Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  83363/B

Business name: 
LETISKO TRENČÍN s. r. o.
  (from: 06/16/2017)
ASOCIÁCIA ARBITROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s. r. o.
  (from: 08/14/2012 until: 06/15/2017)
Registered seat: 
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 06/16/2017)
Mestská 271/11
Bratislava-Nové mesto 831 03
  (from: 08/22/2012 until: 06/15/2017)
Martin
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Identification number (IČO): 
46 760 261
  (from: 08/14/2012)
Date of entry: 
08/14/2012
  (from: 08/14/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/14/2012)
Objects of the company: 
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/16/2017)
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a iných vzdelávacích akcií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/2012)
Školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/2012)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/22/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/22/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/22/2012)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/22/2012)
Vydavateľská činnosť
  (from: 08/22/2012)
Administratívne služby
  (from: 08/22/2012)
Služby súvisiace s počítáčovým spracovaním údajov
  (from: 08/22/2012)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 08/22/2012)
Kuriérske služby
  (from: 08/22/2012)
Faktoring a forfaiting
  (from: 08/22/2012)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/16/2017)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 06/16/2017)
Činnosť colného deklaranta
  (from: 06/16/2017)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/16/2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/16/2017)
Prevádzkovanie úschovní
  (from: 06/16/2017)
Zriadenie a udrzˇiavanie sta´leho rozhodcovske´ho su´du v zmysle ust. § 12 ods 1 za´kona cˇ. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani´ v zneni´ neskorsˇi´ch predpisov
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Organizovanie kurzov, sˇkoleni´, semina´rov a iny´ch vzdela´vaci´ch akcii´ v rozsahu volˇnej zˇivnosti
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Sˇkoliaca a lektorska´ cˇinnostˇ v rozsahu volˇnej zˇivnosti
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Vydavatelˇska´ cˇinnost
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Spra´va registratu´rnych za´znamov bez trvalej dokumenta´rnej hodnoty
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Kurie´rske sluzˇby
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Faktoring a forfaiting
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu v zmysle ust. § 12 ods 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
  (from: 08/22/2012 until: 06/15/2017)
Partners: 
Mgr. Patrícia Gazdová
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 06/16/2017)
Ing. Jindřich Gazda
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 07/12/2017)
Jindřich Gazda
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 06/16/2017 until: 07/11/2017)
Mgr. Rozália Kecerová
Zvončeková 1556/14
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/2014 until: 06/15/2017)
Ing. Jarmila Kecerová
Americká trieda 2429/1
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
Slovak Republic
  (from: 08/14/2012 until: 02/26/2014)
Contribution of each member: 
Mgr. Patrícia Gazdová
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/16/2017)
Jindřich Gazda
  (from: 06/16/2017 until: 07/11/2017)
Ing. Jindřich Gazda
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/12/2017)
Ing. Jarmila Kecerová
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/14/2012 until: 02/26/2014)
Mgr. Rozália Kecerová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/27/2014 until: 06/15/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/16/2017)
Individual managing director
  (from: 08/14/2012 until: 06/15/2017)
Mgr. Patrícia Gazdová
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/24/2017
  (from: 06/16/2017)
Ing. Jindřich Gazda
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/24/2017
  (from: 07/12/2017)
Jindřich Gazda
Dolná 6714/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/24/2017
  (from: 06/16/2017 until: 07/11/2017)
Ing. Jarmila Kecerová
Americká trieda 2429/1
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 08/14/2012
  (from: 08/14/2012 until: 02/26/2014)
Ing. Jarmila Kecerová
Americká trieda 2429/1
Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 08/14/2012 Until: 02/12/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Mgr. Rozália Kecerová
Zvončeková 1556/14
Sečovce 078 01
From: 02/12/2014
  (from: 02/27/2014 until: 06/15/2017)
Mgr. Rozália Kecerová
Zvončeková 1556/14
Sečovce 078 01
From: 02/12/2014 Until: 04/23/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 02/27/2014)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/23/2013 until: 02/26/2014)
V mene spoločnosti kona´ konateľ samostatne. Pri právnych u´konoch vykona´vany´ch v pisomnej forme, pripojí konateľ k obchodne´mu menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/22/2012 until: 01/22/2013)
V mene spolocˇnosti kona´ konatelˇ samostatne. Pri pra´vnych u´konoch vykona´vany´ch v pi´somnej forme, pripoji´ konatelˇ k obchodne´mu menu spolocˇnosti svoj podpis.
  (from: 08/14/2012 until: 08/21/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/14/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2014.
  (from: 02/27/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z ASOCÁCIA ARBITROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s. r. o. na LETISKO TRENČÍN s. r. o.
  (from: 06/16/2017)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person