Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19021/B

Business name: 
VISSONE, s.r.o.
  (from: 04/16/1999)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 17/A/12495
Bratislava 831 04
  (from: 04/03/2013)
Identification number (IČO): 
35 765 992
  (from: 04/16/1999)
Date of entry: 
04/16/1999
  (from: 04/16/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/16/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 04/16/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/16/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 06/24/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/24/2007)
Partners: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 08/24/2022)
Ing. Bay Vu
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 08/24/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
Lien: Záložná zmluva zo dňa 6.12.2018 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czecg republic and Slovakia, a.s., Želetevská 1525/1, 140 92 Praha-4 Michle, Česká republika, iČ:64948242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp.zn. B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO:47 251 336,zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,oddiel:Po, vložka číslo:2310/B.
  (from: 08/24/2022)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
Lien: Záložná zmluva zo dňa 6.12.2018, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s., Zeletavská 1525/1, 14092 Praha-4 Michle, Česká republika, IČ:649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mwstským súdom v Prahe pod sp.zn. B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovesnká republika, IČO:47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I ,oddiel:Po, vložka číslo:2310/B.
  (from: 08/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/16/1999)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 03/27/2000
  (from: 02/19/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ v plnom rozsahu samostatne.
  (from: 04/16/1999)
Capital: 
70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 02/19/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.10.1998 do notárskej zápisnice č. N 421/98, Nz 419/98 a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice č. N 26/99, Nz 24/99 zo dňa 28.1.1999 v zmysle § 24 a §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 04/16/1999)
Notárska zápisnica N 57/2000 Nz 52/2000 zo dňa 13.3.2000 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 03/27/2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 27.11.2002.
  (from: 04/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.2007.
  (from: 06/24/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009.
  (from: 02/19/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2013.
  (from: 04/03/2013)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person