Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1246/T

Business name: 
AG-EURO Kontrakt, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/19/2016 until: 04/21/2017)
AG-EURO Kontrakt, spol. s r.o.
  (from: 02/08/1999 until: 10/18/2016)
AG-EURO KONTRAKT, spol. s r. o.
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Registered seat: 
Bulharská 37/1
Trnava 917 00
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Priemyselná 4
Trnava 917 00
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
Majcichov
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
Identification number (IČO): 
30 999 324
  (from: 12/09/1991)
Date of entry: 
12/09/1991
  (from: 12/09/1991)
Person dissolved from: 
1.10.2016
  (from: 04/22/2017)
Date of deletion: 
04/22/2017
  (from: 04/22/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/22/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/09/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie a dodávky prác, výrobkov a výkonov všetkého druhu v oblasti stavebných prác
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
poradenská, konzultačná činnosť
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
sprostredkovacia činnosť
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
nákup a predaj na území ČSFR
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
vývoz a dovoz vecí a služieb
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
výroba kovov a kovových výrobkov - kováčstvo, zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov v objektoch triedy "A"
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
technik požiarnej ochrany
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
realizácia vrtných a laboratórnych prác pre inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
geologické práce druh geologických prác: projektovanie, sledovanie a riadenie dokumentácie a vyhodnocovanie inžiniersko - geologického prieskumu rozsah geologických prác: 200 tis. Sk/rok
  (from: 04/08/1993 until: 05/23/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinárskym tovarom, stavebným materiálom, strojmi a technologickými zariadeniami
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
investorské služby jednotnej klasifikácie výkonov /973 - architektonické, investorské a iné technické služby/
  (from: 05/24/1995 until: 04/21/2017)
sprostredkovateľské služby v oblasti jednotnej klasifikácie výkonov /974 - obchodné a sprostredkovateľské služby/
  (from: 05/24/1995 until: 04/21/2017)
projektovanie stavieb-pozemné stavby-jednoduché stavby a drobné stavby
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
poradenské služby - manažérske služby a operatívna asistencia v oblasti stratégie, plánovania a riadenia investičných procesov podniku
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
inžinierske služby - odborné posudky svedecké, týkajúce sa existujúcich stavieb
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
manažérske služby súvisiace so stavebníctvom v zastúpení stavebníka alebo klienta pre vedenie uskutočňovania stavieb na kľúč
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
Partners: 
Vojtech Anett
Hlavná 15
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Vojtech Anett
Hlavná 15
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
František Bocán
444
Majcichov
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 11/03/2016)
František Bocán
444
Majcichov
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
František Bocán
444
Majcichov
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Zuzana Holomanyová
Tvarožková 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Dušan Husák
Trlinská 66
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Dušan Husák
Trlinská 66
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Anton Kozinka
Javorová 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Anton Kozinka
Javorová 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Eva Krajčovičová
Matičná 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
Eva Krajčovičová
Matičná 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Marieta Lajošová
Budatínska 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Helena Minarovičová
Veterná 35
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
Helena Minarovičová
Veterná 35
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Ján Pavlech
Mozartova 12
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Ján Pavlech
Mozartova 12
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Vojtech Anetta
Hlavná 15
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Dušan Husák
Trlinská 66
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Anton Kozinka
Javorová 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Ján Pavlech
Adama Štrekára 8165/70
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Michal Krajčovič
Pezinská 29
Svätý Jur
Slovak Republic
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
Milan Minarovič
Veterná 35
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
Irena Bocánová
445
Majcichov 919 22
Slovak Republic
  (from: 11/04/2016 until: 04/21/2017)
Contribution of each member: 
Vojtech Anett
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
František Bocán
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Zuzana Holomanyová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Dušan Husák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Anton Kozinka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Marieta Lajošová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Eva Krajčovičová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Ján Pavlech
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 05/23/1995)
Vojtech Anett
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
František Bocán
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Dušan Husák
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Anton Kozinka
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Ján Pavlech
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Helena Minarovičová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 02/07/1999)
Eva Krajčovičová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
Vojtech Anetta
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 41 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/19/2009)
František Bocán
Amount of investment: 48 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/19/2009)
Dušan Husák
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/19/2009)
Anton Kozinka
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/19/2009)
Ján Pavlech
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 41 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 01/19/2009)
Helena Minarovičová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
Michal Krajčovič
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 01/19/2009)
Milan Minarovič
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 01/19/2009)
Vojtech Anetta
Amount of investment: 1 361 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 361 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
František Bocán
Amount of investment: 1 594 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 594 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 11/03/2016)
Dušan Husák
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
Anton Kozinka
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
Ján Pavlech
Amount of investment: 1 361 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 361 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
Michal Krajčovič
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
Milan Minarovič
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
Irena Bocánová
Amount of investment: 1 594 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 594 EUR
  (from: 11/04/2016 until: 04/21/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/19/2016 until: 04/21/2017)
konatelia
  (from: 07/07/2003 until: 10/18/2016)
konatelia
  (from: 04/08/1993 until: 07/06/2003)
konatelia
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
Vojtech Anetta
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
František Bocán
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
František Bocán - prezident
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
František Bocán
č. 444
Majcichov 919 22
From: 12/09/1991
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2011)
František Bocán
č. 444
Majcichov 919 22
From: 12/09/1991 Until: 06/24/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Dušan Husák
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
Anton Kozinka - viceprezident
  (from: 12/09/1991 until: 02/07/1999)
Ján Pavlech
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
Anetta Vojtech
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
Vojtech Anetta
Hlavná 15
Trnava
From: 12/09/1991
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne do výšky záväzkov tri milióny Sk. Nad túto sumu konajú konatelia spoločne a nerozdielne.
  (from: 07/07/2003 until: 04/21/2017)
Menom spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 04/08/1993 until: 07/06/2003)
Capital: 
8 964 EUR Paid up: 8 964 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2017)
270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 01/19/2009)
270 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 07/06/2003)
200 000 Sk
  (from: 04/08/1993 until: 02/07/1999)
160 000 Sk
  (from: 12/09/1991 until: 04/07/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2016
  (from: 10/19/2016)
 Liquidators:
Ing. Vojtech Anetta
Hlavná ul. 15/31
Trnava 917 01
From: 10/01/2016 Until: 04/22/2017
  (from: 10/19/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/19/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3786
  (from: 12/09/1991 until: 04/21/2017)
Spoločenská zmluva bola zmenená podľa Zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3786
  (from: 04/08/1993 until: 04/21/2017)
Dodatky č.2, 3 zo dňa 29.3.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3786
  (from: 05/24/1995 until: 04/21/2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 09.07.1998. Zmena sídla spoločnosti z: Priemyselná 4, 917 00 Trnava na: Bulharská 37/1, 917 00 Trnava.
  (from: 02/08/1999 until: 04/21/2017)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person