Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22501/S

Business name: 
Inomanet, s.r.o.
  (from: 09/15/2006)
Registered seat: 
Armádna ulica 795
Jelšava 049 16
  (from: 06/15/2012)
Identification number (IČO): 
36 428 442
  (from: 03/12/2005)
Date of entry: 
03/12/2005
  (from: 03/12/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/2005)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/12/2005)
sprostredkovateľská a dodávateľska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/12/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 03/12/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/12/2005)
organizovanie školení a výstav
  (from: 03/12/2005)
organizovanie a poriadanie športových a kultúrnych podujatí
  (from: 03/12/2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/12/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/12/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 03/12/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/12/2005)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou účtovných, ekonomických a organizačných poradcov/
  (from: 03/12/2005)
inžiniersko-poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/12/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/12/2005)
investično-obchodný inžiniering a manažering
  (from: 03/12/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti agroturistiky
  (from: 03/12/2005)
organizovanie a poriadanie letných a zimných turistických pochodov
  (from: 03/12/2005)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (from: 02/15/2007)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 02/15/2007)
montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej techniky
  (from: 02/15/2007)
organizovanie a poriadanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení
  (from: 02/15/2007)
nákup a predaj telekomunikačných zariadení
  (from: 02/15/2007)
projektovanie a montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
  (from: 02/15/2007)
projektovanie a montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov
  (from: 02/15/2007)
marketingová činnosť a vyhotovovanie marketingových štúdií v oblasti telekomunikácií
  (from: 02/15/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/15/2007)
školiaca činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 02/15/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií
  (from: 02/15/2007)
sprostredkovanie služieb a obchodu
  (from: 02/15/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/15/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 02/15/2007)
kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
  (from: 02/15/2007)
poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí
  (from: 02/15/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (from: 02/15/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
  (from: 02/15/2007)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (from: 02/15/2007)
poriadanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 02/15/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/15/2007)
obchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením, vrátane výpočtovej techniky
  (from: 02/15/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
  (from: 02/15/2007)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/15/2007)
ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
  (from: 02/15/2007)
organizovanie školení a vzdelávania (kurzov a seminárov) ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/15/2007)
finančný leasing
  (from: 02/15/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/15/2007)
montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej a kancelárskej techniky
  (from: 02/15/2007)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 02/15/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 02/15/2007)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
  (from: 02/15/2007)
organizovanie podujatí súvisiacich s elektronickými komunikáciami
  (from: 02/15/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/15/2007)
výskum a vývoj v oblasti telekomunikačných zariadení a prenosu elektronických dát
  (from: 02/15/2007)
zálohovanie dát
  (from: 02/15/2007)
montáž počítačových sietí, televíznych a satelitných rozvodov
  (from: 02/15/2007)
operatívny leasing
  (from: 02/15/2007)
tovarový leasing
  (from: 02/15/2007)
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníckych služieb
  (from: 02/15/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/15/2007)
riešenie informačnej bezpečnosti
  (from: 02/15/2007)
projekčné práce v oblasti elektronických komunikácií
  (from: 02/15/2007)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení
  (from: 12/19/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/09/2016)
Partners: 
INOMA HOLDING s.r.o. IČO: 45 973 792
Armádna ulica 760
Jelšava 049 16
Slovak Republic
  (from: 09/29/2022)
Jozef Bilka
194
Poruba 972 11
Slovak Republic
  (from: 09/29/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Bilka
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 09/29/2022)
INOMA HOLDING s.r.o.
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 09/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/12/2005)
Jozef Bilka
194
Poruba 972 11
From: 10/17/2008
  (from: 10/30/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, a to samostatne, a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti s uvedením mena, priezviska a s uvedením funkcie konateľa, pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/12/2005)
Capital: 
26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 06/15/2012)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person