Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2126/B

Business name of the organisational unit: 
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (from: 12/08/2012 until: 12/11/2020)
Chartis Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Registered seat of organisational unit: 
AC Diplomat, Palisády 29
Bratislava 811 06
  (from: 09/06/2012 until: 12/11/2020)
Identification number (IČO): 
47 241 128
  (from: 09/06/2012)
Date of entry: 
09/06/2012
  (from: 09/06/2012)
Date of deletion: 
12/12/2020
  (from: 12/12/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/12/2020)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/06/2012)
Objects of the company: 
Poisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví podľa časti B Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, uvedenej v prílohe 1 k zákonu o poisťovníctve: 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 09/06/2012 until: 12/11/2020)
Head of organisational unit: 
Ing. Boris Kostov
Gelnická 4
Bratislava 831 06
From: 09/06/2012
  (from: 09/06/2012 until: 05/26/2017)
Ing. Boris Kostov
Gelnická 4
Bratislava 831 06
From: 09/06/2012 Until: 04/01/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Peter King
Stafford close 15
Taplow SL60PY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/01/2017
  (from: 05/27/2017 until: 12/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (from: 09/06/2012)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 16.04.2012 podľa ust. §§ 21 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/06/2012 until: 12/11/2020)
Mimoriadne rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 27.11. 2012.
  (from: 12/08/2012 until: 12/11/2020)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.04.2017.
  (from: 05/27/2017 until: 12/11/2020)
Foreign person: 
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
The AIG Building 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Business name: AIG Europe Limited
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Business name: CHARTIS EUROPE LIMITED
Registered seat:
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Business name: CHARTIS EUROPE LIMITED
Registered seat:
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Legal form: súkromná akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: obchodný register pre Anglicko a Wales Registration number: 1486260
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Anthony Michael Baldwin
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/30/2015
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Anthony Michael Baldwin
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/30/2015
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Martin Ronald Bowers
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Martin Ronald Bowers
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Martin Ronald Bowers
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Martin Ronald Bowers
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Martin Ronald Bowers
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Martin Ronald Bowers
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Martin Ronald Bowers
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Martin Ronald Bowers
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2005
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
James Bracken
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/27/2011
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
James Bracken
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/27/2011
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
James Bracken
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/27/2011
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
James Bracken
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/27/2011
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
James Bracken
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/27/2011
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Thomas Colraine
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Thomas Colraine
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Thomas Colraine
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Thomas Colraine
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007 Until: 12/31/2014
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
Thomas Colraine
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Thomas Colraine
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Thomas Colraine
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Anthony Philip Hope
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Anthony Philip Hope
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Anthony Philip Hope
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Anthony Philip Hope
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Anthony Philip Hope
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Anthony Philip Hope
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Anthony Philip Hope
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Anthony Philip Hope
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Camilla Kampmann
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/23/2013
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Camilla Kampmann
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/23/2013
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
James Alan Lenton
Grosvenor Road 17
Richmond Upon Thames, Surrey TW10 6PE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/12/2014
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
James Alan Lenton
Grosvenor Road 17
Richmond Upon Thames, Surrey TW10 6PE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/12/2014
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
James Alan Lenton
Grosvenor Road 17
Richmond Upon Thames, Surrey TW10 6PE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/12/2014
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Seraina Maag
Hampstead, West Heath Road 13B
Londýn NW3 7UU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/27/2014
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Seraina Maag
Hampstead, West Heath Road 13B
Londýn NW3 7UU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/27/2014
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Seraina Maag
Hampstead, West Heath Road 13B
Londýn NW3 7UU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/27/2014 Until: 03/31/2016
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
Neil Minnich
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/27/2016
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Neil Minnich
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/27/2016
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Jean-Marie Rene Nessi
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Jean-Marie Rene Nessi
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Jean-Marie Rene Nessi
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Jean-Marie Rene Nessi
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Jean-Marie Rene Nessi
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Jean-Marie Rene Nessi
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Jean-Marie Rene Nessi
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Jean-Marie Rene Nessi
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Christopher David Seymour Newby
Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/25/2017
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Robert Scott Schimek
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/06/2016
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Robert Scott Schimek
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/06/2016
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Robert Scott Higgins Schimek
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Robert Scott Higgins Schimek
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Robert Scott Higgins Schimek
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Robert Scott Higgins Schimek
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Philippe Edmond Zoetelief Tromp
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/25/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Nicholas Charles Walsh
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Nicholas Charles Walsh
The AIG Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Nicholas Charles Walsh
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Nicholas Charles Walsh
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Nicholas Charles Walsh
The Chartis Building, Fenchurch Street 58
Londýn EC3M 4AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/01/2007
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Acting of management body: samostatne
  (from: 09/19/2017 until: 12/11/2020)
Acting of management body: samostatne
  (from: 06/27/2017 until: 09/18/2017)
Acting of management body: samostatne
  (from: 10/27/2015 until: 06/26/2017)
Acting of management body: samostatne
  (from: 11/22/2014 until: 10/26/2015)
Acting of management body: samostatne
  (from: 12/19/2012 until: 11/21/2014)
Acting of management body: samostatne
  (from: 12/18/2012 until: 12/18/2012)
Acting of management body: samostatne
  (from: 12/08/2012 until: 12/17/2012)
Acting of management body: samostatne
  (from: 09/06/2012 until: 12/07/2012)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person