Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  286/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
  (from: 03/20/1998)
Okresné stavebné družstvo Bratislava-vidiek
  (from: 05/25/1960 until: 03/19/1998)
Registered seat: 
Na Bielenisku 4
Pezinok 902 01
  (from: 05/25/1960)
Identification number (IČO): 
00 170 364
  (from: 05/25/1960)
Date of entry: 
05/25/1960
  (from: 05/25/1960)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/25/1960)
Objects of the company: 
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (from: 06/02/1993)
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a garáží
  (from: 06/02/1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členov, prípadne prevody rodinných domfčekov do osobného vlastníctva
  (from: 06/02/1993)
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 06/02/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
  (from: 06/02/1993)
výroba, predaj a rozvod tepla a teplej úžitkovej vady v zmysle Zák.č. 70/1998 Z.z.
  (from: 06/07/2000)
nájom a podnájom nebytových priestorov v súlade s platnými právnymi normami
  (from: 07/12/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 07/12/2001)
elektroinštalatérstvo
  (from: 07/12/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 07/12/2001)
plynoinštalatérstvo
  (from: 07/12/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/12/2001)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/14/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/14/2003)
správa bytového a nebytovho fondu
  (from: 07/15/2011)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/15/2011)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a garáží
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
poskytovanie služieb sojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
materiálo-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
inžiniersku činnosť - realizačná časť, prípadne udržiavanie bytov iným organizáciám, alebo ďalšiu činnosť pre občiansku vybavenosť, ako aj iným organizáciam a občanom za odplatu
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Družstvo vykonáva bytovú výstavbu.
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/1998)
Managing board
  (from: 06/02/1993 until: 03/19/1998)
Managing board
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Daniel Mráz - Member of the Board of Directors
F. Maľovaného 8
Malacky 901 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Ing. Peter Poustecký - predseda predstavenstva, predseda PD
Modranská 845/51
Šenkvice 900 81
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Pavol Huk - podpredseda PD
Sama Chalúpku 11
Stupava 900 31
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Anna Volfová - člen PD
Kozmonautov 11
Svätý Jur 900 21
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
JUDr. Ing. Milan Encinger - člen predstavenstva
Dukelská 49
Modra 900 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Viera Cíferská - člen predstavenstva
Za hradbami 9
Pezinok 902 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Renáta Maczeáková - člen PD
Kollárova 8
Senec 903 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Anna Bajová
1. mája bl. A
Malacky
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Ladislav Čerňanský - člen PD
J. G. Tajovského 1625/2
Senec
From: 05/14/2002 Until: 11/28/2002
  (from: 09/11/2003 until: 11/18/2003)
PhDr. Anton Eliáš - člen predstavenstva
Bratislavská 112
Pezinok 902 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Jozef Gajda - člen PD
Novomeského 36
Pezinok
Until: 03/28/2002
  (from: 06/07/2000 until: 09/10/2003)
Daniela Heldová - člen PD
Družstevná 1
Modra
From: 11/27/2003
  (from: 07/07/2004 until: 09/22/2005)
Daniela Heldová - člen PD
Družstevná 1/843
Modra 900 01
From: 11/27/2003 Until: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 09/22/2005)
Pavol Huk - člen PD
Sama Chalúpku 995/11
Stupava
  (from: 06/07/2000 until: 11/18/2003)
JUDr. Marián Chovanec
Moyzesova 13
Pezinok
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Jozef Juriš - člen PD
Dukelská 39
Modra
  (from: 06/07/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Jozef Juriš - člen predstavenstva
Dukelská 39
Modra 900 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Leopold Jurkovič - člen
Partizánska 11
Malacky
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Leopold Jurkovič - člen PD
Partizánska C/11
Malacky
Until: 11/28/2002
  (from: 06/07/2000 until: 11/18/2003)
Leopold Jurkovič - člen predstavenstva
Partizánska 11
Malacky 901 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Tomáš Kapusta
Hrnčiarska 14
Modra
  (from: 09/18/2001 until: 11/18/2003)
Ing. Tomáš Kapusta - podpredseda PD
Hrnčiarska 14
Modra
From: 06/28/2001 Until: 09/18/2003
  (from: 11/19/2003 until: 07/06/2004)
Martin Kaufmann
Dukelská 6
Svätý Jur
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Eva Kebisová - člen PD
Družstevná 7
Bernolákovo
Until: 03/28/2002
  (from: 06/07/2000 until: 09/10/2003)
Eva Kebisová - členka
Družstevná 7
Bernolákovo
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Eva Kebisová - členka predstavenstva
Družstevná 7
Bernolákovo 900 27
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Michal Kolárik - predseda PD
Svätoplukova 2670/3
Pezinok
Until: 05/16/2002
  (from: 06/07/2000 until: 09/10/2003)
Ing. Peter Kovács - člen predstavenstva
Kollárová 8
Senec 903 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Stanislav Kovanič
Šmidkeho 14
Pezinok
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Vladimír Kučera - člen predstavenstva
Novomeského 36/2721
Pezinok 902 01
From: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 12/15/2010)
Ing. Vladimír Kučera - člen predstavenstva
Novomeského 36/2721
Pezinok 902 01
From: 07/07/2005 Until: 09/21/2010
  (from: 12/16/2010 until: 12/15/2010)
Renáta Maczeáková - člen
Kollárova 8
Senec
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Renáta Maczeáková - členka predstavenstva
Kollárová 8
Senec 903 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Renáta Maczeáková
Kollárova 8/2099
Senec 903 01
From: 05/31/2012
  (from: 07/14/2012 until: 06/26/2017)
Renáta Maczeáková
Kollárova 8/2099
Senec 903 01
From: 05/31/2012 Until: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
Ing. Stanislav Macháček - predseda PD
Novomeského 12
Pezinok
From: 05/16/2002
  (from: 09/11/2003 until: 09/22/2005)
Ing. Stanislav Macháček - predseda PD
Novomeského 12/2729
Pezinok 902 01
From: 05/16/2002 Until: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 09/22/2005)
Rastislav Maršálek
Veľkomoravská č. 2416/20
Malacky
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 07/13/2012)
Rastislav Maršálek
Veľkomoravská č. 2416/20
Malacky
From: 11/28/2002 Until: 05/31/2012
  (from: 07/14/2012 until: 07/13/2012)
Ing. Mária Melasová - člen PD
Sokolská 9
Senec
From: 05/16/2002
  (from: 09/11/2003 until: 07/13/2012)
Ing. Mária Melasová - člen PD
Sokolská 9
Senec
From: 05/16/2002 Until: 05/31/2012
  (from: 07/14/2012 until: 07/13/2012)
Jozef Menyhart - člen
Komenského 4
Modra
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Jozef Menyhart - člen predstavenstva
Komenského 4
Modra 900 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Pavol Mišových - predseda
Komenského 3
Modra
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Dušan Mráz - podpredseda PD
Hollého 2156/7
Senec
Until: 05/16/2002
  (from: 06/07/2000 until: 09/10/2003)
Ing. Daniel Mráz
F. Maľovaného 8/1636
Malacky 901 01
From: 05/31/2012
  (from: 07/14/2012 until: 06/26/2017)
Ondrej Neuschel - člen
Kollárova 8
Senec
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Ondrej Neuschl
Inovecká 2
Senec
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Doc.Ing. Ondrej Olach - člen PD
Dukelská 43
Modra
  (from: 06/07/2000 until: 09/17/2001)
Ružena Pochylá - člen PD
Za hradbami 34
Pezinok
Until: 11/28/2002
  (from: 02/13/2001 until: 11/18/2003)
Ing. Vladimír Púčik
1. mája bl. B
Malacky
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda
1. mája 2380
Malacky
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda predstavenstva
1. mája 2380
Malacky 901 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Miroslav Rýdzi - podpredseda
Mlynská 1001
Stupava
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Miroslav Rýdzi - podpredseda predstavenstva
Mlynská 1001
Stupava 900 31
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Vladimír Sekanina - predseda
Komenského 28
Pezinok
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Ing. Vladimír Sekanina - predseda predstavenstva
Komenského 28
Pezinok 902 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Marián Slávik - člen predstavenstva
Komenského 20
Modra
From: 06/28/2001
  (from: 07/14/2003 until: 09/10/2003)
Ing. Marián Slávik - podpredseda PD
Komenského 20
Modra
From: 06/28/2001 Until: 11/28/2002
  (from: 09/11/2003 until: 11/18/2003)
Ing. Mária Soboličová
Muškátová 7
Pezinok
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Viera Suchá - podpredseda PD
Bernolákova 2418/5
Malacky
Until: 11/28/2002
  (from: 06/07/2000 until: 11/18/2003)
Mária Szabová
Fr. Zupku 11
Senec
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Ing. Stanislav Šimko
Družstevná 9
Modra
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Peter Šmahovský - člen PD
Svätoplukova 2
Pezinok
From: 05/16/2002 Until: 11/28/2002
  (from: 09/11/2003 until: 11/18/2003)
Imrich Treplán - člen PD
Hurbanova 4
Senec
Until: 05/14/2002
  (from: 06/07/2000 until: 09/10/2003)
Katarína Vančeková - členka
Trnavská 45
Pezinok
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Katarína Vančeková - členka predstavenstva
Trnavská 45
Pezinok 902 01
  (from: 10/22/1999 until: 06/06/2000)
Ing. Cyril Virgovič - člen
Komenského 9
Modra
  (from: 06/02/1993 until: 10/21/1999)
Ing. Ján Vojtek - podpredseda
Bystrická 30
Pezinok
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Jana Zelenáková - člen PD
Za hradbami 26
Pezinok
  (from: 06/07/2000 until: 02/12/2001)
Jarmila Zemánková
Družstevná č. 20
Bernolákovo
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 09/22/2005)
Jarmila Zemánková
Družstevná č. 20/1367
Bernolákovo 900 27
From: 11/28/2002 Until: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 09/22/2005)
Anna Volfová - člen PD
Kozmonautov 11
Svätý Jur
From: 05/14/2002 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Pavol Huk - podpredseda PD
Sama Chalúpku 995/11
Stupava
From: 11/18/1999 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Milan Encinger - člen predstavenstva
Dukelská 49/1389
Modra 900 01
From: 07/07/2005 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Peter Poustecký - predseda predstavenstva, predseda PD
Modranská 51/845
Šenkvice 900 81
From: 07/07/2005 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Viera Cíferská - člen predstavenstva
Za hradbami 9/2249
Pezinok 902 01
From: 09/21/2010 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Daniel Mráz
F. Maľovaného 8/1636
Malacky 901 01
From: 05/31/2012 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Daniel Mráz
F. Maľovaného 8/1636
Malacky 901 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/27/2017 until: 10/05/2022)
JUDr. Mikuláš Pinnel - člen predstavenstva
Svätoplukova 11/1022
Senec 903 01
From: 06/01/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Peter Poustecký - predseda predstavenstva, predseda PD
Modranská 51/845
Šenkvice 900 81
From: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 10/05/2022)
Pavol Huk - podpredseda PD
Sama Chalúpku 995/11
Stupava
From: 11/18/1999
  (from: 11/19/2003 until: 10/05/2022)
Anna Volfová - člen PD
Kozmonautov 11
Svätý Jur
From: 05/14/2002
  (from: 09/11/2003 until: 10/05/2022)
Ing. Milan Encinger - člen predstavenstva
Dukelská 49/1389
Modra 900 01
From: 07/07/2005
  (from: 09/23/2005 until: 10/05/2022)
Viera Cíferská - člen predstavenstva
Za hradbami 9/2249
Pezinok 902 01
From: 09/21/2010
  (from: 12/16/2010 until: 10/05/2022)
JUDr. Mikuláš Pinnel - člen predstavenstva
Svätoplukova 11/1022
Senec 903 01
From: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 10/05/2022)
Acting: 

  (from: 03/20/1998)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia predstavenstva družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, prípadne druhý podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo prvý resp. druhý podpredseda.
  (from: 10/27/2005)
Za družstvo navonok koná predseda a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/02/1993 until: 03/19/1998)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 05/25/1960 until: 06/01/1993)
Supervisory board: 
Darina Rausová
Pri štadióne 26
Svätý Jur 900 21
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Ing. Peter Kovács
Svätoplukova 13
Senec 903 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Bohunka Žáčková
Ľ.Fullu 6
Malacky 901 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Ing. Miroslav Talanda - člen KK
Svätoplukova 19
Pezinok 902 01
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Ing. Katarína Tomkovičová
J. Krála 6
Stupava 900 31
From: 05/27/2022
  (from: 10/06/2022)
Ing. Matej Biskupič - predseda KK
Družstevná 18
Bernolákovo
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Matej Biskupič - predseda KK
Družstevná 18
Bernolákovo
From: 11/28/2002 Until: 01/22/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
Zdenko Ivan - člen KK
Partizánska 1050/13
Malacky
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 06/26/2017)
Zdenko Ivan - člen KK
Partizánska 1050/13
Malacky
From: 11/28/2002 Until: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
František Máder - člen KK
Železničná 3
Stupava
From: 05/29/2003
  (from: 05/26/2004 until: 06/26/2017)
František Máder - člen KK
Železničná 3
Stupava
From: 05/29/2003 Until: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
František Seszták - člen KK
Bratislavská 23
Senec
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 07/17/2019)
František Seszták - člen KK
Bratislavská 23
Senec
From: 11/28/2002 Until: 06/06/2019
  (from: 07/18/2019 until: 07/17/2019)
Ing. Ružena Siváková - podpredseda KK
J. Krála 1000/6
Stupava
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 05/25/2004)
Ing. Ružena Siváková - podpredseda KK
J. Krála 1000/6
Stupava
From: 11/28/2002 Until: 05/29/2003
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Gabriela Tančiboková
Záhorácka 91
Malacky 901 01
From: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/06/2022)
Gabriela Tančiboková
Záhorácka 91
Malacky 901 01
From: 06/01/2017 Until: 04/19/2022
  (from: 06/07/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Miroslav Talanda - člen KK
Svätoplukova 19
Pezinok
From: 11/28/2002 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Darina Rausová - člen KK
Pri štadióne 953/26
Svätý Jur 900 21
From: 02/19/2004 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Darina Rausová - člen KK
Pri štadióne 953/26
Svätý Jur 900 21
From: 02/19/2004
  (from: 07/14/2004 until: 10/05/2022)
Ing. Katarína Tomkovičová
J. Krála 6/1000
Stupava 900 31
From: 06/01/2017 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Peter Kovács
Svätoplukova 1213/13
Senec 903 01
From: 06/06/2019 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Peter Kovács
Svätoplukova 1213/13
Senec 903 01
From: 06/06/2019
  (from: 07/18/2019 until: 10/05/2022)
Bohunka Žáčková
Ľ.Fullu 1641/6
Malacky 901 01
From: 04/19/2022 Until: 05/26/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Bohunka Žáčková
Ľ.Fullu 1641/6
Malacky 901 01
From: 04/19/2022
  (from: 06/07/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Miroslav Talanda - člen KK
Svätoplukova 19
Pezinok
From: 11/28/2002
  (from: 11/19/2003 until: 10/05/2022)
Ing. Katarína Tomkovičová
J. Krála 6/1000
Stupava 900 31
From: 06/01/2017
  (from: 06/27/2017 until: 10/05/2022)
Procuration: 
Ing. Igor Durec
Bystrická 24
Pezinok
  (from: 03/20/1998 until: 10/21/1999)
Za družstvo navonok koná a podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva alebo prokurista.
  (from: 03/20/1998)
Registered capital: 
3 319,391888 EUR
  (from: 11/19/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/02/1993 until: 11/18/2009)
Basic member contribution: 
33,193919 EUR
  (from: 11/19/2009)
3 000 Sk
  (from: 06/02/1993 until: 11/18/2003)
1 000 Sk
  (from: 11/19/2003 until: 11/18/2009)
Other legal facts: 
Ustanovenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného národného výboru v Pezinku zo dňa 12. marca 1960, čísl. 81/R-60. Uznesením zo zhromaždenia delegátov, zo dňa 27.10.1971 a dohôd o zlúčení boli s účinnosťou od 1. júla 1972 s týmto družstvom zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov v Jure pri Bratislave /Db 73/, 2/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov pri Okresnom stavebnom podniku Bratislava-vidiek so sídlom v Pezinku /Db 369/, 3/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo občanov v Báhoni /Sb 383/, Majetok, práva a záväzky zlučovaných družstiev preberá preberajúce družstvo /Stavebné bytové družstvo občanov v Pezinku/. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa 91 Zák. č. 109/64 Zb. dal k zlúčeniu družstiev súhlas podľa č. 2724/Ko/72 zo dňa 11.9.1972. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 19. januára 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5/10177 zo dňa 4. januára 1977 s týmto družstvom je dňom zápisu do podnikového registra /t.j. 31.1.1977/ zlúčené Stavebné bytové družstvo v Modre /Db 86/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1977, dohôd o zlúčení zo dňa 29.6.1977, 13.6.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5 /2380/77 zo dňa 6.7.1977 s týmto družstvom sú dňom 1.7.1977 zlúčené: - Stavebné bytové družstvo zamestnancov ONV Bratislava-vidiek, Bratislava /Db 419/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29. apríla 1975, dohody o zlúčení zo dňa 6. októbra 1978 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5/6547/78 zo dňa 26.10.1978 s účinnosťou od 1. októbra 1978 je s týmto družstvom zlúčené Stavebné bytové družstvo pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve Bratislava-vidiek /Db 444/. Podľa uznesenia z Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev č. 37/24 zo dňa 17.12.1980, podľa § 91, ods. 2 Hosp. zákonníka je ku dňa 1.1.1981 s týmto družstvom zlúčené Stavebné bytové družstvo Malacky /Db 146/. Stanovy: Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 13.12.1988 schválili nové stanovy s účinnosťou od 1.1.1989 podľa Zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Starý spis: Dr 1931 Starý spis: Dr 2328
  (from: 05/25/1960)
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka odsúhlasené na Jarnom zhromaždení delegátov Okresného stavebného bytového družstva Bratislava-vidiek, konaného dňa 28.4.1992. Starý spis: Dr 1931 Starý spis: Dr 2328
  (from: 06/02/1993)
Zhromaždenie delegátov schválilo dňa 27.5.1997 zmenu stanov družstva. Starý spis: Dr 2328
  (from: 03/20/1998)
Uznesenie zhromaždenia delegátov zo dňa 16.12.1997.
  (from: 10/22/1999)
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.10.1999, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 3. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 18.11.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a kontrolnej komisie. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 18.11.1999, kde bol zvolený predseda a podpredseda. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 23.11.1999
  (from: 06/07/2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 22.6.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.5.2000.
  (from: 02/13/2001)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 09/18/2001)
Zápisnica a uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.9.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 06/04/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Jozefa Juriša dňa 29.11.2001.
  (from: 07/14/2003)
Zánik funkcie predsedu PD Ing. Michala Kolárika dňa 16.5.2002. Zánik funkcie podpredsedu PD Ing. Dušana Mráza dňa 16.5.2002. Zánik funkcie členov PD Ing. Jozefa Gajdu a Evy Kebisovej dňa 28.3.2002. Zánik funkcie člena PD Imricha Treplána dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.3.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 16.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.5.2002.
  (from: 09/11/2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.202. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Viera Suchá dňom 28.11.2002. Zánik funckie člena predstavenstva Leopold Jurkovič dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ružena Pochylá dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Marián Slávik dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ladislav Čerňanský dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Peter Šmahovský dňom 28.11.2002.
  (from: 11/19/2003)
Zvolenie člena kontrolnej komisie SBDO so sídlom v Pezinku, bolo schválené na riadnom zhromaždení delegátov SBDO so sídlom v Pezinku, dňa 29.05.2003.
  (from: 05/26/2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.9.2003. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.11.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.12.2003.
  (from: 07/07/2004)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 22.1.2004 a 19.2.2004.
  (from: 07/14/2004)
Zápisncia z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.7.2005.
  (from: 09/23/2005)
Uznesenie Okresného súdu v Bratislave č.k. 32 Exre 1666/2005, ktorým súd začal konať o dosiahnutie zhody v časti zápisu spôsob konania v mene spoločnosti.
  (from: 10/27/2005)
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.09.2010.
  (from: 12/16/2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.05.2011.
  (from: 07/15/2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 31.05.2012.
  (from: 07/14/2012)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person