Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  84099/B

Business name: 
Domus BCT, s. r. o.
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Identification number (IČO): 
46 819 584
  (from: 09/18/2012)
Date of entry: 
09/18/2012
  (from: 09/18/2012)
Person dissolved from: 
6.11.2017
  (from: 01/11/2018)
Date of deletion: 
01/11/2018
  (from: 01/11/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/11/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2012)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
správa a údržba bytového a nebytového priestoru
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prenájom bytových a nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
sťahovacie služby
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Partners: 
NITSCHNEIDER & NOVÁK, s.r.o.
Cintorínska 3/A
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/18/2012 until: 11/05/2012)
Mgr. Dušan Nitschneider
Jadranská 34
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/18/2012 until: 11/05/2012)
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Štepánská 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 11/06/2012 until: 01/10/2018)
Contribution of each member: 
Mgr. Dušan Nitschneider
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 09/18/2012 until: 11/05/2012)
NITSCHNEIDER & NOVÁK, s.r.o.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 09/18/2012 until: 11/05/2012)
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/06/2012 until: 01/10/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/20/2017 until: 01/10/2018)
Individual managing director
  (from: 05/12/2015 until: 01/19/2017)
konatelia
  (from: 02/20/2014 until: 05/11/2015)
Individual managing director
  (from: 09/18/2012 until: 02/19/2014)
Mgr. Dušan Nitschneider
Jadranská 34
Bratislava 841 01
From: 09/18/2012
  (from: 09/18/2012 until: 11/05/2012)
Mgr. Dušan Nitschneider
Jadranská 34
Bratislava 841 01
From: 09/18/2012 Until: 09/24/2012
  (from: 11/06/2012 until: 11/05/2012)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 09/25/2012
  (from: 11/06/2012 until: 05/11/2015)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 09/25/2012 Until: 03/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/25/2012 Until: 12/04/2013
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/25/2012
  (from: 11/06/2012 until: 02/19/2014)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 03/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 01/10/2018)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/09/2017
  (from: 01/20/2017 until: 01/10/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 09/18/2012 until: 01/10/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2012.
  (from: 11/06/2012 until: 01/10/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2013.
  (from: 02/20/2014 until: 01/10/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
  (from: 05/12/2015 until: 01/10/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/11/2018)
Legal successor: 
Olivier H. C., s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 01/11/2018)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person