Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  508/V

Business name: 
MäsoSpiš investičný fond, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves v likvidácii
  (from: 11/27/2009 until: 11/23/2021)
MäsoSpiš investičný fond, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 11/26/2009)
Registered seat: 
Zimná 35
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 09/13/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 696 091
  (from: 09/13/1994)
Date of entry: 
09/13/1994
  (from: 09/13/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/1994)
Objects of the company: 
kolektívne investovanie v rozsahu zákona 248/92 Zb. a novely 91/94 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (from: 09/13/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/13/1994 until: 11/23/2021)
Pavol Andreánsky - člen
Letná 36
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Jozef Fabo - podpredseda
E. M. Šoltésovej 3/11
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Ľubomír Holečko - člen
105
Teplička nad Hornádom
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ján Tkáč - člen
Ferka Urbánka 33
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Marián Užák - predseda
Laborecká 26
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Marián Užák - predseda
Laborecká 26
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Ľubomír Holečko - člen
105
Teplička nad Hornádom
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Pavol Andreánsky - člen
Letná 36
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Záhradník - podpredseda
Tr. 1. mája 61/31
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Pavol Čekovský - člen
E.M. Šoltésovej 11/15
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/13/1994 until: 11/23/2021)
Capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
1 000 000 Sk
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Shares: 
Number of shares: 1500
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Supervisory board: 
JUDr. Ján Dunčko - člen
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
JUDr. Ján Dunčko - člen
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
František Fabo - predseda
Jilemnického 17/7
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Štefan Pohly - člen
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
  (from: 09/13/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Štefan Pohly - člen
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Rajňák - predseda
Lúčna 12
Poprad
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/15/2008
  (from: 11/27/2009)
 Liquidators:
Ing. Pavol Čekovský
E.M.Šoltésovej 2760/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/17/2016
  (from: 09/29/2016 until: 01/25/2017)
 Liquidators:
Ing. Pavol Čekovský
E.M.Šoltésovej 2760/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/17/2016
  (from: 01/26/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Marián Užák
Laborecká 26
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/15/2008
  (from: 11/27/2009 until: 06/04/2013)
 Liquidators:
Ing. Marián Užák
Laborecká 26
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/15/2008 Until: 05/11/2010
  (from: 06/05/2013 until: 06/04/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Záhradník
Tr. 1. mája 61/31
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/11/2010
  (from: 06/05/2013 until: 09/28/2016)
 Liquidators:
Ing. Peter Záhradník
Tr. 1. mája 61/31
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/11/2010 Until: 02/17/2016
  (from: 09/29/2016 until: 09/28/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/05/2013 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/27/2009 until: 06/04/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23. 8. 1994 ako investičný fond podľa notárskej zápisnice zo dňa 17. 8. 1994 N 329/94 Nz 330/94 na základe povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 398/94/IF zo dňa 31. 8. 1994 ako investičný fond.
  (from: 09/13/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.4.1995, zmena štatútu schválená MF SR dňa 3.7.1995.
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 28Cbr/6/2005-36 zo dňa 12. augusta 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2008 nariadil likvidáciu spoločnosti MäsoSpiš investičný fond, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves a za likvidátora menoval Ing. Mariána Užáka, Laborecká č. 26, Spišská Nová Ves.
  (from: 11/27/2009 until: 11/23/2021)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31Cbr/7/2009-10 zo dňa 14.5.2009 odvolal Ing. Mariána Užáka z funkcie likvidátora a za likvidátora menoval Ing. Petra Záhradníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 11.5.2010.
  (from: 06/05/2013 until: 11/23/2021)
Okresný súd Košice I uznesením 27CbR/77/2013-40 zo dňa 17.2.2016 právoplatným dňa 26.4.2016, odvolal Ing. Petra Záhradníka z funkcie likvidátora a za likvidátora menoval Ing. Pavla Čekovského.
  (from: 09/29/2016 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person