Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18787/B

Business name: 
BAM GROUP, s.r.o.
  (from: 04/07/1999)
Registered seat: 
Mickiewiczova 2
Bratislava 811 07
  (from: 04/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 763 540
  (from: 04/07/1999)
Date of entry: 
04/07/1999
  (from: 04/07/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/07/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/07/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/07/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/07/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/07/1999)
prenájom strojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/07/1999)
organizovanie verejných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 04/07/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/07/1999)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 04/07/1999)
prieskum trhu a marketing
  (from: 04/07/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/07/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/07/2004)
Partners: 
JUDr. Ján Kridla
K Železnej studienke 7513/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Alexander Stanislavovič Baraškov
Martinčekova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Marina Alexandrovna Baraškova
Martinčekova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
JUDr. Ján Kridla
K Železnej studienke 7513/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 02/19/2020 until: 05/23/2022)
Mgr. Ján Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/2004 until: 02/18/2020)
JUDr. Štefan Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/2004 until: 10/25/2004)
Mgr. Ján Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/2004 until: 10/25/2004)
Mgr. Ján Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 09/26/2000 until: 04/06/2004)
Imre Fazakas
Gyongvirag u. 18
Budakeszi 2092
Maďarsko
  (from: 01/08/2023)
Imre Fazakas
Gyöngvirag utca 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
  (from: 10/26/2004 until: 01/07/2023)
Contribution of each member: 
Mgr. Ján Kridla
  (from: 10/10/2009 until: 02/18/2020)
JUDr. Ján Kridla
  (from: 02/19/2020 until: 05/23/2022)
JUDr. Ján Kridla
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Imre Fazakas
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/08/2023)
Alexander Stanislavovič Baraškov
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Marina Alexandrovna Baraškova
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Mgr. Ján Kridla
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/26/2000 until: 04/06/2004)
Mgr. Ján Kridla
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 10/25/2004)
JUDr. Štefan Kridla
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 10/25/2004)
Mgr. Ján Kridla
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/2004 until: 10/09/2009)
Imre Fazakas
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/2004 until: 10/09/2009)
Imre Fazakas
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/10/2009 until: 01/07/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/19/2020)
Individual managing director
  (from: 09/26/2000 until: 02/18/2020)
konatelia
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
JUDr. Ján Kridla
K Železnej studienke 7513/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/14/2000
  (from: 02/19/2020)
Alexander Stanislavovič Baraškov
Martinčekova 6
Bratislava
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Marina Alexandrovna Baraškova
Martinčekova 6
Bratislava
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Mgr. Ján Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
  (from: 09/26/2000 until: 04/06/2004)
Mgr. Ján Kridla
Ambrova 29
Bratislava 831 01
From: 09/14/2000
  (from: 04/07/2004 until: 02/18/2020)
Imre Fazakas
Gyongvirag u. 18
Budakeszi 2092
Maďarsko
From: 07/01/2006
  (from: 01/08/2023)
Imre Fazakas
Gyongvirag u. 18
Budakeszi 2092
Maďarsko
From: 07/01/2006
  (from: 07/19/2006 until: 01/07/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 07/19/2006)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ.
  (from: 09/26/2000 until: 07/18/2006)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 04/07/1999 until: 09/25/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/10/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 10/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 04/06/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.12.1998 v zmysle ust. §§ 24,57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 04/07/1999)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 14.9.2000. Zmena spoloenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 687/00, Nz 658/00 zo dňa 21.9.2000 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 09/26/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.12.2003 na ktorom bolo schválené rozdelenie obchodného podielu a spoločenská zmluva zo dňa 18.12.2003.
  (from: 04/07/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2004 o zlúčení so spoločnosťou BELVEDER Banská Bystrica, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 812 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24150/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 726/2004, Nz 83559/2004 JUDr. Ivanom Macákom dňa 22.11.2004. Spoločnosť BAM GROUP, s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti BELVEDER Banská Bystrica, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 812 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24150/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.12.2004.
  (from: 12/01/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2006 - menovanie konateľa spoločnosti.
  (from: 07/19/2006)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person