Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5570/B

Business name: 
PALMA a. s.
  (from: 06/29/2012)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 04
  (from: 01/08/2021)
Identification number (IČO): 
46 738 924
  (from: 06/29/2012)
Date of entry: 
06/29/2012
  (from: 06/29/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/29/2012)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/29/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/29/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/29/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/29/2012)
administratívne služby
  (from: 06/29/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/29/2012)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/29/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/29/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/29/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/29/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/01/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/01/2012)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012)
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 12/01/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby
  (from: 12/01/2012)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software
  (from: 12/01/2012)
kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 12/01/2012)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 12/01/2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/01/2012)
výroba mydla
  (from: 12/01/2012)
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 12/01/2012)
výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
  (from: 12/01/2012)
výroba kozmetiky
  (from: 12/01/2012)
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie
  (from: 12/01/2012)
výroba, predaj, výskum a vývoj v oblasti: (i) prípravkov polievkových a pokrmových, (ii) koncentrátov potravinárskych, (iii) majonéz a krémov, (iv) bionafty a biomazacích olejov, (v) polotovarov nápojov nealkoholických
  (from: 12/01/2012)
balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov
  (from: 12/01/2012)
vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov
  (from: 12/01/2012)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 12/01/2012)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/01/2012)
kopírovacie služby
  (from: 12/01/2012)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 12/01/2012)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, chemickými výrobkami
  (from: 12/01/2012)
veľkoobchod s inými medziproduktami - najmä benzínom, naftou, olejmi a mazivami
  (from: 12/01/2012)
nákup a predaj minerálnych olejov
  (from: 12/01/2012)
nákup a predaj zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky
  (from: 12/01/2012)
nákup a predaj biogénnych látok
  (from: 12/01/2012)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/20/2023)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 01/20/2023)
Kuriérske služby
  (from: 01/20/2023)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/20/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/29/2012)
Ing. František Líška - člen predstavenstva
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 10/01/2020
  (from: 10/10/2020)
Martin Varga - Chairman of the Board of Directors
Slnečná 19
Malinovo 900 45
From: 02/01/2022
  (from: 03/15/2022)
JUDr. Daniel Pleva - Vice-chairman of the Board of Directors
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 10/01/2023
  (from: 10/04/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 06/29/2012)
Capital: 
3 525 000 EUR Paid up: 3 525 000 EUR
  (from: 12/01/2012)
Shares: 
Number of shares: 3525
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na žiadosť akcionára alebo z vlastného podnetu, pokiaľ sú jej známe okolnosti zamýšľaného prevodu akcií. Žiadosť akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií musí byť doručená písomne dozornej rade spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, nadobúdateľa a počet prevádzaných akcií. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledovných prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá by bola konkurenčná s podnikateľskou činnosťou spoločnosti; b) ak by predmetom prevodu mali byť akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých by predstavoval viac ako 4% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, ktorých súčet nominálnej hodnoty by prekročil hranicu 5% základného imania spoločnosti; c) ak medzi nadobúdateľom akcií a spoločnosťou došlo v minulosti k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. e) a ustanovení § 68 Zákonníka práce; Na zriadenie záložného práva na akcie spoločnosti sa vyššie uvedené použije obdobne.
  (from: 12/01/2012)
Stockholder: 
K FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a.s.
Betlémské náměstí 251/2
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 01/20/2023)
Supervisory board: 
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/01/2022
  (from: 08/18/2022)
Anna Chalachanová
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 08/22/2023
  (from: 09/20/2023)
JUDr. Eva Krumpálová
Silvánová 23
Pezinok 902 01
From: 08/22/2023
  (from: 09/20/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 478/2012, Nz 18851/2012 dňa 28.5.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1179/2012, Nz 46267/2012, NCRls 47221/2012 zo dňa 26.11.2012 a schválený projekt rozdelenia, na základe ktorého spoločnosť PALMA a.s., IČO: 46 738 924 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153 a preberá časť imania, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia.
  (from: 12/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2013.
  (from: 02/14/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2015.
  (from: 01/19/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 12/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
PALMA Group, a.s. 36731153 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person