Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1239/T

Business name: 
EKAMYL , spol. s r.o.
  (from: 04/05/1993)
Registered seat: 
Sladovnícka 24
Trnava 917 01
  (from: 04/05/1993)
Identification number (IČO): 
31 434 762
  (from: 04/05/1993)
Date of entry: 
04/05/1993
  (from: 04/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchod v oblasti laboratórnych prístrojov a zariadení meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/05/1993)
výskum a vývoj v oblasti výroby a aplikácie modifikovaných škrobových derivátov ako i nových výrobkov, ktorých možno utilizovať sacharidické a bielkovinové produkty
  (from: 04/05/1993)
výroba a predaj modifikovaných škrobov, škrobových derivátov a výrobkov, v ktorých sú utilizované sacharidy a bielkoviny
  (from: 04/05/1993)
konzultačné a poradenské služby v oblasti výroby a aplikácie modifikovaných škrobov, škrobových derivátov, výrobkov obsahujúcich produkty škrobárenského priemyslu, resp. ich modikátov.
  (from: 04/05/1993)
Partners: 
Ing. Imrich Haas
Ul. Gábora Steinera 1946/17
Trnava 917 02
Slovak Republic
  (from: 07/30/2022)
Daniela Haasová
Ul. Gábora Steinera 1946/17
Trnava 917 02
Slovak Republic
  (from: 07/30/2022)
Ing. Alexander Čierny
Kafendova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1998 until: 11/26/2001)
Ing. František Čierny
Kapitulská 2
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1998 until: 07/15/2001)
Ing. Alexander Čierny
Kafendova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. František Čierny
Kapitulská 2
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Imrich Haas
Ul. Gábora Steinera 1946/17
Trnava 917 02
Slovak Republic
  (from: 12/30/2017 until: 07/29/2022)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 11/27/2001 until: 12/29/2017)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/16/2001 until: 11/26/2001)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1998 until: 07/15/2001)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/18/1995 until: 03/20/1997)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Daniela Haasová
Ul. Gábora Steinera 1946/17
Trnava 917 02
Slovak Republic
  (from: 12/30/2017 until: 07/29/2022)
Jaroslav Šebok
Beňadická 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Ing. Dionýz Ürge
Starohájska 7
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1998 until: 12/29/2017)
Ing. Dionýz Ürge
Starohájska 7
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Dionýz Ürge
Šmidkeho 7
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/18/1995 until: 03/20/1997)
Ing. Dionýz Ürge
Šmidkeho 7
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Contribution of each member: 
Daniela Haasová
( peňažný vklad )
  (from: 12/30/2017 until: 07/29/2022)
Daniela Haasová
Amount of investment: 4 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 000 EUR
  (from: 07/30/2022)
Ing. Imrich Haas
( peňažný vklad )
  (from: 12/30/2017 until: 07/29/2022)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 6 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 EUR
  (from: 07/30/2022)
Jaroslav Šebok
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Ing. Dionýz Ürge
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 05/17/1995)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 03/20/1997)
Ing. Dionýz Ürge
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 03/20/1997)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Dionýz Ürge
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Alexander Čierny
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. František Čierny
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 07/15/2001)
Ing. Dionýz Ürge
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 05/11/2009)
Ing. Alexander Čierny
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 11/26/2001)
Ing. František Čierny
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 07/15/2001)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/16/2001 until: 11/26/2001)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 180 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 180 000 Sk
  (from: 11/27/2001 until: 05/11/2009)
Ing. Dionýz Ürge
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 05/12/2009 until: 12/29/2017)
Ing. Imrich Haas
Amount of investment: 5 974,905398 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 974,905398 EUR
  (from: 05/12/2009 until: 12/29/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/09/2001)
konatelia
  (from: 04/05/1993 until: 01/08/2001)
Ing. Imrich Haas
Ul. Gábora Steinera 1946/17
Trnava 917 02
  (from: 12/30/2017)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
  (from: 04/05/1993 until: 06/18/1998)
Ing. Imrich Haas
Špačinská cesta 78
Trnava
  (from: 06/19/1998 until: 12/29/2017)
Ing. Dionýz Ürge
Starohájska 7
Trnava
  (from: 06/19/1998 until: 01/08/2001)
Ing. Dionýz Ürge
Šmidkeho 7
Trnava
  (from: 04/05/1993 until: 06/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 01/09/2001)
konatelia
  (from: 04/05/1993 until: 01/08/2001)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 12/30/2017)
9 958,175663 EUR
  (from: 05/12/2009 until: 12/29/2017)
300 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 05/11/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/21/1997 until: 06/18/1998)
100 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 03/20/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 23.12.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Ku dňu registrácie spoločníci splatili svoje vklady v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 3756
  (from: 04/05/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 29.03.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 3756
  (from: 05/18/1995)
Dodatok č. 2 zo dňa 26.11.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/21/1997)
Dodatkom č. 3 zo dňa 12.05.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/19/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 4 zo dňa 06.12.2000.
  (from: 01/09/2001)
Dodatok č. 5 zo dňa 22.05.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/16/2001)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2001.
  (from: 11/27/2001)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.06.2002.
  (from: 06/17/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person