Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18776/B

Business name: 
IMMO GROUP.SK, s. r. o.
  (from: 03/21/2009 until: 04/20/2012)
IMMO BANK GROUP, s.r.o.
  (from: 04/24/1998 until: 03/20/2009)
Xco spol. s r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Registered seat: 
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/15/2004 until: 04/20/2012)
Mikulášska 3
Bratislava 811 01
  (from: 04/24/1998 until: 07/14/2004)
Gorazdova 50
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Identification number (IČO): 
17 312 922
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Person dissolved from: 
10. 4. 2012
  (from: 04/21/2012)
Date of deletion: 
04/21/2012
  (from: 04/21/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/21/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
zastupovanie zahraničných osôb
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
servisná a poradenská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
poskytovanie komplexných reklamných, propagačných, výstavných, tlmočníckych a prekladateľských služieb
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
obstarávanie záležitostí pre tretie osoby a komisionárstvo
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
prevádzkovanie ubytovacích, stravovacích, kultúrnych zariadení
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
účasť na zahranično-obchodnom, výrobnom a inom podnikaní a s uvedenými druhmi podnikania súvisiace činnosti v zahraničí a tuzemsku v rozsahu povolenom štátnymi orgánmi
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/15/2004 until: 06/18/2007)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/24/1998 until: 11/13/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 04/24/1998 until: 05/27/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/15/2004 until: 05/27/2011)
leasingová činnosť
  (from: 07/15/2004 until: 05/27/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/2007 until: 05/27/2011)
marketing a manažment
  (from: 11/14/2007 until: 05/27/2011)
prieskum trhu
  (from: 11/14/2007 until: 05/27/2011)
Partners: 
Michal Bláha
Junácka 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Ing. Miloslav Durec
Gorkého 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 07/14/2004)
Ing. Miloslav Durec
Gorkého 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/24/1998 until: 10/25/1998)
Miroslav Durec
Štefánikova 12
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Boris Grexa
Lysákova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Zuzana Mistríková
Lehockého 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Anton Popovič
Haburská 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Filip Vagač
Gorazdova 50
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Ing. Miloslav Durec
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 07/15/2004 until: 04/20/2012)
Contribution of each member: 
Miroslav Durec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Zuzana Mistríková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Anton Popovič
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Boris Grexa
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Filip Vagač
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Michal Bláha
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Ing. Miloslav Durec
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 04/24/1998 until: 10/25/1998)
Ing. Miloslav Durec
Amount of investment: 220 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 220 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 07/14/2004)
Ing. Miloslav Durec
Amount of investment: 220 000 Sk Paid up: 220 000 Sk
  (from: 07/15/2004 until: 03/20/2009)
Ing. Miloslav Durec
Amount of investment: 7 303 EUR Paid up: 7 303 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 04/20/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/24/1998 until: 04/20/2012)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Ing. Miloslav Durec
Gorkého 15
Bratislava
  (from: 04/24/1998 until: 07/14/2004)
Ing. Miloslav Durec
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/15/2004 until: 11/18/2004)
Ing. Miloslav Durec
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
From: 12/31/1991
  (from: 11/19/2004 until: 04/20/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 04/24/1998 until: 04/20/2012)
Miroslav Durec
  (from: 12/31/1991 until: 04/23/1998)
Procuration: 
Dušan Durec
Brigádnická 966/6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 04/20/2012)
Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony týkajúce sa spoločnosti vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista koná neobmedzene a samostatne za spoločnosť, tak že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením "prokúra".
  (from: 07/15/2004 until: 04/20/2012)
Capital: 
7 303 EUR Paid up: 7 303 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 04/20/2012)
220 000 Sk Paid up: 220 000 Sk
  (from: 08/28/2003 until: 03/20/2009)
220 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 08/27/2003)
120 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/25/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36Cbr/232/2011 zo dňa 07.03. 2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2012 bola obchodná spoločnosť IMMO GROUP.SK, s. r. o., so sídlom Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO: 17 312 922 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť IMMO GROUP.SK, s. r. o., so sídlom Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO: 17 312 922, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 18776/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 04/21/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 4071
  (from: 12/31/1991 until: 04/20/2012)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.6.1997. Dodatkom k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 197/96, Nz 187/96 zo dňa 27.6.1997 bola spoločenská zmluva prispôsobená ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 70/98, Nz 69/98 zo dňa 6.3.1998. Starý spis: S.r.o. 4071
  (from: 04/24/1998 until: 04/20/2012)
Zmeny zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 344/98, Nz 322/98 dňa 25.6.1998 a N 526/98, Nz 502/98 dňa 16.9.1998 ktorými sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 04/20/2012)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 649/2002 dňa 19.12.2002.
  (from: 08/28/2003 until: 04/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.6.2004.
  (from: 07/15/2004 until: 04/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2007.
  (from: 11/14/2007 until: 04/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2009. Zmena obchodného mena z IMMO BANK GROUP, s.r.o. na IMMO GROUP.SK, s. r. o.
  (from: 03/21/2009 until: 04/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011
  (from: 05/28/2011 until: 04/20/2012)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person