Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2515/R

Business name: 
TAR-AGROĽUBÍN s.r.o.
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
V A universal, spol. s r.o.
  (from: 01/05/1994 until: 07/28/1998)
Registered seat: 
Domovina 424
Zemianske Kostoľany 972 44
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
Bojnická cesta 22
Prievidza 971 01
  (from: 11/24/1995 until: 07/28/1998)
Bojnická cesta 24
Prievidza 971 01
  (from: 01/05/1994 until: 11/23/1995)
Identification number (IČO): 
31 598 218
  (from: 01/05/1994)
Date of entry: 
01/05/1994
  (from: 01/05/1994)
Person dissolved from: 
29.6.2010
  (from: 07/10/2010)
Date of deletion: 
07/10/2010
  (from: 07/10/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/10/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/05/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 01/05/1994 until: 07/09/2010)
obchod mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 01/05/1994 until: 07/09/2010)
rastlinná a živočíšná výroba
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
lesná výroba
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
poradenstvo v oblasti pôdohospodárstva
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
oprava motorových a poľnohospodárskych vozidiel
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
murárstvo
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
maliarske a nateiračské práce
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
Partners: 
Jaroslav Antala
Dlhá ul. 232
Bystričany 972 45
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Ľubica Fitzelová
237
Poruba 972 11
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves 972 24
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Alexander Ravinger
Veľkonecpalská 81/20
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2006)
Alexander Ravinger
Veľkonecpalská 81/20
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Anton Tarnóczy
J.C.Hronského 372/1
Nováky 972 71
Slovak Republic
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
MUDr. Karol Vašek
Športová 40/23
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/15/1996 until: 07/28/1998)
Ing. Pavel Vašek
Šulekova 11/11
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/05/1994 until: 08/14/1996)
MUDr. Karol Vašek
Športová 40/23
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/05/1994 until: 08/14/1996)
Alexander Ravinger
Veľkonecpalská 81/20
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2006 until: 07/09/2010)
Contribution of each member: 
MUDr. Karol Vašek
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/05/1994 until: 08/14/1996)
Ing. Pavel Vašek
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/05/1994 until: 08/14/1996)
MUDr. Karol Vašek
Amount of investment: 100 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/15/1996 until: 07/28/1998)
Anton Tarnóczy
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Alexander Ravinger
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Jaroslav Antala
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Ján Kuneš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Ľubica Fitzelová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Alexander Ravinger
( peňažný vklad )
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2006)
Alexander Ravinger
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2006 until: 07/09/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
konatelia
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Individual managing director
  (from: 01/05/1994 until: 07/28/1998)
Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves 972 24
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Alexander Ravinger
Veľkonecpalská 81/20
Prievidza 971 01
  (from: 03/21/2000 until: 07/24/2006)
Anton Tarnóczy
J.C.Hronského 372/1
Nováky 972 71
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Ing. Pavel Vašek
Šulekova 11/11
Prievidza
  (from: 01/05/1994 until: 08/14/1996)
MUDr. Karol Vašek
Športová 40/23
Prievidza
  (from: 08/15/1996 until: 07/28/1998)
Alexander Ravinger
Veľkonecpalská 81/20
Prievidza 971 01
From: 02/24/1999
  (from: 07/25/2006 until: 07/09/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/29/1998 until: 03/20/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/05/1994 until: 07/28/1998)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2006 until: 07/09/2010)
100 000 Sk
  (from: 01/05/1994 until: 07/28/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/225/20096-55 zo dňa 27. mája 2010., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2010 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť TARAGROĽUBÍN s.r.o., so sídlom Domovina 424, Zemianske Kostoľany, IČO 31 598 218, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 2515/R.
  (from: 07/10/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.7.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/05/1994 until: 07/09/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.11.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4578
  (from: 11/24/1995 until: 07/09/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.7.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4578
  (from: 08/15/1996 until: 07/09/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1998 bola schválená nová spoločenská zmluva.
  (from: 07/29/1998 until: 07/09/2010)
Valné zhromaždenie dňa24.2-1999 schválilo prevod obchodných podielov a zmenu spoločenskej zmluvy . Dodatok k spoločenskej zmluve notárskou zápisnicou č. N 95/99, Nz 95/99 zo dňa 10.3.1999.
  (from: 03/21/2000 until: 07/09/2010)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person