Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2101/B

Business name: 
BIATEC GROUP a.s.
  (from: 09/30/2005)
Registered seat: 
Ventúrska 7
Bratislava 811 01
  (from: 05/03/2006)
Identification number (IČO): 
35 764 961
  (from: 04/29/1999)
Date of entry: 
04/29/1999
  (from: 04/29/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/29/1999)
kúpa toavru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/29/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a pranájmu nehnuteľností
  (from: 04/29/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/29/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/29/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/10/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/28/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/28/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/28/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1999)
Branislav Hatina - predseda
Ventúrska 266/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Ing. Oľga Koňuchová - člen
Ondavská 657/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Eva Kováčová - člen
Drieňová 650/16
Žilina - Závodie 010 04
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú opravnení konať všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Zaväzovať spoločnosť svojím podpisom môžu vždy len dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/29/1999)
Capital: 
21 500 000 EUR Paid up: 21 500 000 EUR
  (from: 11/09/2013)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: kmeňová akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 110 000 EUR
  (from: 07/21/2009)
Number of shares: 105
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 11/09/2013)
Supervisory board: 
Ing. Slavomír Hatina
Strmý vŕšok 8141/141
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Anna Hatinová
Strmý vŕšok 8141/141
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Slavomír Hatina
Strmý vŕšok 8141/141
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/18/2020
  (from: 04/04/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľou zo dňa 18.3.1999 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 302/99, Nz 297/99 v znení dodatku zo dňa 27.4.1999, notárska zápisnica č. N 442/99, Nz 433/99, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisou.
  (from: 04/29/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. N 1405/99, Nz 1386/99 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 12/03/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 547/2000, Nz 541/2000.
  (from: 05/22/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.2001 o zmene v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 17.4.2001.
  (from: 05/17/2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 413/01, Nz 405/01 zo dňa 24.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/23/2001)
Notárska zápisnica N 632/02, Nz 627/02 spísaná dňa 30.7.2002 notárom JUDr. Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 09/10/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003.
  (from: 08/08/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.12.2003.
  (from: 05/28/2004)
Notárska zápisnica N 510/2004, Nz 47205/2004 zo dňa 1.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/10/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2005.
  (from: 03/31/2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 219/05 Nz 45126/05 dňa 28.09.2005 JUDr. Jarmilou Kováčovou o zmene obchodného mena na BIATEC GROUP a.s..
  (from: 09/30/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 132/2009, Nz 19287/2009 zo dňa 9.6.2009.
  (from: 07/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2011.
  (from: 05/27/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2012.
  (from: 11/16/2012)
Notárska zápisnica č. N 1345/2013, Nz 38531/2013 zo dňa 29.10.2013.
  (from: 11/09/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2015.
  (from: 02/18/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2015
  (from: 10/28/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2017.
  (from: 11/23/2017)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person