Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  668/P

Business name: 
INGTOP spol. s r.o. Prešov v likvidácii
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
INGTOP spol. s r.o. Prešov
  (from: 09/28/1992 until: 02/11/1999)
Registered seat: 
080 01
Prešov
  (from: 05/29/1998 until: 05/09/2004)
Prešov
  (from: 07/03/1995 until: 05/28/1998)
Prešov 080 01
  (from: 09/28/1992 until: 07/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 659 306
  (from: 09/28/1992)
Date of entry: 
09/28/1992
  (from: 09/28/1992)
Date of deletion: 
05/10/2004
  (from: 05/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/28/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie softwaru
  (from: 09/28/1992 until: 05/09/2004)
obchodá činnosť v oblasti elektroniky
  (from: 09/28/1992 until: 05/09/2004)
návrh, konštrukcia a výroba elektronických zariadení
  (from: 07/03/1995 until: 05/09/2004)
Partners: 
UEC, s.r.o. IČO: 36 450 600
Za Kalváriou 18
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Pavol Futej
144
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Pavol Futej
144
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Pavol Futej
144
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Marián Geci
441
Fintice
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Marián Geci
441
Fintice
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Marián Geci
262
Fintice
Slovak Republic
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Stanislav Palgut
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Stanislav Palgut
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Stanislav Palgut
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 09/18/1995)
Ing. Ján Tokár
Ďumbierska 6
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Ján Tokár
Ďumbierska 6
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Ján Tokár
Ďumbierska 6
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/28/1992 until: 09/18/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Stanislav Palgut
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 09/18/1995)
Ing. Ján Tokár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 09/18/1995)
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
Ing. Stanislav Palgut
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Ján Tokár
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 62 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 62 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/28/1998)
Ing. Stanislav Palgut
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Ján Tokár
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 62 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 62 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 62 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 62 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 05/29/1998 until: 02/11/1999)
UEC, s.r.o.
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
konatelia
  (from: 07/03/1995 until: 02/11/1999)
Individual managing director
  (from: 09/28/1992 until: 07/02/1995)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
  (from: 07/03/1995 until: 02/11/1999)
Ing. Ján Tokár
Ďumbierska 6
Prešov
  (from: 09/28/1992 until: 02/11/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/03/1995 until: 02/11/1999)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 09/28/1992 until: 07/02/1995)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 05/09/2004)
200 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 09/18/1995)
100 000 Sk
  (from: 09/28/1992 until: 07/02/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Alica Kundríková
17. novembra 27
Prešov
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: INGTOP spol. s r.o. Prešov v likvidácii Sídlo: Prešov 080 01 IČO: 31 659 306 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Košice č.k. 4K 32/01-17 zo dňa 16.4.2002, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, podľa ust. § 5 zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Deň výmazu: 10.5.2004.
  (from: 05/10/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.7.1992, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2012
  (from: 09/28/1992 until: 05/09/2004)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 29.9.1994. Stary spis: S.r.o. 2012
  (from: 07/03/1995 until: 05/09/2004)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 9. 1995. Stary spis: S.r.o. 2012
  (from: 09/19/1995 until: 05/09/2004)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10. 1997.
  (from: 05/29/1998 until: 05/09/2004)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie: 19.10.1998. Deň zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 12.2.1999. Dodatok č. 3 zo dňa 19.10.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 29.1.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/12/1999 until: 05/09/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person