Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2195/S

Business name: 
K - MARS, spol. s r.o.
  (from: 09/19/1994 until: 11/02/1997)
Registered seat: 
Šrobárova 19
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 09/19/1994 until: 11/02/1997)
Identification number (IČO): 
31 614 744
  (from: 09/19/1994)
Date of entry: 
09/21/1994
  (from: 09/19/1994)
Person dissolved from: 
3.11.1997
  (from: 11/03/1997)
Date of deletion: 
11/03/1997
  (from: 11/03/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 11/03/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/1994)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 02/04/1997 until: 11/02/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.1997 bola spoločnosť K-MARS,spol. s r.o Rimavská Sobota, Šrobárova 19 zrušená bez likvidácie formou rozdelenia spoločnosti na na dve spoločnosti : K-MARS, spol. s.r.o. Rimavská Sobota Šrobárova 19 /Sro 11406/S/ a Potraviny Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, por. Ušiaka 11 /S.r.o. 11404/S/ s tým, že uvedené spoločnosti preberajú všetok majetok, práva, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti K-MARS, spol. s r.o. Rimavská Sobota Šrobárova 19. Na základe uvedeného rozhodnutia valnéhozhro aždenia a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 3 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť K-MARS, spol.s r.o. v Rimavskej Sobote z obchodného registra ku dňu 3.11.1997 v y m a z á v a .
  (from: 11/03/1997)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person