal Žolna - člen
728
Pavlovce nad Uhom
  (from: 09/24/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Cecília Sudzinová - predseda
45
Hažín 072 34
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Tibor Szabo - člen
Podzáhradná 105
Matúškovo 924 03
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Ing. Miroslav Sudzina - člen
45
Hažín 072 34
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Tibor Szabo - člen
Podzáhradná 105
Matúškovo 924 03
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Ing. Cecília Sudzinová - predseda
45
Hažín 072 34
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Ing. Miroslav Sudzina - člen
45
Hažín 072 34
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/02/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda a dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Capital: 
36 520 EUR Paid up: 36 520 EUR
  (from: 07/04/2013)
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 12/13/2005 until: 07/03/2013)
1 000 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 03/13/2002)
Shares: 
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 07/04/2013)
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 12/13/2005 until: 07/03/2013)
Number of shares: 110
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/14/2002 until: 12/12/2005)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/08/1998 until: 03/13/2002)
Number of shares: 90
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 01/07/1998)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 01/07/1998)
Supervisory board: 
Katarína Andrejková
Jakobyho 1686/16
Košice 040 01
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Dana Puchľaková
Pribinova 2238/22
Michalovce 071 01
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Mgr. Petronela Nagyová
Irkutská 1400/17
Košice 040 12
From: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019)
Ing. Ladislav Agárdi - predseda
č. 7
Hrubá Borša
  (from: 05/02/2001 until: 12/12/2005)
Ing. Ladislav Agárdi - predseda
č. 7
Hrubá Borša
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Katarína Andrejková - člen
Jakobyho č. 1686/16
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 12/12/2005)
Katarína Andrejková - člen
Jakobyho č. 1686/16
Košice
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Ing. Štefan Harakaľ - člen
295
Lastomír
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
Ing. Michal Havrila - člen
146
Koňuš
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Peter Hromanik - člen
M. Nešpora 7
Michalovce
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Albín Karšňák - člen
84
Okružná
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
Ing. Andrej Kušnír - člen
106
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ján Mirda - člen
55
Ostrov
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Ján Ovsanik - predseda
Gagarinova 2
Sobrance
  (from: 04/22/1993 until: 04/04/1995)
Ing. Dušan Podolec - predseda
ul. 9. mája
Michalovce
  (from: 04/05/1995 until: 05/01/2001)
Terézia Szabová - člen
č. 105
Matúškovo
  (from: 05/02/2001 until: 12/12/2005)
Terézia Szabová - člen
č. 105
Matúškovo
Until: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Mgr. Peter Sudzina
Jilemnického 3551/58
Michalovce 071 01
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Katarína Andrejková
Jakobyho 1686/16
Košice 040 01
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Terézia Szabová
Podzáhradná 105
Matúškovo 924 03
From: 12/07/2005 Until: 11/20/2018
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Katarína Andrejková
Jakobyho 1686/16
Košice 040 01
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Mgr. Peter Sudzina
Jilemnického 3551/58
Michalovce 071 01
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Terézia Szabová
Podzáhradná 105
Matúškovo 924 03
From: 12/07/2005
  (from: 12/13/2005 until: 02/07/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.4.1993 v súlade s § 164 a nasl.ust. zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/22/1993)
Zmena stanov a.s. schválených VZ a.s. dňa 18.1.1995.
  (from: 04/05/1995)
Zmena stanov a.s. schválených valným zhromaždením dňa 3.8.1995.
  (from: 09/24/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 20.6.1997.
  (from: 01/08/1998)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym VZ dňa 27.11.2000.
  (from: 05/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 12.10.1999 vo forme notárskej zápisnice N 564/99, Nz 564/99. Rozhodnutie MVZ zo dňa 30.11.2001 o zlúčení akciovej spoločnosti s družstvom POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HAŽÍN, Hažín 45, IČO: 31 670 598 ku dňu 30.11.2001. Akciová spoločnosť preberá dňom zlúčenia všetky práva a záväzky družstva zrušeného bez likvidácie v celom rozsahu.
  (from: 03/14/2002)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person