Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2128/B

Business name: 
NOOKOM EZHZ
  (from: 09/08/2012)
Registered seat: 
Dlhá 38
Stupava 900 31
  (from: 06/20/2020)
Staré Grunty 186/3225
Bratislava 841 04
  (from: 09/08/2012 until: 06/19/2020)
Identification number (IČO): 
46 820 841
  (from: 09/08/2012)
Date of entry: 
09/08/2012
  (from: 09/08/2012)
Legal form: 
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  (from: 09/08/2012)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti projektov pre Štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 09/08/2012)
technicko organizačné zabezpečenie školení, prednášok, kurzov, konferencií, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2012)
mediálne poradenstvo
  (from: 09/08/2012)
reklamná, propagačná, marketingová a výstavnícka činnosť
  (from: 09/08/2012)
poradenská činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 09/08/2012)
poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  (from: 09/08/2012)
konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 09/08/2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 09/08/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/08/2012)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 09/08/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/08/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/08/2012)
Michel Doumont
Dlhá 38
Stupava 900 31
From: 09/08/2012
  (from: 06/20/2020)
Michel Doumont
Staré Grunty 186/3225
Bratislava 841 04
From: 09/08/2012
  (from: 09/08/2012 until: 06/19/2020)
Acting: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene Zoskupenia samostatne pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Zoskupenia.
  (from: 09/08/2012)
Members: 
CONSULTING & MANAGEMENT, s. r. o.
Dlhá 38
Stupava 900 31
  (from: 10/28/2021)
TIPIK COMMUNICATION AGENCY
Avenue de Tervueren 270
Brusel 1150
Belgické kráľovstvo
  (from: 04/03/2013)
CONSULTING & MANAGEMENT, s. r. o.
Staré Grunty 186
Bratislava 841 04
  (from: 09/08/2012 until: 10/27/2021)
Methods and Planning, s. r. o.
Odborárske námestie 3
Bratislava 811 07
  (from: 09/08/2012 until: 12/02/2019)
VADEAR COMMUNICATION CONSULTING
Rue Jonniaux 23
Brusel 1040
Belgické kráľovstvo
  (from: 09/08/2012 until: 12/02/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou notársky overenou zo dňa 24.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 177/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a Nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EEIG) a z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 09/08/2012)
Rozhodnutie členov zo dňa 19.03.2013.
  (from: 04/03/2013)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person