Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18741/B

Business name: 
ELBY, s. r. o. v likvidácii
  (from: 12/13/2016)
ELBY, s. r. o.
  (from: 05/27/2015 until: 12/12/2016)
SALLEM PARTNERS s. r. o.
  (from: 10/06/2012 until: 05/26/2015)
SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o.
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2012)
ALMOND & BATON komerčná právnická kancelária, s.r.o.
  (from: 04/02/2001 until: 01/13/2004)
ALMOND & BATON s.r.o.
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Registered seat: 
Grösslingova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 10/25/2016)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 10/06/2012 until: 10/24/2016)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2012)
Krátka 11
Bratislava 811 03
  (from: 02/15/2002 until: 01/13/2004)
Palisády 19
Bratislava 811 03
  (from: 04/02/2001 until: 02/14/2002)
Mokrohájska 6
Bratislava 841 05
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Identification number (IČO): 
35 762 896
  (from: 03/24/1999)
Date of entry: 
03/24/1999
  (from: 03/24/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/1999)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/27/2015)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/24/1999 until: 01/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/24/1999 until: 01/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/24/1999 until: 01/13/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/24/1999 until: 01/13/2004)
poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
  (from: 04/28/1999 until: 01/13/2004)
poskytovanie právnych služieb - výkon advokácie: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, vykonávané sústavne a za odmenu
  (from: 01/14/2004 until: 05/26/2015)
Partners: 
Mgr. Michal Sallem
Alstrova 6016/35
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 12/16/2011)
Mgr. Nina Grošaftová
Velehradská 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/19/2003 until: 10/05/2012)
Mgr. Nina Jančovičová
Velehradská 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/02/2001 until: 08/18/2003)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 12/15/2011)
Mgr. Michal Sallem
Jána Stanislava 55
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Mgr. Martina Sečanská
Janka Kráľa 15
Fiľakovo 986 01
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 04/27/1999)
JUDr. Martin Sečanský
Černyševského 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2012)
JUDr. Martin Sečanský
Černyševského 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/02/2001 until: 01/13/2004)
Mgr Martin Sečanský
K nemocnici 33/26/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 04/28/1999 until: 04/01/2001)
Contribution of each member: 
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/06/2012)
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Mgr. Martina Sečanská
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 04/27/1999)
Mgr Martin Sečanský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/28/1999 until: 04/01/2001)
JUDr. Martin Sečanský
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/02/2001 until: 01/13/2004)
Mgr. Nina Jančovičová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/02/2001 until: 08/18/2003)
Mgr. Nina Grošaftová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/19/2003 until: 02/16/2009)
JUDr. Martin Sečanský
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 02/16/2009)
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 02/16/2009)
Mgr. Nina Grošaftová
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 10/05/2012)
JUDr. Martin Sečanský
Amount of investment: 2 822 EUR Paid up: 2 822 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 10/05/2012)
Mgr. Michal Sallem
  (from: 02/17/2009 until: 12/15/2011)
Mgr. Michal Sallem
Amount of investment: 2 822 EUR Paid up: 2 822 EUR
  (from: 12/16/2011 until: 10/05/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/15/2002)
Individual managing director
  (from: 04/02/2001 until: 02/14/2002)
konatelia
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Mgr. Michal Sallem
Alstrova 6016/35
Bratislava 831 06
From: 12/15/2003
  (from: 12/16/2011)
Mgr. Nina Grošaftová
Velehradská 28
Bratislava 821 08
From: 12/15/2003
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2012)
Mgr. Nina Grošaftová
Velehradská 28
Bratislava 821 08
From: 12/15/2003 Until: 09/28/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Mgr. Michal Sallem
Jána Stanislava 55
Bratislava 841 05
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Mgr. Michal Sallem
Žarnovická 5
Bratislava 831 06
From: 12/15/2003
  (from: 01/14/2004 until: 12/15/2011)
Mgr. Martina Sečanská
Janka Kráľa 15
Fiľakovo 986 01
  (from: 03/24/1999 until: 04/27/1999)
JUDr. Martin Sečanský
Černyševského 17
Bratislava
  (from: 04/02/2001 until: 08/18/2003)
Mgr Martin Sečanský
K nemocnici 33/26/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 04/28/1999 until: 04/01/2001)
JUDr. Martin Sečanský
Černyševského 17
Bratislava
From: 04/19/1999
  (from: 08/19/2003 until: 10/05/2012)
JUDr. Martin Sečanský
Černyševského 17
Bratislava
From: 04/19/1999 Until: 09/28/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti vo všetkých právnych veciach samostatne.
  (from: 02/15/2002)
Konatelia sú oprávnení konať menom spoločnosti vo všetkých právnych veciach každý samostatne, a to tak, že ku napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/02/2001 until: 02/14/2002)
Konatelia sú oprávnení konať menom spoločnosti vo všetkých právnych veciach každý samostatne, a to tak, že ku napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/24/1999 until: 04/01/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/17/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 02/16/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 01/13/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2016
  (from: 12/13/2016)
 Liquidators:
Mgr. Michal Sallem
Alstrova 6016/35
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 12/01/2016
  (from: 12/13/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, pričom robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/13/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.1.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica z mimoriadneho VZ dňa 14.4.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Záp. z mimoriadnejňho VZ dňa 19.4.1999 .Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 19.4.1999
  (from: 04/28/1999)
Prevod a rozdelenie obchodného podielu odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.3.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.3.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné ALMOND & BATON s.r.o.
  (from: 04/02/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2002, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.2002.
  (from: 02/15/2002)
Rozdelenie a prevod časti obchodného podielu odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 5.12.2003. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 15.12.2003. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.2003. Zmena obchodného mena, pôvodné ALMOND & BATON komerčná právnická kancelária, s.r.o.
  (from: 01/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2012.
  (from: 10/06/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2015.
  (from: 05/27/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2016.
  (from: 12/13/2016)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person