Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2076/B

Business name: 
A.INDEX, a.s.
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Registered seat: 
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Identification number (IČO): 
35 763 299
  (from: 03/31/1999)
Date of entry: 
03/31/1999
  (from: 03/31/1999)
Date of deletion: 
07/28/2004
  (from: 07/28/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Bírošík
Hečkova 8
Bratislava
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Mgr. Ján Dudáš
Hŕbok 25
Závadka nad Hronom
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Ing. Anton Maťašek
F.Kráľa 1505/b
Čadca
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
Ing. Mgr. Luboš Ševčík, CSc.
M.Marečka 9
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
JUDr. Milan Tadial
Wolkrova 31
Bratislava
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Lubomír Zezula
Osuského 3a
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/31/1999 until: 01/30/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
Ing. Michal Krajčovič
Košická 39
Bratislava
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra - Chrenová
  (from: 03/31/1999 until: 11/12/2001)
JUDr. Mária Papcunová
Toryská 38
Bratislava
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
JUDr. Ľuba Pajbachová
Beňadická 32
Bratislava
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Mgr. Alexander Sako
Hanulova 1832/11
Bratislava
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: obchodná spoločnosť A. INDEX, a.s., so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 763 299, odd. Sa, vložka č. 2076/B z obchodného registra.
  (from: 07/28/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 58/99 zo dňa 15.2.1999 v súlade § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/31/1999 until: 07/27/2004)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 382/99
  (from: 01/31/2000 until: 07/27/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 9.11.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 338/01, napísanej dňa 9.11.2001 notárom JUDr. Kováčovou boli schválené zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 9.11.2001, na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva.
  (from: 11/13/2001 until: 07/27/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 71/02-42 zo dňa 11.3.2003, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.INDEX, a.s., so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 763 299 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.3.2003. Spoločnosť bola v zmysle ust. § 68 ods. 3 a 2 zák. č. 513/1991 Zb. zrušená.
  (from: 06/19/2003 until: 07/27/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person