Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  769/B

Business name: 
PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze
  (from: 11/11/2002 until: 08/07/2007)
Registered seat: 
Pluhová 2
Bratislava 831 03
  (from: 03/18/1999 until: 08/07/2007)
Identification number (IČO): 
31 629 962
  (from: 03/18/1999)
Date of entry: 
05/31/1995
  (from: 03/18/1999)
Date of deletion: 
08/08/2007
  (from: 08/08/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/08/2007)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 03/18/1999)
Voluntary liquidation: 
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva len úkony, ktoré smerujú k likvidácii zdravotnej poisťovne.
  (from: 08/27/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.02.2007 pod sp.zn. 7K 70/01-1404, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 20.04.2001 pod č.k. 7K 70/01 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2007. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze, so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 31 629 962, zapísana v odd. Po, vložke č. 769/B.
  (from: 08/08/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person