Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  404/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Dyno Nobel Slovakia, a.s.
  (from: 02/16/1998)
Registered seat: 
26. Novembra 1510/3
Humenné 066 01
  (from: 06/25/2004)
Identification number (IČO): 
31 672 451
  (from: 05/21/1993)
Date of entry: 
05/21/1993
  (from: 05/21/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/21/1993)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, spracovanie a uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 05/21/1993)
nákup a predaj priemyselných trhavín emulzných /slurry/, zmesí DAP, surovín, náložkovaných výbušnín, počinových náloží, iniciátorov pre komerčné účely a zariadení pre trhacie práce
  (from: 05/21/1993)
reklamné činnosti - propagácia výroby
  (from: 05/21/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/21/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/25/2004)
Ing. Pavol Sokol - člen
Duchnovičova 1678/8
Humenné
  (from: 07/08/1996)
Per Eric Hakansson - predseda
Solberga Bengtstorp
Gyttorp S-71392
Švédsko
From: 06/04/2004
  (from: 06/25/2004)
Björn Anders Hellsten - člen
Mossvägen 20
Nora S-71330
Švédsko
From: 06/04/2004
  (from: 06/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/25/2004)
Capital: 
14 749 000 Sk
  (from: 06/02/1999)
Shares: 
Number of shares: 14749
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000)
Stockholder: 
DYNO NOBEL ASA
Drammensveien 147 A
Oslo N-0277
Nórske kráľovstvo
  (from: 06/25/2004)
Supervisory board: 
Knut Nilsen - člen
Lamberlsetervn. 15
Oslo 1160
Nórske kráľovstvo
  (from: 02/16/1998)
Anders Hennum, r.č. 260457/49710 - člen
Kruttmölleveien 49
1414 Trollaasen
Nórske kráľovstvo
  (from: 11/10/1999)
Christer Kanto - člen
Hagabergsliden 3
Lindesberg S-71131
Švédsko
From: 06/04/2004
  (from: 06/25/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.11.1992 osvedčenou notárskou zápisnicou spísanou Štátnym notárstvom Bratislava 2 dňa 24.11.1992 pod č. N 601/92, Nz 567/92, podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: Nórsko - 51,86 %
  (from: 05/21/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.11.1995.
  (from: 07/08/1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 22.9.1997.
  (from: 02/16/1998)
Zahraničný kapitál: Nórsko 100 % Zmena stanov schválená VZ dňa 25.1.1999.
  (from: 06/02/1999)
Date of updating data in databases:  01/13/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person