Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  398/V

Business name: 
AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
Registered seat: 
Ul. pekárenská 5823/1
Michalovce 071 01
  (from: 07/12/2002 until: 09/30/2011)
Masarykova 51
Michalovce 071 01
  (from: 03/18/1996 until: 07/11/2002)
Duklianska 7
Michalovce 071 01
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Identification number (IČO): 
31 670 903
  (from: 01/27/1993)
Date of entry: 
01/27/1993
  (from: 01/27/1993)
Date of deletion: 
10/01/2011
  (from: 10/01/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/27/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie odpadových plastov z potravinárskeho priemyslu
  (from: 08/04/1993 until: 10/04/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/27/1993 until: 07/19/2005)
obchodná činnosť v obore : priemyselné hnojivá, chemické prípravky na ochranu rastlín, mletý vápenec, štrky a kameň, betónové prefabrikáty
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
prekladka a skladovanie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
porez dreva
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
výroba betónových prefabrikátov
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
výroba jemne mletých vápencov, štrkov a kameňa
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie odpadových plastov z potravinárskeho priemyslu
  (from: 06/10/1993 until: 09/30/2011)
služby pre rastlinnú výrobu najmä vykonávanie chemickej ochrany poľnohospodárskych kultúr, viníc a ovocných sadov, aplikácia chemických pripravkov v súlade s vlastnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív
  (from: 10/05/1995 until: 09/30/2011)
uplatňovanie vedecko-technických poznatkov na úseku výživy a ochrany rastlín
  (from: 10/05/1995 until: 09/30/2011)
údržba mechanizačných prostriedkov
  (from: 10/05/1995 until: 09/30/2011)
zúrodňovacie práce
  (from: 10/05/1995 until: 09/30/2011)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych /vlečková doprava/
  (from: 03/18/1996 until: 09/30/2011)
nákup a predaj produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
pestovanie hlivy ustricovej a ďalších druhov hub
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
predaj hlivy ustricovej a ďalších druhov hub
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
obchodná činnosť - nákup, predaj a distribúcia ropných výrobkov a produktov kožiarského a gumárenského priemyslu
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
balenie pevných priemyselných hnojív
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
zasielateľstvo
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
ekonomické poradenstvo
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
nákup a predaj pohľadávok
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
obchodná činnosť s výrobkami potravinárskeho, mliekárenského, železiarenského, drevárenského priemyslu, záhradkárskych potrieb, kŕmnych zmesí, osív, sadív, priesad, substrátov zeminy a rašeliny
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
výroba krmív a premixov pre hospodárske zvieratá
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
banská činnosť pri povrchovom dobývaní nerastov a ich úprave a zušľachťovaní
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
poľnohospodárska výroba vrátane nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo predaja
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
prevádzkovanie garáží
  (from: 07/22/2004 until: 09/30/2011)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 07/22/2004 until: 09/30/2011)
skladovanie a manipulácia s tovarom
  (from: 07/22/2004 until: 09/30/2011)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/22/2004 until: 09/30/2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/20/2005 until: 09/30/2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 07/20/2005 until: 09/30/2011)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
výroba priemyselných hnojív s výnimkou jedov a žieravín
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
práce špeciálnej poľnohospodárskej techniky
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb, dopravy
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
zemné a demolačné práce
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
správa registratúry
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/2003 until: 09/30/2011)
Managing board
  (from: 07/15/1999 until: 07/30/2003)
Managing board
  (from: 01/27/1993 until: 07/14/1999)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Fr. Kubača 37
Michalovce
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Fr. Kubača 37
Michalovce
  (from: 03/18/1996 until: 03/02/1997)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Remeselnícka 15
Michalovce
Until: 11/22/2002
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Ľubomír Bublák - člen
Františka Kubáča 299/37
Michalovce 071 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/15/2007 until: 07/26/2010)
Ing. Ľubomír Bublák - člen
Františka Kubáča 299/37
Michalovce 071 01
From: 06/01/2007 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Ľubomír Bublák - podpredseda
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 09/20/2010
  (from: 10/15/2010 until: 01/20/2011)
Ing. Ľubomír Bublák - podpredseda
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 09/20/2010 Until: 12/31/2010
  (from: 01/21/2011 until: 01/20/2011)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 07/01/2010 Until: 09/19/2010
  (from: 10/15/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Remeselnícka 15
Michalovce 071 01
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 06/14/2007)
Ing. Ľubomír Bublák - predseda
Remeselnícka 15
Michalovce 071 01
From: 11/22/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 06/15/2007 until: 06/14/2007)
Ing. Jozef Dudič - člen
120
Bracovce
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Milan Dzvoník - člen
Nad Laborcom V 8
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Pavel Hanus - člen
Poľnohospodárska 34
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ján Horňák - člen
176
Budkovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Oľga Jarošová - člen
Smolenická 5
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ján Kaššaj - člen
109
Palín
  (from: 03/03/1997 until: 07/14/1999)
Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/20/2006
  (from: 07/07/2006 until: 06/14/2007)
Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/20/2006 Until: 05/31/2007
  (from: 06/15/2007 until: 06/14/2007)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/01/2007
  (from: 06/15/2007 until: 07/26/2010)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 06/01/2007 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Stanislav Kožár - člen
Ukrajinska 9
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Stanislav Kožár - člen
Ukrajinska 9
Michalovce
  (from: 03/18/1996 until: 03/02/1997)
Ing. Stanislav Kožár - člen
Ukrajinska 9
Michalovce
Until: 11/22/2002
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Stanislav Kožár - predseda
Ukrajinska 9
Michalovce
  (from: 03/03/1997 until: 07/14/1999)
Ing. Stanislav Kožár - podpredseda
Ukrajinská 9
Michalovce 071 01
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 12/09/2005)
Ing. Stanislav Kožár - podpredseda
Ukrajinská 9
Michalovce 071 01
From: 11/22/2002 Until: 11/23/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Eduard Krížik - člen
Žukovova 62
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Eduard Krížik - člen
Žukovova 62
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Dušan Krnáč - člen
Švermova 5
Michalovce
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Dušan Krnáč - predseda
Švermova 5
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Naciná Ves
  (from: 05/26/1996 until: 07/14/1999)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Nacina Ves 072 21
From: 11/24/2005
  (from: 12/10/2005 until: 07/06/2006)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Nacina Ves 072 21
From: 11/24/2005 Until: 06/19/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Jaroslav Mosný - člen
Nejedlého 27
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 09/23/1998)
Ing. Peter Novanský - člen
ul. Stanislava 5
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ladislav Ondo - člen
158
Bánovce nad Ondavou
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Štefan Petkanič - člen
Pod záhradami 41
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Juraj Pida - člen
Vígľašská 5
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Stanislav Rudý - člen
Haburská 17
Bratislava
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Stanislav Rudý - člen
Haburská 17
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Marián Šepeľák - člen
Murgaša 37
Michalovce
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Marián Šepeľák - člen
Murgaša 37
Michalovce
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 07/06/2006)
Ing. Marián Šepeľák - člen
Murgaša 37
Michalovce 071 01
From: 11/22/2002 Until: 06/19/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Ján Šimko - člen
Topoľany 199
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 1834/33
Šaľa 927 03
From: 06/20/2006
  (from: 07/07/2006 until: 06/14/2007)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 1834/33
Šaľa 927 03
From: 06/20/2006 Until: 05/31/2007
  (from: 06/15/2007 until: 06/14/2007)
Ing. Ján Udič - člen
I. Bukovčana 22
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. František Uhal - člen
35
Markovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Milan Varšo - člen
Komenského 647
Strážske
Until: 11/22/2002
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Milan Varšo - člen
Komenského 647
Strážske 072 22
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 12/09/2005)
Ing. Milan Varšo - člen
Komenského 647
Strážske 072 22
From: 11/22/2002 Until: 11/24/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Milan Varšo - podpredseda
Komenského 647
Strážske 072 22
From: 11/24/2005
  (from: 12/10/2005 until: 07/06/2006)
Ing. Milan Varšo - podpredseda
Komenského 647
Strážske 072 22
From: 11/24/2005 Until: 06/19/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Marián Vilinský - člen
Vozárova 958/4
Košice- Barca 040 17
From: 07/01/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/26/2010)
Ing. Marián Vilinský - člen
Vozárova 958/4
Košice- Barca 040 17
From: 07/01/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Marián Vilinský - podpredseda
Vozárova 958/4
Košice - Barca 040 17
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Marián Vilinský - podpredseda
Vozárova 958/4
Košice - Barca 040 17
From: 07/01/2010 Until: 09/19/2010
  (from: 10/15/2010 until: 10/14/2010)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Nacina Ves 072 21
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 09/30/2011)
Ing. Marián Vilinský - predseda
Vozárova 958/4
Košice - Barca 040 17
From: 09/20/2010
  (from: 10/15/2010 until: 09/30/2011)
Ing. Vladimír Hostačný - podpredseda
166
Kladzany 094 21
From: 01/01/2011
  (from: 01/21/2011 until: 09/30/2011)
Mgr. Milan Feranec - člen
Masarykova třída 939/56
Olomouc - Hodolany 772 00
Česká republika
From: 06/01/2007
  (from: 06/15/2007 until: 07/23/2008)
Mgr. Milan Feranec - člen
Masarykova třída 939/56
Olomouc - Hodolany 772 00
Česká republika
From: 06/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/07/2006 until: 09/30/2011)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z toho vždy predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 07/31/2003 until: 07/06/2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/15/1999 until: 07/30/2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva a prokurista samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/27/1993 until: 07/14/1999)
Procuration: 
Ing. Ľubomír Bublák
Fr. Kubáča 37
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Ľubomír Bublák
Fr. Kubáča 37
Michalovce
  (from: 03/18/1996 until: 03/02/1997)
Ing. Stanislav Kožár
Ukrajinská 9
Michalovce
  (from: 03/03/1997 until: 07/14/1999)
Capital: 
2 526 062 EUR Paid up: 2 526 062 EUR
  (from: 04/19/2011 until: 09/30/2011)
2 603 008 EUR Paid up: 2 603 008 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 04/18/2011)
78 400 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 04/03/2009)
84 080 000 Sk
  (from: 08/22/1994 until: 12/16/2004)
70 078 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 08/21/1994)
66 078 000 Sk
  (from: 01/27/1993 until: 03/27/1994)
Shares: 
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/19/2011 until: 09/30/2011)
Number of shares: 727
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 222 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/19/2011 until: 09/30/2011)
Number of shares: 554
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 322 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/19/2011 until: 09/30/2011)
Number of shares: 160
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/04/2009 until: 04/18/2011)
Number of shares: 727
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/04/2009 until: 04/18/2011)
Number of shares: 554
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 04/04/2009 until: 04/18/2011)
Number of shares: 160
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 12/17/2004 until: 04/03/2009)
Number of shares: 727
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 12/17/2004 until: 04/03/2009)
Number of shares: 554
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 12/17/2004 until: 04/03/2009)
Number of shares: 170
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 06/18/2004 until: 12/16/2004)
Number of shares: 781
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 06/18/2004 until: 12/16/2004)
Number of shares: 581
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len medzi akcionármi tejto spoločnosti. K ich prevodu na tretie osoby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, inak záložné právo nevznikne.
  (from: 06/18/2004 until: 12/16/2004)
Number of shares: 170
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/22/1994 until: 06/17/2004)
Number of shares: 781
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/26/1996 until: 06/17/2004)
Number of shares: 581
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/26/1996 until: 06/17/2004)
Number of shares: 782
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/22/1994 until: 05/25/1996)
Number of shares: 571
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/22/1994 until: 05/25/1996)
Number of shares: 644
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/27/1993 until: 08/21/1994)
Number of shares: 138
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/27/1993 until: 08/21/1994)
Number of shares: 554
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 08/21/1994)
Number of shares: 154
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/1993 until: 03/27/1994)
Stockholder: 
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev.č. 1236
Šaľa 927 03
  (from: 07/01/2011 until: 09/30/2011)
Supervisory board: 
Ing. Alexander Babiš - člen
Dunajská 38
Bratislava
  (from: 07/15/1999 until: 07/11/2002)
Ing. Ján Beľan - člen
Bernolákova 22
Sobrance
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Milan Dzvoník - člen
Nad Laborcom 8
Michalovce
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Milan Dzvoník - člen
Nad Laborcom 8
Michalovce
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Janka Fazekašová - člen
384
Trhovište 072 04
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 06/17/2004)
Ing. Janka Fazekašová - člen
384
Trhovište 072 04
From: 11/22/2002 Until: 05/20/2004
  (from: 06/18/2004 until: 06/17/2004)
Mgr. Róbert Gold - člen
Kalinčiakova 20
Košice
  (from: 09/24/1998 until: 07/14/1999)
Ing. Pavel Hanus - predseda
Lichnerova 35
Senec
Until: 11/22/2002
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Pavel Hanus - predseda
Mlynská 61
Senec 903 01
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 07/06/2006)
Ing. Pavel Hanus - predseda
Mlynská 61
Senec 903 01
From: 11/22/2002 Until: 06/19/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova č. 6
Bratislava
From: 05/04/2002 Until: 11/22/2002
  (from: 07/12/2002 until: 03/27/2003)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova č. 6
Bratislava 841 04
From: 11/22/2002
  (from: 03/28/2003 until: 07/06/2006)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova č. 6
Bratislava 841 04
From: 11/22/2002 Until: 06/19/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/06/2006)
Ing. Eva Kusendová - člen
Mierová 54
Bratislava
  (from: 09/24/1998 until: 07/14/1999)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
  (from: 05/26/1996 until: 09/23/1998)
Ing. Michal Micák - člen
137
Trhovište
Until: 11/22/2002
  (from: 07/15/1999 until: 03/27/2003)
Ing. Michal Micák - predseda
137
Trhovište
  (from: 09/24/1998 until: 07/14/1999)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Nacina Ves 072 21
From: 06/20/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/23/2008)
Ing. Ľubica Micáková - člen
153
Nacina Ves 072 21
From: 06/20/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Ing. Jozef Mička , CSc. - predseda
Adamiho 26
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 09/23/1998)
Ing. Ján Plutko - predseda
Okružná 28
Michalovce
  (from: 01/27/1993 until: 07/09/1995)
Ing. Vladimír Ratvaj - člen
Hviezdoslavova 58
Michalovce
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
Ing. Vladimír Ratvaj - člen
Poľnohospodárske družstvo
Choňkovce
  (from: 01/27/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Stanislav Rudý - člen
Haburská 17
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 03/02/1997)
Ing. Ján Vavák - člen
Holíčska 3
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 09/23/1998)
Ing. Jozef Waller - predseda
Tabakova 8
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Jozef Waller - predseda
Tabakova 8
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 05/25/1996)
JUDr. Emília Haberová
Fialková 3593/5
Michalovce 071 01
From: 05/21/2004 Until: 06/29/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 23
Bratislava
From: 06/20/2006 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Ľubica Micáková
153
Nacina Ves 072 21
From: 06/30/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
JUDr. Emília Haberová
Fialková 3593/5
Michalovce 071 01
From: 05/21/2004
  (from: 06/18/2004 until: 07/26/2010)
Ing. Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 23
Bratislava
From: 06/20/2006
  (from: 07/07/2006 until: 07/26/2010)
Ing. Ľubica Micáková
153
Nacina Ves 072 21
From: 06/30/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/26/2010)
JUDr. Emília Haberová
Fialková 3593/5
Michalovce 071 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 09/30/2011)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 09/30/2011)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 09/30/2011)
Mgr. Milan Feranec
Masarykova třída 939/56
Olomouc - Hodolany 772 00
Česká republika
From: 07/01/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/13/2009)
Mgr. Milan Feranec
Masarykova třída 939/56
Olomouc - Hodolany 772 00
Česká republika
From: 07/01/2008 Until: 06/29/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.1.1993 v súlade s § 172 zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky Agrochemického podniku, spoločný podnik Michalovce.
  (from: 01/27/1993 until: 09/30/2011)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.12.1993.
  (from: 03/28/1994 until: 09/30/2011)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 6.4.1994.
  (from: 08/22/1994 until: 09/30/2011)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.11.1995.
  (from: 03/18/1996 until: 09/30/2011)
Zmena stanov schválená VZ dňa 19.4.1996.
  (from: 05/26/1996 until: 09/30/2011)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 5.12.1996.
  (from: 03/03/1997 until: 09/30/2011)
Zmena stanov schválená dňa 18.4.1997.
  (from: 10/20/1997 until: 09/30/2011)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 28. 5. 1998.
  (from: 09/24/1998 until: 09/30/2011)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.4.1999.
  (from: 07/15/1999 until: 09/30/2011)
Zmena stanov a.s. schválených mimoriadnym VZ dňa 29.12.1999.
  (from: 05/15/2000 until: 09/30/2011)
Zmena stanov zo dňa 3.5.2002.
  (from: 07/12/2002 until: 09/30/2011)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 301/2002, Nz 301/2002 zo dňa 22.11.2002.
  (from: 03/28/2003 until: 09/30/2011)
Zmena stanov prijatá na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2003 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 156/2003 Nz 32617/2003 zo dňa 30.4.2003.
  (from: 07/31/2003 until: 09/30/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti): Obchodné meno: ROFERT s.r.o. Sídlo: Jovická cesta 2081, 048 01 Rožňava IČO: 35 705 167 Obchodné meno: AGROSLUŽBY s.r.o. Dúbravka Sídlo: 072 15 Dúbravka IČO: 36 205 681
  (from: 01/01/2006 until: 09/30/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) v dôsledku zlúčenia: Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti) Obchodné meno: AGROSYSTÉM SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce Sídlo: Ul.pekárenská 5823/1, 071 01 Michalovce IČO: 31 679 714
  (from: 09/01/2007 until: 09/30/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2011)
Legal successor: 
TAJBA, a.s.
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 10/01/2011)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person