Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  265/B

Business name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Rožňavská č. 2
Bratislava 830 00
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Identification number (IČO): 
31 364 608
  (from: 12/30/1993)
Date of entry: 
01/01/1994
  (from: 12/30/1993)
Date of deletion: 
01/04/1996
  (from: 01/04/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 01/04/1996)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/30/1993)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie v kategóriách penzión, chatová osada, kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriách chatová osada a kemp
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
zmenárne
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vulkanizácia
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
stolárstvo
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
stavebné remeselné práce
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
databanky
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
školiaca činnosť a kurzy
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
masérske služby
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
poskytovanie psychologických služieb
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
činnosť autobazáru
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
investorská a inžinierska činnosť
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
nákup a predaj cenín a kolkov
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
cestná nákladná doprava v obmedzenom rozsahu ( podiel cca 3% z celkových výkonov štátneho podniku)
  (from: 05/05/1995 until: 01/03/1996)
ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
  (from: 06/26/1995 until: 01/03/1996)
vedlajšia činnosť v doprave - sprostredkovanie dopravy a sprostredkovanie prepravy osôb
  (from: 10/09/1995 until: 01/03/1996)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Ing. Milan Mosný - poverený výkonom funkcie riaditeľa
Adamyho 9
Bratislava
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Representation: 
Za štátny podnik koná riaditeľ.
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 801 Bratislava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Emil Binda
Lackova 5
Bratislava 841 04
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 803 Dunajská Streda
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Dunajská Streda
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Karol Csóka Dpt.
Pastuchy 185
Pastuchy 930 15
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 804 Galanta
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Galanta
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Teodor Vavrík Dpt.
Októbrová 1178/48
Galanta 924 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 805 Komárno
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Komárno
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Oldřich Dolana
Budovateľská 40/85
Komárno
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 806 Levice
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Levice
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Ivan Zajačko
ČSĽA 69/37
Brezno 977 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 807 Nitra
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Nitra
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Ján Vrba
Benkova 7
Nitra
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 808 Nové Zámky
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Nové Zámky
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Anton Morvay
Bezručova 15
Nové Zámky 940 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 809 Senica
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Senica
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ján Štefek
, Sobotište 400
Sobotište 906 05
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 810 Topoľčany
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Topoľčany
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Anton Krištof
Komenského 2
Piešťany 921 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 811 Trenčín
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Trenčín
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Jozef Lackovič
Drietoma 433
Drietoma 913 03
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 812 Nové mesto nad Váhom
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
JUDr. Jozef Lipták
Sedličná 217
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 813 Piešťany
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Piešťany
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Štefan Kubán
Alexyho 17
Piešťany 921 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 814 Trnava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Trnava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Milan Hulka
Špačinská 53
Trnava 917 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 816 Bánovce nad Bebravou
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Bánovce nad Bebravou
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Albert Tománek
Palkovičova 584
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 817 Hlohovec
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Hlohovec
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Štefan Iglár
ul. Mieru 5
Červeník 920 41
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 818 Malacky
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Jozef Bendžák
Školská 234
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 821 Pezinok
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Pezinok
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Jozef Bagin
Bratislavská 118
Pezinok 902 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 822 Senec
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Senec
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Milan Blahušiak
Obrancov mieru 56
Pezinok 902 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 823 Zlaté Moravce
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Zlaté Moravce
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Roman Navrátil
Jurkovičova 28
Nitra 949 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 824 Vráble
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Vráble
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Milan Korenči
, Lúky 1112/15
Vráble 952 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 891 Technicko zásobovací závod Trnava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Trnava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Michal Janovský
Botanická 13
Trnava 917 01
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 892 Závod výpočtovej techniky a služieb
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Dušan Reždovič
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 819 Šahy
  (from: 02/15/1995 until: 01/03/1996)
Registered seat: 
Šahy
  (from: 02/15/1995 until: 01/03/1996)
Head: 
Ing. Pavol Lörincz
Preseľany 145
Šahy
  (from: 02/15/1995 until: 01/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod OZ 893 Závod výstavby
  (from: 03/18/1994 until: 02/14/1995)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 03/18/1994 until: 02/14/1995)
Head: 
Ing. Jozef Januba
Exnárova 19
Bratislava 821 03
  (from: 03/18/1994 until: 02/14/1995)
 
 
Founder: 
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Ordinary capital: 
1 217 995 000 Sk
  (from: 11/17/1994 until: 01/03/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo 16.11.1995 o zrušení štátneho podniku Slovenská autobusová doprava, š.p. Bratislava, Rožňavská 2 podľa § 14 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Všetky práva, záväzky a povinnosti prechádzajú na štátny podnik SAD Bratislava, Rožňavská 2 v zmysle bodu 5. zakladacej listiny ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava zo dňa 16.11.1995, č. 5738/M-95. V Y M A Z U J E S A : Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava so sídlom Bratislava, Rožňavská 2 z obchodného registra. Stary spis: Pš 852
  (from: 01/04/1996)
Štátny podnik založený zakladacou listinou dňa 9. 12. 1993 č. 2160/M-93 a rozhodnutím zo dňa 8. 12. 1993 č. 84/93 ministra dopravy, spojov a verejných prác SR o rozdelení štát- neho podniku ČSAD v súlade so zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Stary spis: Pš 852
  (from: 12/30/1993 until: 01/03/1996)
Rozhodnutím č. 9016/93 - SP/1 zo dňa 31. 12. 1993 zariadené odštepné závody. Stary spis: Pš 852
  (from: 03/18/1994 until: 01/03/1996)
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 87/94 z 27. 7. 1994 o zmene zakladacej listiny v časti 3 Majetok štátneho podniku. Stary spis: Pš 852
  (from: 11/17/1994 until: 01/03/1996)
Rozhodnutie riaditeľa štátneho podniku č. 652 - 800/94 zo dňa 27. 12. 1994 o zriade- ní odštepného Závodu, Rozhodnutie Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 5619/M - 94 zo dňa 25. 11. 1994. Stary spis: Pš 852
  (from: 02/15/1995 until: 01/03/1996)
Rozhodnutie minisra dopravy, spojov a verejných prác zo dňa 20.4.1994 č. 27/94 o zmene zakladateľskej listiny š.p. Stary spis: Pš 852
  (from: 05/05/1995 until: 01/03/1996)
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác č. 13/95 z 2.3.1995 o zmene zakladateľskej listiny. Stary spis: Pš 852
  (from: 06/26/1995 until: 01/03/1996)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č.44/95 z 31.júla 1995 o zmene zakladacej listiny. Stary spis: Pš 852
  (from: 10/09/1995 until: 01/03/1996)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person