Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  288/B

Business name: 
DREVOKOMBINÁT, štátny podnik
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Registered seat: 
Pezinok
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Identification number (IČO): 
00 892 980
  (from: 01/24/1991)
Date of entry: 
01/24/1991
  (from: 01/24/1991)
Date of deletion: 
04/30/1996
  (from: 04/30/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/24/1991)
Objects of the company: 
drevárska prvovýroba
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
výroba preglejok a dýh s následnou finalizáciou
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
výroba podlahových panelov, paliet a lamelový program
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
výroba tepelnej energie
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov.
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
vykonávanie zahranično-obchodných činnosti
  (from: 01/24/1991 until: 07/28/1993)
drevárska prvovýroba
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
výroba preglejok a dýh s následnou finalizáciou
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
výroba podlahových drevených panelov, paliet a lamelový program
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
veľkoobchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
maloobchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
výroba tepelnej energie
  (from: 07/29/1993 until: 04/29/1996)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Ing. Pavol Kadlec
, Bystrickáč. 17
Pezinok
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Founder: 
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Ordinary capital: 
290 867 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 04/29/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č.41 zo dňa 29.02.1996 pod č. 110/1101/160/96 bol na základe rozhodnutia č. 216/1995 vydaného uznesením Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky č. 3/XXXIV zo dňa 7.septembra 1995 a v súlade s ust. § 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov dňom 29.februára 1996 zrušený bez likvidácie štátny podnik DREVOKOMBINÁT, Pezinok. Všetok majetok, práva, povinnosti záväzky (i neznáme) zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho dňa 1.3.1996 predá spoločnosti Malokarpatská drevárska fabrika, spol. s r.o. Pezinok, Bystrická 17, IČO: 31 430 546. Dňom 30.04.1996 sa v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek v Bratislave v odd. Pš vložka č. 96/K pri: Obchodné meno: DREVOKOMBINÁT, štátny podnik Sídlo: Pezinok IČO: 00 892 980 v y m a z á v a celý zápis. Stary spis: Pš 96 Stary spis: Pš 891
  (from: 04/30/1996)
V zmysle Rozhodnutia ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky číslo 2246/120 - 1991 zo dňa 23.10.1991 výška majetku štátneho podniku DREVOKOMBINÁT Pezinok ku dňu založenia je : majetok : 293 181 000 Sk kmeňové imanie : 256 560 000 Sk _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstvaSlovenskej republiky zo dňa 18.12.1990, číslo: 2455/120-90/1 a zakladacou listinou zo dňa 18.12.1990 číslo 2456/120-90/2 podľa ust. § 12 a 13 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 96 Stary spis: Pš 891
  (from: 01/24/1991 until: 04/29/1996)
Zakladacia listina štátneho podniku bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 24.06.1994 pod. č. j. 110/4217/210/94, ktorý vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Stary spis: Pš 96 Stary spis: Pš 891
  (from: 11/15/1994 until: 04/29/1996)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person