Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  303/P

Business name: 
Podielnické družstvo Bukovce
  (from: 01/22/1996)
Registered seat: 
130
Bukovce 090 22
  (from: 01/22/1996)
Identification number (IČO): 
31 720 307
  (from: 01/22/1996)
Date of entry: 
01/22/1996
  (from: 01/22/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/22/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 01/22/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/22/1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny, ovocie, zelenina, mäso, údeniny, mlieko, mliečne výrobky, osivá, krmivá, stavebný materiál
  (from: 01/22/1996)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/22/1996)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 05/18/2007)
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia)
  (from: 05/18/2007)
vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním), paličské práce
  (from: 05/18/2007)
výroba brán a prvkov na oplotenie
  (from: 05/18/2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 05/18/2007)
osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu
  (from: 05/18/2007)
manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny, čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
  (from: 05/18/2007)
kladenie zámkovej dlažby
  (from: 05/18/2007)
betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov)
  (from: 05/18/2007)
armovacie práce
  (from: 05/18/2007)
kladenie potrubí mechanizmami, montáž jednoduchých závlahových systémov
  (from: 05/18/2007)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 05/18/2007)
výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
  (from: 05/18/2007)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 05/18/2007)
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (from: 05/18/2007)
výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
  (from: 05/18/2007)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/18/2007)
úprava, príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín, brúsenie drevených podlahových krytín
  (from: 05/18/2007)
výkon práva poľovníctva
  (from: 05/18/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/1996)
Dr. Ján Harvilko - predseda
Centrálna 3/36
Svidník 089 01
From: 01/22/1996
  (from: 05/04/2006)
Ivan Zajac - člen
21
Kožuchovce 090 22
From: 03/23/2000
  (from: 02/05/2005)
Mária Harvilková
47
Oľšavka 090 22
From: 10/10/2019
  (from: 11/07/2019)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/22/1996)
Supervisory board: 
Ján Šmajda
121
Bukovce 090 22
From: 03/23/2000
  (from: 02/05/2005)
Štefan Semuf
18
Kožuchovce 090 22
From: 03/16/2010
  (from: 08/14/2010)
Alena Grešlíková
11
Bukovce 090 22
From: 06/18/2020
  (from: 09/05/2020)
Registered capital: 
1 992 EUR
  (from: 06/16/2009)
Basic member contribution: 
166 EUR
  (from: 06/16/2009)
Other legal facts: 
Družstvo založené ustanovujúcou členskou schôdzou podľa notárskej zápisnice zo dňa 10. 1. 1996 podľa § 221 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1126
  (from: 01/22/1996)
Dodatok č. 1 k stanovám PD Bukovce, schválený členskou schôdzou konanou dňa 6.8.1998.
  (from: 10/26/1998)
Dodatok č. 2 k stanovám družstva, schválený členskou schôdzou dňa 15.4.1999.
  (from: 09/16/1999)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person