Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2081/B

Business name: 
Slovak Telekom, a.s.
  (from: 03/08/2006)
Slovak Telecom, a.s.
  (from: 01/15/2004 until: 03/07/2006)
Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (from: 04/01/1999 until: 01/14/2004)
Registered seat: 
Bajkalská 28
Bratislava 817 62
  (from: 07/01/2013)
Karadžičova 10
Bratislava 825 13
  (from: 06/01/2007 until: 06/30/2013)
Námestie slobody 6
Bratislava 817 62
  (from: 04/01/1999 until: 05/31/2007)
Identification number (IČO): 
35 763 469
  (from: 04/01/1999)
Date of entry: 
04/01/1999
  (from: 04/01/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/1999)
Objects of the company: 
prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií
  (from: 04/01/1999)
zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv
  (from: 04/01/1999)
plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete
  (from: 04/01/1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/01/1999)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/01/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/
  (from: 04/01/1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 04/01/1999)
vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti
  (from: 11/19/1999)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 11/19/1999)
prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
  (from: 09/30/2002)
finančný a operatívny leasing
  (from: 01/14/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/14/2004)
skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (from: 08/11/2004)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/23/2014)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/11/2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/23/2014)
prieskum trhu
  (from: 08/11/2004)
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
  (from: 08/11/2004)
administratívne služby
  (from: 01/23/2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 08/03/2005)
vývoj v oblasti informačných systémov
  (from: 08/03/2005)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou
  (from: 07/07/2006)
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 07/07/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 07/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/07/2006)
montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 07/04/2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 06/04/2008)
televízne vysielanie
  (from: 09/06/2008)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/12/2009)
podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S.
  (from: 05/20/2010)
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete
  (from: 07/01/2010)
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát
  (from: 07/01/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/23/2014)
ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR
  (from: 07/01/2010)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode
  (from: 07/01/2010)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov
  (from: 07/01/2010)
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
  (from: 07/01/2010)
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží
  (from: 07/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
  (from: 07/01/2010)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 07/01/2010)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/01/2010)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/01/2010)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS
  (from: 07/01/2010)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie
  (from: 07/01/2010)
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie
  (from: 07/01/2010)
služby informačnej spoločnosti
  (from: 07/01/2010)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (from: 01/28/2011)
počítačové služby
  (from: 01/28/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/28/2011)
poskytovanie služieb dátových centier
  (from: 01/28/2011)
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií)
  (from: 01/28/2011)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (from: 06/03/2011)
inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 07/03/2014)
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
  (from: 02/13/2015)
prevádzkovanie technickej služby
  (from: 07/01/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/28/2018)
prenos všetkých druhov signálov a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti /ďalej len JTS/, s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona č 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vykonávaním platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  (from: 03/06/2013 until: 05/05/2014)
fff) poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a písm. d) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
  (from: 08/01/2018 until: 01/26/2023)
poskytovanie spotrebiteľských úverov
  (from: 01/28/2011 until: 10/06/2015)
poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
  (from: 05/06/2014 until: 07/31/2018)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/01/2010 until: 01/27/2011)
vydávanie a spravovanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona o platobných službách
  (from: 07/14/2010 until: 07/03/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/01/2010 until: 01/27/2011)
vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov
  (from: 07/01/2010 until: 01/22/2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/04/2008 until: 07/03/2013)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 07/01/2010 until: 01/27/2011)
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
  (from: 07/01/2010 until: 01/27/2011)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 07/07/2006 until: 06/03/2008)
výroba a rozvod tepla
  (from: 07/07/2006 until: 06/03/2008)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2006 until: 07/03/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2006 until: 07/03/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/03/2005 until: 01/27/2011)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 08/03/2005 until: 01/27/2011)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2005 until: 01/27/2011)
integrácia informačných systémov
  (from: 08/03/2005 until: 07/03/2013)
školiaca a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov
  (from: 08/03/2005 until: 07/03/2013)
baliaca činnosť
  (from: 08/11/2004 until: 01/22/2014)
činnosť colného deklaranta
  (from: 08/11/2004 until: 07/03/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba tlačív a cenín
  (from: 08/11/2004 until: 07/03/2013)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
personálne poradenstvo (okrem personálneho leasingu)
  (from: 08/03/2005 until: 07/03/2013)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 08/03/2005 until: 01/22/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/11/2004 until: 01/22/2014)
prenájom strojov a prístrojov - leasingová činnosť
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov VTS na území SR a ich modernizácia
  (from: 09/30/2002 until: 05/05/2014)
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body VTS
  (from: 09/30/2002 until: 05/05/2014)
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
  (from: 09/30/2002 until: 05/05/2014)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo VTS
  (from: 09/30/2002 until: 07/06/2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k VTS
  (from: 09/30/2002 until: 07/06/2006)
prevádzkovanie a údržba informačných systémov
  (from: 01/14/2004 until: 07/03/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 01/14/2004 until: 07/06/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku
  (from: 08/11/2004 until: 07/03/2013)
požičovňa motorových vozidiel
  (from: 08/11/2004 until: 01/27/2011)
preklad nákladov
  (from: 08/11/2004 until: 07/03/2013)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 06/11/2002 until: 07/06/2006)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/01/1999 until: 06/03/2008)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo JTS
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k JTS
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 04/01/1999 until: 06/03/2008)
kúrenárske práce
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu pracovníkov
  (from: 11/19/1999 until: 07/03/2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektronickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/01/1999 until: 06/03/2008)
poskytovanie software
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
iné služby v doprave
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
komunálne služby /práčovňa/, upratovacie služby
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2006)
elektroinštalácie
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
kovoobrábanie
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
klampiarstvo
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
stolárstvo
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
kníhtlač
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
sieťotlač, ofsetová tlač, plánografia
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
murárstvo
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
zámočníctvo
  (from: 04/01/1999 until: 01/13/2004)
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov JTS na území SR a ich modernizácia
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body JTS
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
  (from: 04/01/1999 until: 05/05/2014)
vydávanie, distribúcia a predaj zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných služieb /na rôznych nosičoch/
  (from: 04/01/1999 until: 05/05/2014)
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti JTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2002)
tvorba cien a taríf za vnútroštátne služby zaradené do neregulovaných cien
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba telekomunikačných tlačív a cenín
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciách
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv v rozsahu uzavretých zmlúv
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
signatárska činnosť v medzinárodných organizáciách
  (from: 04/01/1999 until: 01/27/2011)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti informačných technológií /IT-počítače/
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
projekčná činnosť v oblasti IT
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
dodávateľská činnosť informačných systémov /od projektovania cez realizáciu, odskúšanie po odovzdanie/
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
poskytovanie telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu /prenos, spracovanie, tvorba a sprostredkovanie informácií/ pre potreby fyzických a právnických osôb:
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
a/ hlasových
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
b/ grafických
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
c/ obrazových
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
d/ dátových
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
e/ informačných
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
f/ multimediálnych telekomunikačných služieb a všetkých ich kombinácií
  (from: 04/01/1999 until: 07/03/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/2000)
Managing board
  (from: 07/07/2000 until: 09/05/2000)
Managing board
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2000)
Danijela Bujic - Member of the Board of Directors
Rubensstraße 4
Neuss 414 66
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2021
  (from: 05/20/2022)
Ing. Juraj Beňo - podpredseda predstavenstva
Šúrska 11
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Juraj Beňo - podpredseda predstavenstva
Šúrska 11
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/17/2010 Until: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Štefan Bugár - člen
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
  (from: 04/01/1999 until: 05/31/1999)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
  (from: 09/26/2000 until: 01/12/2004)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
463
Ohrady 930 12
From: 04/01/1999
  (from: 01/15/2005 until: 01/12/2007)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
463
Ohrady 930 12
From: 04/01/1999 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Štefan Bugár - podpredseda
Mateja Bela 28
Trenčín 911 01
From: 04/01/1999
  (from: 01/13/2004 until: 01/14/2005)
Danijela Bujic - Member of the Board of Directors
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2021
  (from: 11/12/2021 until: 05/19/2022)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/30/2010)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Kerstin Günther - člen
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 10/06/2015)
Kerstin Günther - člen
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
From: 09/17/2012 Until: 09/22/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Dr. Robert Hauber - člen
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
From: 04/28/2011
  (from: 06/03/2011 until: 10/06/2015)
Dr. Robert Hauber - člen
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
From: 04/28/2011 Until: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
JUDr. Emil Hubinák - predseda
Beethovenova 1972/4
Piešťany 921 01
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2000)
Ing. Igor Chochol - člen
Belinského 15
Bratislava 851 01
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2000)
Ing. Igor Chochol - člen
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava
  (from: 07/07/2000 until: 09/25/2000)
Ing. Miroslav Krahulec - člen
Beskydská 11
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/01/1999 until: 09/25/2000)
Ing. Martin Mác - člen
Ľ. Fullu 9/3140
Bratislava 841 05
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Ing. Martin Mác - člen
Ľ. Fullu 9/3140
Bratislava 841 05
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Martin Mác - podpredseda
Ľ. Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
From: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Martin Mác - podpredseda
Ľ. Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
From: 12/02/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Miroslav Majoroš - člen
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/22/2005)
Ing. Miroslav Majoroš - člen
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
From: 04/10/2003 Until: 06/06/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 06/06/2005
  (from: 01/13/2007 until: 05/19/2010)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 06/06/2005 Until: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 04/23/2015)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 04/27/2010 Until: 04/27/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 04/28/2015
  (from: 04/24/2015 until: 05/15/2020)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Javorová 3612/1
Bratislava 811 04
From: 04/28/2015 Until: 04/28/2020
  (from: 05/16/2020 until: 05/15/2020)
Ing. Miroslav Majoroš - predseda
Wolkrova 1135/5
Bratislava 851 01
From: 06/06/2005
  (from: 06/23/2005 until: 01/12/2007)
Ing. Ladislav Mikuš - člen
D. Virgoviča 3282/26
Pezinok 902 01
Until: 07/03/2002
  (from: 01/11/2001 until: 09/29/2002)
Ing. Ladislav Mikuš - člen
D. Virgoviča 3283
Pezinok 902 01
  (from: 12/18/2000 until: 01/10/2001)
Dr. Mark Peter Montagne - člen
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
From: 08/04/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Marián Múdry
Púpavová 13
Bratislava 841 04
From: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 01/12/2007)
Ing. Marián Múdry
Púpavová 13
Bratislava 841 04
From: 04/28/2006 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Imrich Nógell - člen
Vajnorská 43
Bratislava 831 03
  (from: 04/01/1999 until: 09/25/2000)
Ing. Jozef Pavlík - člen
Veternicová 29
Bratislava 841 05
  (from: 09/26/2000 until: 01/12/2004)
Ing. Jozef Pavlík - člen
Veternicová 29
Bratislava 841 05
From: 04/01/1999 Until: 04/10/2003
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Ing. Róbert Sándor - člen
Horná Vančurova 6/A
Bratislava 831 01
From: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Róbert Sándor - člen
Horná Vančurova 6/A
Bratislava 831 01
From: 12/02/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Dr. Lutz Schade - člen
Rudeltstrasse 24
Freital D-01705
Spolková republika Nemecko
From: 09/25/2008
  (from: 10/21/2008 until: 05/19/2010)
Dr. Lutz Schade - člen
Rudeltstrasse 24
Freital D-01705
Spolková republika Nemecko
From: 09/25/2008 Until: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
  (from: 09/26/2000 until: 01/12/2004)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 08/04/2000
  (from: 01/13/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 08/04/2000 Until: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Peter Stropko - člen
54
Trenčianska Turná 913 21
From: 08/04/2004
  (from: 05/25/2005 until: 06/01/2006)
Ing. Peter Stropko - člen
54
Trenčianska Turná 913 21
From: 08/04/2004 Until: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Peter Stropko - člen
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 05/24/2005)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A. - člen predstavenstva
Gaštanová 3828/13
Bratislava 811 04
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A. - člen predstavenstva
Gaštanová 3828/13
Bratislava 811 04
From: 06/17/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Miloš Šujanský , PhD., M.B.A. - člen
Gaštanova 13/3828
Bratislava 811 04
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Ing. Miloš Šujanský , PhD., M.B.A. - člen
Gaštanova 13/3828
Bratislava 811 04
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Miloslav Torda - člen
Štrbská 25
Košice 040 01
  (from: 04/01/1999 until: 09/25/2000)
Ing. Michal Vaverka - Vice-chairman of the Board of Directors
Kúpeľná 10/27
Bratislava 811 02
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Ing. Michal Vaverka - Vice-chairman of the Board of Directors
Kúpeľná 10/27
Bratislava 811 02
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Jozefa Krónera 4
Bratislava 811 05
From: 04/10/2003
  (from: 09/30/2006 until: 01/12/2007)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Jozefa Krónera 4
Bratislava 811 05
From: 04/10/2003 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Gabriela Vavríková - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 09/29/2006)
prof. Ing. Liberios Vokorokos , PhD. - člen predstavenstva
Aténska 20
Košice 040 13
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 12/29/2010)
prof. Ing. Liberios Vokorokos , PhD. - člen predstavenstva
Aténska 20
Košice 040 13
From: 06/17/2010 Until: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Jaroslav Volf - podpredseda
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/30/2010)
Ing. Jaroslav Volf - podpredseda
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Exnárova 23
Bratislava 821 03
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/13/2007)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Slatinská 28
Bratislava 821 07
From: 12/06/2006
  (from: 06/14/2007 until: 06/30/2010)
Ing. Vladimír Zeman - člen
Slatinská 28
Bratislava 821 07
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Armin Sumesgutner - predseda
Baumannstr. 5/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 04/29/2020
  (from: 05/16/2020)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - Vice-chairman of the Board of Directors
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 07/01/2023
  (from: 01/11/2024)
Franco Musone Crispino - člen
Axenfeldstr. 22 A
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
From: 04/29/2013
  (from: 05/30/2013 until: 02/15/2017)
Franco Musone Crispino - člen
Axenfeldstr. 22 A
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
From: 04/29/2013 Until: 02/10/2017
  (from: 02/16/2017 until: 02/15/2017)
Daria A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2017
  (from: 11/28/2018 until: 11/11/2021)
Darja A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2017
  (from: 02/16/2017 until: 11/27/2018)
Daria A. Dodonova - Člen
Hauptstraße 304 /-
Königswinter 536 39
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 11/12/2021 until: 11/11/2021)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
From: 04/22/2005 Until: 04/22/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 06/02/2011)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
From: 04/27/2010 Until: 04/28/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
From: 04/22/2005
  (from: 05/25/2005 until: 10/20/2008)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - člen
Gombócz Z. 17
Budapest H 1118
Maďarská republika
From: 04/22/2005
  (from: 10/21/2008 until: 05/19/2010)
Fridbert Gerlach - člen
residence in the Slovak Republic :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
  (from: 03/04/2002 until: 01/12/2004)
Fridbert Gerlach - člen
residence in the Slovak Republic :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
From: 08/04/2000 Until: 04/10/2003
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Kerstin Günther - podpredseda
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
From: 09/22/2015
  (from: 10/07/2015 until: 02/15/2017)
Kerstin Günther - podpredseda
Rolandstrasse 61a
Bonn 531 79
Nemecká spolková republika
From: 09/22/2015 Until: 02/10/2017
  (from: 02/16/2017 until: 02/15/2017)
Horst A. Hermann - predseda
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/22/2005)
Horst A. Hermann - člen
Unterer Lagweg 25
Lahnstein D-56112
Spolková republika Nemecko
From: 06/06/2005 Until: 09/25/2008
  (from: 10/21/2008 until: 10/20/2008)
Horst A. Hermann - predseda
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
From: 04/10/2003 Until: 06/06/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Horst A. Hermann - člen
Marienstrasse 30
Lahnstein D - 56112
Spolková republika Nemecko
From: 06/06/2005
  (from: 06/23/2005 until: 07/03/2007)
Horst A. Hermann - člen
Unterer Lagweg 25
Lahnstein D-56112
Spolková republika Nemecko
From: 06/06/2005
  (from: 07/04/2007 until: 10/20/2008)
Dr. Kai Höhmann - predseda
residence in the Slovak Republic :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
  (from: 03/04/2002 until: 01/12/2004)
Dr. Kai Höhmann - predseda
residence in the Slovak Republic :
Borinská 2930/10
Bratislava 841 03
From: 08/04/2000 Until: 04/10/2003
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Guido Manfred Menzel - Podpredseda
Am Zuckerberg 15 /-
Bergisch Gladbach 514 69
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2017
  (from: 02/16/2017 until: 07/31/2018)
Guido Manfred Menzel - Podpredseda
Am Zuckerberg 15 /-
Bergisch Gladbach 514 69
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2017 Until: 06/22/2018
  (from: 08/01/2018 until: 07/31/2018)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
From: 08/04/2000
  (from: 01/13/2004 until: 08/03/2004)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (from: 01/11/2001 until: 03/03/2002)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
  (from: 03/04/2002 until: 01/12/2004)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
From: 08/04/2000 Until: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Jose Perdomo Lorenzo - Podpredseda
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 07/01/2018
  (from: 08/01/2018 until: 10/24/2018)
Jose Perdomo Lorenzo - podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 10/01/2018
  (from: 10/25/2018 until: 11/27/2018)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 10/01/2018
  (from: 11/28/2018 until: 11/11/2021)
Jose Severino Perdomo Lorenzo - Vice-chairman of the Board of Directors
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 10/01/2018
  (from: 11/12/2021 until: 03/21/2023)
Albert Pott - člen
Im Winkel 36
Königswinter 536 39
SRN
From: 04/27/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Albert Pott - člen
Im Winkel 36
Königswinter 536 39
SRN
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 09/27/2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/25/2007 Until: 04/25/2012
  (from: 07/11/2012 until: 07/10/2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/30/2012
  (from: 07/11/2012 until: 05/29/2013)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/30/2012 Until: 04/29/2013
  (from: 05/30/2013 until: 05/29/2013)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/10/2003 Until: 04/24/2004
  (from: 06/14/2007 until: 06/13/2007)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/25/2007
  (from: 06/14/2007 until: 07/10/2012)
Dr. Ralph Rentschler - člen
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/13/2007)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
From: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 05/24/2005)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold - člen
residence in the Slovak Republic :
Donovalova 1130/3
Bratislava 811 06
From: 08/04/2004 Until: 04/19/2005
  (from: 05/25/2005 until: 05/24/2005)
Jose Severino Perdomo Lorenzo , generálny riaditeľ - Vice-chairman of the Board of Directors
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 10/01/2018 Until: 07/01/2023
  (from: 01/11/2024 until: 01/10/2024)
Jose Severino Perdomo Lorenzo , generálny riaditeľ - Vice-chairman of the Board of Directors
Calle Padilla 88
Madrid 280 06
Španielske kráľovstvo
From: 10/01/2018
  (from: 03/22/2023 until: 01/10/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Člen predstavenstva (vrátane podpredsedu alebo predsedu predstavenstva), ktorý zároveň vykonáva svoju pôsobnosť v predstavenstve pod označením generálny riaditeľ (Chief Executive Officer / CEO), je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno a funkciu.
  (from: 10/25/2018)
Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
  (from: 09/06/2000 until: 10/24/2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú súčasne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  (from: 07/07/2000 until: 09/05/2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2000)
Procuration: 
JUDr. Jitka Adámková
Lelkova 569/14a
Brno 637 00
Česká republika
From: 06/01/2021
  (from: 06/01/2021)
Ing. Peter Laco
Trenčianska 37
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 11/12/2021
  (from: 11/12/2021)
Ing. Ján Adamec
Živnostenská 2/2950
Bratislava 811 06
From: 06/23/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/30/2016)
Ing. Ján Adamec
Živnostenská 2/2950
Bratislava 811 06
From: 06/23/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Mgr. Petra Berecová
Rizlingová 6/12201
Bratislava 831 02
From: 06/23/2015
  (from: 06/23/2015 until: 03/16/2016)
Mgr. Petra Berecová
Rizlingová 6/12201
Bratislava 831 02
From: 06/23/2015 Until: 02/29/2016
  (from: 03/17/2016 until: 03/16/2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
From: 03/17/2016
  (from: 03/17/2016 until: 06/30/2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
From: 03/17/2016 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
From: 07/01/2016
  (from: 07/30/2016 until: 01/09/2018)
Uršula Kráľová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
From: 07/01/2016 Until: 12/31/2017
  (from: 01/10/2018 until: 01/09/2018)
Uršula Kŕalová
Kysucká 2
Bratislava 811 04
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 07/29/2016)
Dipl.Ing. Branimir Maric
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
From: 07/01/2016
  (from: 06/28/2017 until: 08/02/2017)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/27/2017)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Rorýsová 235
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 07/01/2016
  (from: 08/03/2017 until: 08/26/2021)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Rorýsová 235
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 07/01/2016 Until: 08/31/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Dipl. Ing. Branimír Marič
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
From: 06/23/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/30/2016)
Dipl. Ing. Branimír Marič
Mýtna 7/2880
Bratislava 811 07
From: 06/23/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko - Orlická 7/2345
Poprad 058 01
From: 06/23/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/30/2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko - Orlická 7/2345
Poprad 058 01
From: 06/23/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko-Orlická 7/2345
Poprad 058 01
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/29/2020)
JUDr. Ján Pitoňák
Ústecko-Orlická 7/2345
Poprad 058 01
From: 07/01/2016 Until: 12/31/2019
  (from: 06/30/2020 until: 06/29/2020)
Bc. Tomáš Ryšavý
Nerudova 1840
Pardubice 530 02
Česká republika
From: 10/01/2019
  (from: 01/09/2020 until: 05/31/2021)
Bc. Tomáš Ryšavý
Nerudova 1840
Pardubice 530 02
Česká republika
From: 10/01/2019 Until: 05/31/2021
  (from: 06/01/2021 until: 05/31/2021)
Ing. Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 05/01/2018
  (from: 05/01/2018 until: 01/08/2020)
Ing. Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 05/01/2018 Until: 09/30/2019
  (from: 01/09/2020 until: 01/08/2020)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
From: 06/23/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/30/2016)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
From: 06/23/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 12/22/2021)
Ing. Dušan Švalek
Karpatská 1135
Lozorno 900 55
From: 07/01/2016 Until: 12/01/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 07/29/2016)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
From: 07/01/2016
  (from: 07/30/2016 until: 01/09/2018)
Ing. Rudolf Urbánek
Pod Vachmajstrom 1
Bratislava 831 01
From: 07/01/2016 Until: 12/31/2017
  (from: 01/10/2018 until: 01/09/2018)
Ing. Pavel Hadrbolec
Podlužanská 1880
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 04/17/2019
  (from: 04/17/2019)
Mgr. Vladimíra Chlandová
Chrustenice 172
Chrustenice 267 12
Česká republika
From: 06/01/2021
  (from: 06/01/2021)
Mladen Mitić
Novi Beograd, Dorda Stanojevica 009 B
Belehrad
Srbská republika
From: 12/23/2021
  (from: 12/23/2021)
Vladan Peković
Baku 14
Podgorica 810 00
Čierna Hora
From: 01/11/2024
  (from: 01/11/2024)
Stephan Eger
Am Stadtwald 47
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 04/16/2019)
Stephan Eger
Am Stadtwald 47
Bonn 531 77
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2016 Until: 03/31/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Dr. Robert Hauber
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 06/30/2016)
Dr. Robert Hauber
Sternwartestrasse 56
Wien 1180
Rakúska republika
From: 10/01/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Milan Vašina
Českomalínska 13/528
Praha 160 00
Česká republika
From: 07/01/2016
  (from: 07/01/2016 until: 10/24/2018)
Ing. Milan Vašina
Českomalínska 13/528
Praha 160 00
Česká republika
From: 07/01/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 10/25/2018 until: 10/24/2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 01/25/2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 07/30/2016 until: 01/09/2018)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 07/01/2016 until: 07/29/2016)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno.
  (from: 06/23/2015 until: 06/30/2016)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovak Telekom, a.s., Call Services, o.z.
  (from: 05/15/2006 until: 10/31/2007)
Registered seat: 
Karadžičova 10
Bratislava 825 13
  (from: 06/01/2007 until: 10/31/2007)
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (from: 05/15/2006 until: 05/31/2007)
Head: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
From: 29. 1. 2005
  (from: 05/15/2006 until: 05/21/2007)
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
From: 29. 1. 2005 Until: 14. 5. 2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Rüdiger Schulz
Rubensstrasse 19
Isernhagen N.B. 309 16
Nemecko
From: 15. 5. 2007
  (from: 05/22/2007 until: 10/31/2007)
Rüdiger Schulz
Rubensstrasse 19
Isernhagen N.B. 309 16
Nemecko
From: 15. 5. 2007 Until: 1. 11. 2007
  (from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telekom, a.s.
  (from: 05/15/2006 until: 10/31/2007)
 
 
Name: 
Slovak Telekom, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (from: 03/08/2006 until: 10/24/2007)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (from: 03/30/2006 until: 10/24/2007)
14
Cesta na Kamzík 817 51
  (from: 03/08/2006 until: 03/29/2006)
Head: 
Ing. Roman Korbačka
Drotárska cesta 100/6169
Bratislava 811 02
  (from: 03/30/2006 until: 10/24/2007)
Ing. Roman Korbačka
Drotárska cesta 100/6169
Bratislava 811 02
Until: 25. 10. 2007
  (from: 10/25/2007 until: 10/24/2007)
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
  (from: 03/08/2006 until: 03/29/2006)
 
 
Name: 
Slovak Telekom, a.s., Commercial Call Centre, o.z.
  (from: 03/08/2006 until: 05/14/2006)
Registered seat: 
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (from: 03/08/2006 until: 05/14/2006)
Head: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
From: 29. 1. 2005
  (from: 03/08/2006 until: 05/14/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telecom, a.s.
  (from: 03/08/2006 until: 03/29/2006)
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telekom, a.s.
  (from: 03/08/2006 until: 05/14/2006)
 
 
Name: 
Slovak Telecom, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (from: 02/09/2004 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
14
Cesta na Kamzík 817 51
  (from: 02/09/2004 until: 03/07/2006)
Head: 
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
  (from: 02/09/2004 until: 03/07/2006)
 
 
Name: 
Slovak Telecom, a.s., Commercial Call Centre, o.z.
  (from: 01/29/2005 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
Kolárska 12/2176
Bratislava 814 68
  (from: 01/29/2005 until: 03/07/2006)
Head: 
Jeroen Hollestelle
Borinská 10/2930
Bratislava 841 03
From: 29. 1. 2005
  (from: 01/29/2005 until: 03/07/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom podnikania Slovak Telecom, a.s.
  (from: 01/29/2005 until: 03/07/2006)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (from: 10/01/2002 until: 02/08/2004)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (from: 10/01/2002 until: 02/08/2004)
Head: 
Ing. Roman Korbačka
Jána Stanislava 27
Bratislava 4 841 05
  (from: 10/01/2002 until: 02/08/2004)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., TELEMONT, o.z., skratka: TELEMONT, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 11/10/2002)
Registered seat: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (from: 04/04/2001 until: 11/10/2002)
Head: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
  (from: 04/04/2001 until: 11/10/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, o.z. skratka: RT Bratislava, o.z.
  (from: 08/01/2001 until: 10/14/2002)
Registered seat: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (from: 08/01/2001 until: 10/14/2002)
Head: 
Ing. Ján Hláčik
173
Brusno 976 62
  (from: 08/01/2001 until: 10/14/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, o.z., skratka: RT SS, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
Head: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Východné Slovensko, o.z., skratka: RT VS, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
Head: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
  (from: 04/04/2001 until: 10/14/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, o.z., skratka: RK, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 09/30/2002)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (from: 04/04/2001 until: 09/30/2002)
Head: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
  (from: 04/04/2001 until: 09/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Raditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod
  (from: 03/06/2002 until: 07/14/2002)
Registered seat: 
Jarabinkova 1
Bratislava 821 09
  (from: 03/06/2002 until: 07/14/2002)
Head: 
Ing. Jaroslav Mydliar
Kolárska 10
Bratislava 811 06
  (from: 03/06/2002 until: 07/14/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telelomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z.,skratka: TÚT, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 06/09/2002)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 04/04/2001 until: 06/09/2002)
Head: 
Ing. Anton Šalamún
Hrnčiarska 789/53
Stropkov 091 01
  (from: 04/04/2001 until: 06/09/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Raditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, o.z. skratka: RT ZS, o.z.
  (from: 08/01/2001 until: 03/05/2002)
Registered seat: 
Jarabinkova 1
Bratislava 821 09
  (from: 08/01/2001 until: 03/05/2002)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 081 51
  (from: 08/01/2001 until: 03/05/2002)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie,a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, o.z., skratka: RT Bratislava, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
Registered seat: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
Head: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o.z., skratka: RT ZS, o.z.
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/04/2001 until: 07/31/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikáciií Západné Slovensko, odštepný závod
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 018 51
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskovský rad 51
Bratislava 831 01
  (from: 05/15/2000 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácii Bratislava, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácii Východné Slovensko, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (from: 01/11/2001 until: 04/03/2001)
Poštová 19
Košice 042 10
  (from: 11/19/1999 until: 01/10/2001)
Head: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Stanislav Hutňan
Hrnčiarska 1601/34
Stropkov 091 01
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. TELEMONT, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Registered seat: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
Head: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
  (from: 11/19/1999 until: 04/03/2001)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, odštepný závod
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Head: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
Head: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
  (from: 01/18/2000 until: 05/14/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 817 51
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Head: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/37
Nová Dubnica 018 51
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, odštepný závod
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 86
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
Head: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/19/1999 until: 01/17/2000)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Východné Slovensko, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. TELEMONT, odštepný závod
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
Scope of business activity: 
organizačné jednotky majú rovnaký predmet činnosti ako spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (from: 09/13/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT Bratislava, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Kolárska 12
Bratislava 814 68
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Jozef Šimlaštík
Jarošova 1
Bratislava 831 03
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT ZS, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Továrenská 7
Bratislava 824 95
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Dušan Marčok
Komenského sady 54-23/27
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Stredné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT SS, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica 975 88
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Ivan Doletina
Jánskeho 23/3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Riaditeľstvo telekomunikácií, Východné Slovensko, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RT VS, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 10
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Olšany 221
Rozhanovce 044 42
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Technická ústredňa telekomunikácií, odštepný závod Skratka: TÚT, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Stanislav Hutňan
Hrnčiarska 1601/34
Stropkov 091 01
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie, odštepný závod Skratka: ST, a.s. RK, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 810 05
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Ivan Čipka
Jaskový rad 51
Bratislava 831 01
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
 
 
Name: 
Slovenské telekomunikácie, a.s. Telekomunikačné montáže, odštepný závod Skratka: ST, a.s. TELEMONT, o.z.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Registered seat: 
Hraničná 18
Bratislava 820 07
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Head: 
Ing. Dušan Spišák
Plachého 12
Bratislava 841 02
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
Scope of business activity: 
organizačné jednotky majú rovnaký predmet činnosti ako spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
 
 
Capital: 
864 113 000 EUR Paid up: 864 113 000 EUR
  (from: 01/16/2009)
26 027 500 000 Sk
  (from: 09/06/2000 until: 01/15/2009)
20 717 920 000 Sk
  (from: 04/01/1999 until: 09/05/2000)
Shares: 
Number of shares: 86411300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 05/01/2016)
Number of shares: 86411300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 02/24/2015 until: 04/30/2016)
Number of shares: 26027500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/16/2009 until: 02/23/2015)
Number of shares: 26027500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/06/2000 until: 01/15/2009)
Number of shares: 20717920
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/19/1999 until: 09/05/2000)
Number of shares: 20717920
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
Stockholder: 
Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K
Maastricht 6221BT
Holandské kráľovstvo
  (from: 08/27/2021)
Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K/-
Maastricht 6221BT
Holandské kráľovstvo
  (from: 07/08/2015 until: 08/26/2021)
Supervisory board: 
Martin Švec
Europastr. 3
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
From: 10/02/2020
  (from: 11/25/2020)
Martin Renner
Kornblumenweg 26
Siegburg 537 21
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2021
  (from: 11/12/2021)
Peter Vražda
Soblahov 771
Soblahov 913 38
From: 03/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Gabriel Agárdy
Hollého 10
Senec 903 01
  (from: 04/01/1999 until: 09/05/2000)
Dr. Frank - Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
From: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 06/01/2006)
Dr. Frank - Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
From: 08/04/2004 Until: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Milan Brlej
Brezová 18
Trenčín 911 05
From: 02/28/2008
  (from: 03/14/2008 until: 04/03/2013)
Milan Brlej
Brezová 18
Trenčín 911 05
From: 02/28/2008 Until: 02/28/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
Pavol Dlhoš
Tulská 28
Banská Bystrica 974 01
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/30/2010)
Pavol Dlhoš
Tulská 28
Banská Bystrica 974 01
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Peter Druga
Groslingova 67
Bratislava 811 09
  (from: 04/01/1999 until: 11/18/1999)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda
Terchovská 8
Zálesie
  (from: 07/07/2000 until: 07/31/2001)
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
From: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
From: 12/02/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 04/01/1999 until: 07/31/2001)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Ing. Štefan Genčur
Duklianska 50
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/1999
  (from: 01/13/2004 until: 02/05/2004)
Ing. Alojz Glinský
Jarková 20
Stropkov 091 01
From: 12/05/2003
  (from: 02/05/2004 until: 01/12/2007)
Ing. Alojz Glinský
Jarková 20
Stropkov 091 01
From: 12/05/2003 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Mgr. Martin Habán
Kajakárska 15
Piešťany 921 01
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Mgr. Martin Habán
Kajakárska 15
Piešťany 921 01
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 03/18/2013
  (from: 04/05/2018 until: 04/30/2018)
Ing. Denisa Herdová
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
From: 03/18/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/04/2018)
Ing. Denisa Herdová
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
From: 03/18/2013 Until: 03/18/2018
  (from: 04/05/2018 until: 04/04/2018)
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Oľšany 221
Košice 044 42
From: 12/19/2003
  (from: 02/06/2004 until: 03/13/2008)
Ing. Ľudovít Hintoš
Košické Oľšany 221
Košice 044 42
From: 12/19/2003 Until: 12/19/2007
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Ing. Ján Hláčik
Železničná 173
Brusno 976 62
From: 02/28/2008
  (from: 03/14/2008 until: 04/03/2013)
Ing. Ján Hláčik
Železničná 173
Brusno 976 62
From: 02/28/2008 Until: 02/28/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
Ing. Slávka Jánošíková , PhD.
Lúčna 9
Šaľa 927 05
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Slávka Jánošíková , PhD.
Lúčna 9
Šaľa 927 05
From: 06/17/2010 Until: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Helena Kavcová
Komárnická 117/32
Bratislava 821 02
  (from: 01/18/2000 until: 09/05/2000)
Ing. František Kurej
Sedmokrásková 2
Bratislava 821 01
  (from: 04/01/1999 until: 01/17/2000)
Miriam Kvočková
Dolná Tižina 121
Dolná Tižina 013 04
From: 03/18/2013
  (from: 04/04/2013 until: 08/02/2017)
Miriam Kvočková
Dolná Tižina 121
Dolná Tižina 013 04
From: 03/18/2013 Until: 06/22/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/13/1999 until: 07/31/2001)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Ing. Pavel Kyman
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
From: 04/28/1999
  (from: 01/13/2004 until: 02/05/2004)
Ing. Pavel Kyman - člen
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
From: 12/19/2003
  (from: 02/06/2004 until: 03/13/2008)
Ing. Pavel Kyman - člen
Trieda SNP 38
Banská Bystrica 974 01
From: 12/19/2003 Until: 12/19/2007
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Ing. Katarína Lešková
Kubačova 13
Bratislava 831 06
From: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Katarína Lešková
Kubačova 13
Bratislava 831 06
From: 12/02/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
From: 03/18/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/04/2018)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
From: 03/18/2013 Until: 03/18/2018
  (from: 04/05/2018 until: 04/04/2018)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
From: 03/19/2018
  (from: 04/05/2018 until: 08/26/2021)
Ing. Drahoslav Letko
Kernova 8/4709
Martin 036 01
From: 03/19/2018 Until: 08/05/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Ing. Michal Lukačovič
Sliačska 52
Bratislava 831 02
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Ing. Michal Lukačovič
Sliačska 52
Bratislava 831 02
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Milan Luknár
Závadská 8
Bratislava 831 06
  (from: 11/19/1999 until: 07/31/2001)
Ing. Július Maličký
Vitališovce 451
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 02/28/2008
  (from: 03/14/2008 until: 04/03/2013)
Ing. Július Maličký
Vitališovce 451
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 02/28/2008 Until: 02/28/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
  (from: 04/01/1999 until: 07/31/2001)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Ján Martinovič
M.R. Štefánika 2554/25
Zvolen 960 01
From: 04/01/1999
  (from: 01/13/2004 until: 02/05/2004)
Ing. Drahomír Mihálek
27
Kvetoslavov 930 41
  (from: 04/01/1999 until: 01/17/2000)
Jozef Opát
J. Kráľa 1262/58
Púchov 020 01
From: 12/19/2003
  (from: 02/06/2004 until: 03/13/2008)
Jozef Opát
J. Kráľa 1262/58
Púchov 020 01
From: 12/19/2003 Until: 12/19/2007
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Ing. Jiřina Perényiová
Obchodná 9
Bratislava 811 06
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/30/2010)
Ing. Jiřina Perényiová
Obchodná 9
Bratislava 811 06
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Tibor Petrus - predseda
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
  (from: 04/01/1999 until: 07/06/2000)
Siegfried Pleiner
Unter der Windmühle 59
Bornheim 533 32
Spolková republika Nemecko
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 12/20/2007)
Siegfried Pleiner
Unter der Windmühle 59
Bornheim 533 32
Spolková republika Nemecko
From: 12/06/2006 Until: 11/29/2007
  (from: 12/21/2007 until: 12/20/2007)
Viliam Podhorský
Pifflova 5
Bratislava 851 01
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Viliam Podhorský
Pifflova 5
Bratislava 851 01
From: 05/11/2001 Until: 12/05/2003
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
Ing. Eva Sameková
Royova 16
Bratislava 831 01
  (from: 04/01/1999 until: 09/05/2000)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
From: 06/17/2010 Until: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Anton Štefko
Karpatská 4
Žilina 010 08
From: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 06/30/2010)
Anton Štefko
Karpatská 4
Žilina 010 08
From: 12/06/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
  (from: 01/18/2000 until: 07/31/2001)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
JUDr. Eleonóra Valentová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
From: 11/29/1999 Until: 12/05/2003
  (from: 01/13/2004 until: 02/04/2004)
JUDr. Eleonóra Valentová
Svetlá 12
Bratislava 811 02
From: 12/05/2003
  (from: 02/05/2004 until: 01/12/2007)
JUDr. Eleonóra Valentová
Svetlá 12
Bratislava 811 02
From: 12/05/2003 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Martin Velecký - predseda
Štúrova 28
Prešov 080 01
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 01/12/2007)
Ing. Martin Velecký - predseda
Štúrova 28
Prešov 080 01
From: 04/10/2003 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Jaroslav Volf
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
From: 06/17/2010
  (from: 07/01/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Jaroslav Volf
Cabanova 13/C
Bratislava 841 02
From: 06/17/2010 Until: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Ján Vozár
Jenisejská 1407/6
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 12/02/2010
  (from: 12/30/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Ján Vozár
Jenisejská 1407/6
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 12/02/2010 Until: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Ing. Margita Vyoralová
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (from: 04/01/1999 until: 09/12/1999)
Peter Weber
Brnice 172
Liptovská Sielnica 032 23
From: 09/17/2012
  (from: 09/28/2012 until: 08/25/2015)
Peter Weber
Brnice 172
Liptovská Sielnica 032 23
From: 09/17/2012 Until: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Anton Závodský - predseda
Dobrašovská 132
Motešice 913 26
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Ing. Anton Závodský - predseda
Dobrašovská 132
Motešice 913 26
From: 05/11/2001
  (from: 01/13/2004 until: 01/13/2004)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 03/19/2018 Until: 03/19/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ing. Denisa Herdová
Antolská 3936/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 03/19/2018
  (from: 05/01/2018 until: 03/21/2023)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch
Schiller strasse 15
Troisdorf 538 44
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/06/2000 until: 07/31/2001)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
  (from: 08/01/2001 until: 01/12/2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
From: 08/04/2000
  (from: 01/13/2004 until: 08/03/2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch - podpredseda
Schiller strasse 15
538 44 Troisdorf
Spolková republika Nemecko
From: 08/04/2000 Until: 08/04/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Konstantina Bata
Bonner Talweg 45
Bonn 531 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 11/24/2020)
Konstantina Bata
Bonner Talweg 45
Bonn 531 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015 Until: 10/01/2020
  (from: 11/25/2020 until: 11/24/2020)
Danijela Bujic
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
From: 06/01/2018
  (from: 06/12/2018 until: 11/11/2021)
Danijela Bujic
Kaiserwether Strasse 270
Dusseldorf 404 74
Nemecká spolková republika
From: 06/01/2018 Until: 09/30/2021
  (from: 11/12/2021 until: 11/11/2021)
Regine Bűttner
Dr. Gebauer Str. 49
Bingen 554 11
Spolková republika Nemecko
From: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 10/09/2007)
Regine Bűttner
Dr. Gebauer Str. 49
Bingen 554 11
Spolková republika Nemecko
From: 04/28/2006 Until: 09/13/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Dr. Hans Peter Engel - člen
Richard Wagner Str. 12
Stuttgard D - 70184
SRN
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 01/12/2007)
Dr. Hans Peter Engel - člen
Richard Wagner Str. 12
Stuttgard D - 70184
SRN
From: 04/10/2003 Until: 12/06/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Wolfgang Hauptmann
Altrheinstr. 22
Bonn 532 27
Spolková republika Nemecko
From: 11/29/2007
  (from: 12/21/2007 until: 05/19/2010)
Wolfgang Hauptmann
Altrheinstr. 22
Bonn 532 27
Spolková republika Nemecko
From: 11/29/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Andreas Hesse
Am Heiligenhäuschen 8
Kottenheim 567 36
SNR
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 11/24/2011)
Andreas Hesse
Am Heiligenhäuschen 8
Kottenheim 567 36
SNR
From: 04/27/2010 Until: 11/09/2011
  (from: 11/25/2011 until: 11/24/2011)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
From: 04/25/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann Str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
From: 04/10/2003 Until: 04/24/2007
  (from: 06/14/2007 until: 06/13/2007)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
From: 04/25/2007
  (from: 06/14/2007 until: 05/19/2010)
Dr. Albert Matheis - člen
Gerhard Hauptmann Str. 15
Münster D - 64839
Nemecká spolková republika
From: 04/10/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/13/2007)
Dr. Jens Nebendahl
W.Liebertz 16
Stieldorf 536 39
Spolková republika Nemecko
Until: 05/10/2002
  (from: 08/01/2001 until: 09/05/2002)
Dr. Jens Nebendahl
W. Liebertz 16
Stieldorf 536 39
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/06/2000 until: 07/31/2001)
Dr. Henning Never
Mühlenpfad 11
Bad Honnef 539 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 11/24/2020)
Dr. Henning Never
Mühlenpfad 11
Bad Honnef 539 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015 Until: 10/01/2020
  (from: 11/25/2020 until: 11/24/2020)
Dr. Klaus Nitschke
Huusbarg 2
Hamburg 223 59
Spolková republika Nemecko
From: 05/10/2002 Until: 04/10/2003
  (from: 09/06/2002 until: 01/13/2004)
Dr. Ralph Rentschler
Milanweg 21
Aalen D - 73434
SRN
From: 05/10/2002 Until: 04/10/2003
  (from: 09/06/2002 until: 01/13/2004)
Norbert Schmidt
Europastr. 11
Bonn 531 75
Spolková republika Nemecko
From: 11/29/2007
  (from: 12/21/2007 until: 05/19/2010)
Norbert Schmidt
Europastr. 11
Bonn 531 75
Spolková republika Nemecko
From: 11/29/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 05/19/2010)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Spolková republika Nemecko
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 04/23/2015)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Spolková republika Nemecko
From: 04/27/2010 Until: 04/27/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2015
  (from: 04/24/2015 until: 06/11/2018)
Dr. Hans-Peter Schultz
Haendelstrasse 9
Meckenheim 533 40
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2015 Until: 05/28/2018
  (from: 06/12/2018 until: 06/11/2018)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2015 Until: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2015
  (from: 04/24/2015 until: 10/06/2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
From: 04/27/2010 Until: 04/27/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Cornelia Elisabeth Sonntag
Plittersdorfer 164
Bonn 531 73
Nemecká spolková republika
From: 04/27/2010
  (from: 05/20/2010 until: 04/23/2015)
Lamia Tewaag
Am Herrenhof 38
Swisttal 539 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015 Until: 09/20/2017
  (from: 10/06/2017 until: 10/05/2017)
Lamia Tewaag
Am Herrenhof 38
Swisttal 539 13
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/05/2017)
Dr. Christoph von Damm
Fritz Tillmann strasse 4
Bonn 531 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/06/2000 until: 07/31/2001)
Dr. Christoph von Damm
Fritz Tillmann strasse 4
Bonn 531 13
Spolková republika Nemecko
Until: 05/10/2002
  (from: 08/01/2001 until: 09/05/2002)
Tanja Wehrhahn
Ensener Weg 23a
Kolín D-50999
Nemecká spolková republika
From: 11/09/2011 Until: 10/01/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Tanja Wehrhahn
Ensener Weg 23a
Kolín D-50999
Nemecká spolková republika
From: 11/09/2011
  (from: 11/25/2011 until: 10/06/2015)
Ida Zelenka Puda
Frankenstrasse 9
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
From: 10/02/2020
  (from: 11/25/2020 until: 08/26/2021)
Ida Zelenka Puda
Frankenstrasse 9
Bonn 531 75
Nemecká spolková republika
From: 10/02/2020 Until: 08/13/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Other legal facts: 
Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia.
  (from: 04/01/1999)
Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999
  (from: 06/01/1999)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/13/1999)
Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady.
  (from: 11/19/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 269/99, Nz 262/99.
  (from: 01/18/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/07/2000)
Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/06/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový.
  (from: 12/18/2000)
Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca.
  (from: 01/11/2001)
Notárska zápisnica č. N 7/01, Nz 6/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.6.2001 o odvolaní Ing. Jozefa Šimlaštíka z funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.6.2001 o vymenovaní Ing.Jána Hláčika do funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie Výkonného manažmenta zo dňa 26.6.2001 o zmene sídla OZ.
  (from: 08/01/2001)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001.
  (from: 06/10/2002)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001.
  (from: 06/11/2002)
Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002.
  (from: 07/15/2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (from: 09/06/2002)
Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva.
  (from: 09/30/2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002.
  (from: 10/01/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených.
  (from: 10/15/2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002.
  (from: 11/11/2002)
Deň vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefana Bugára: 19.4.1999. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hőhmann: 22.8.2000.
  (from: 01/13/2004)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.4.2003 boli schválené personálne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zánik funkcie predsedu predstavenstva: Dr. Kai Höhmann dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Fridbert Gerlach dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlík dňom 10.04.2003, zánik funkcie predsedu dozornej rady: Ing. Anton Závodský dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke dňom 10.04.2003. Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spísaná dňa 10.04.2003 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov v predmete činnosti a úplné znenie stanov.
  (from: 01/14/2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.
  (from: 01/15/2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2003 boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zánik funkcie člena dozornej rady: Viliam Podhorský dňom 5.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady: Eleonóra Valentová dňom 5.12.2003.
  (from: 02/05/2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 19.12.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. Š. Genčura a J. Martinoviča sa končí dňom 19.12.2003.
  (from: 02/06/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004.
  (from: 08/04/2004)
Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti.
  (from: 08/11/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (from: 06/23/2005)
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s.
  (from: 03/08/2006)
Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006.
  (from: 05/15/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, člen dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006.
  (from: 06/02/2006)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2006.
  (from: 01/13/2007)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007.
  (from: 05/22/2007)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2007.
  (from: 06/14/2007)
Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007.
  (from: 10/10/2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007.
  (from: 10/25/2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007.
  (from: 11/01/2007)
Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (from: 12/21/2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.2.2008.
  (from: 03/14/2008)
Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008.
  (from: 06/04/2008)
Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
  (from: 09/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008.
  (from: 10/21/2008)
Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 06/12/2009)
Výňatky zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2010. Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo dňa 27.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 05/20/2010)
Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019.
  (from: 07/01/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
  (from: 12/30/2010)
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania.
  (from: 01/28/2011)
Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011.
  (from: 06/03/2011)
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011.
  (from: 11/25/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012.
  (from: 07/11/2012)
..Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.09.2012.
  (from: 09/28/2012)
Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012.
  (from: 03/06/2013)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 11.03.2013 - 14.03.2013.
  (from: 04/04/2013)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2013.
  (from: 05/30/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013.
  (from: 07/01/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti.
  (from: 07/04/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014.
  (from: 05/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014.
  (from: 07/03/2014)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.
  (from: 04/24/2015)
Výpis zo zápisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.06.2015.
  (from: 06/23/2015)
Výňatok z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 04.08.2015.
  (from: 08/26/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2015.
  (from: 10/07/2015)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
  (from: 10/07/2015)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva zo dňa 29.02.2016.
  (from: 03/17/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016.
  (from: 05/01/2016)
Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo dňa 15.03.2018.
  (from: 05/01/2018)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.03.2019.
  (from: 04/17/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 ,
Vajnorská
100/A
  (from: 07/01/2010)
Date of updating data in databases:  03/02/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person